Statistisk sentralbyrå

9   Sosialhjelpsmottakarar med og uten innvandrarbakgrunn etter alder. 20051 (Rettet 19.04.2007)
Alder I alt Øvrig befolkning Innvandrarbefolkninga Vestlege innvandrarar Ikkje-vestlege innvandrarar Uoppgitt Prosent innvandrarar
I alt  128 964 94 183 33 845 2 278 31 567  936 26
               
- 19 år 6 275 4 839 1 388 47 1 341 48 22
20 - 24 år 22 576 17 587 4 839  198 4 641  150 21
25 - 29 år 17 741 13 253 4 311  214 4 097  177 24
30 - 39 år 34 092 24 508 9 264  514 8 750  320 27
40 - 49 år 26 657 19 108 7 391  619 6 772  158 28
50 - 59 år 13 827 10 472 3 296  435 2 861 59 24
60 - 66 år 4 024 2 702 1 313  172 1 141 9 33
67 år og eldre 3 767 1 714 2 043 79 1 964 10 54
Uoppgitt 5 - -     5 -
1  Innvandrarbefolkninga består av personar med to utanlandsfødde foreldre: førstegenerasjonsinnvandrarar som har innvandra til Noreg og personar som er fødde i Noreg med to foreldre som er fødde i utlandet.

Standardtegn i tabeller