Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

10   Årsverk i sosialtenesta per 31. desember, etter fylke. 20051, 2
  Årsverk etter utdanning
  I alt Sosionomar Barnevernspedagogar Anna høgskole-/ universitetsutdanning Kontorutdanning/ merkantil utdanning Anna utdanning/ ufaglært Årsverk per 1 000 innbyggjarar 18 år og over
2003 4 965,1 2 095,7  314,6  983,7  876,4  694,7 1,4
2004 5 392,7 2 181,9  324,5 1 107,3  873,2  905,9 1,5
2005 5 345,2 2 285,1  313,6 1 042,5  842,4  861,6 1,5
               
Østfold  296,2  109,8 7,7 74,2 48,4 56,1 1,5
Akershus  425,0  192,2 12,8 87,7 80,7 51,6 1,1
Oslo 1 424,6  527,7 59,5  309,2  172,0  356,3 3,3
Hedmark  153,7 72,0 11,0 24,3 33,6 12,8 1,0
Oppland  169,4 65,4 7,1 28,0 47,7 21,3 1,2
Buskerud  235,7  108,9 7,8 35,2 46,7 37,1 1,2
Vestfold  250,2 74,4 20,3 66,4 60,7 28,5 1,5
Telemark  177,3 40,9 25,4 41,3 36,0 33,7 1,4
Aust-Agder 69,5 37,5 1,9 15,7 11,4 3,1 0,9
Vest-Agder  168,2 80,1 8,5 32,8 24,8 22,0 1,4
Rogaland  350,0  186,1 33,2 40,9 43,5 46,4 1,2
Hordaland  559,1  272,7 19,7  115,1  100,8 50,8 1,6
Sogn og Fjordane 76,2 46,9 8,2 6,3 10,7 4,2 1,0
Møre og Romsdal  189,8 81,2 23,2 36,5 24,0 25,0 1,0
Sør-Trøndelag  257,3  132,0 21,7 45,8 22,8 35,1 1,2
Nord-Trøndelag 90,8 47,8 11,4 10,9 15,9 4,9 0,9
Nordland  205,8  111,6 12,9 32,2 23,5 25,7 1,1
Troms  148,2 64,3 9,3 25,4 19,7 29,6 1,3
Finnmark Finnmárku 98,3 33,9 12,3 14,9 19,5 17,7 1,8
1  Ikkje inkludert årsverk knytte til kommunale sysselsetjingstiltak. For 2005 er òg årsverk knytte til introduksjonsordninga skilde ut.
2  Tal for Snåsa er frå 2003, medan tal for Hamarøy og Storfjord er frå 2004.

Standardtegn i tabeller