Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

6   Sosialhjelpsmottakarar etter hovudinntektskjelde og familiefase. 2005
Familiefase I alt Arbeidsinntekt Arbeidsmarknadstiltak Trygd/pensjon Stipend/lån Sosialhjelp/
introduksjonsstønad
Anna Uoppgitt
I alt  128 964 12 915 3 706 44 292 2 543 61 159 4 125  224
                 
Einslege menn 48 521 3 006 1 526 14 447  999 27 176 1 293 74
- 19 år 2 934  116  107 91  315 2 126  169 10
20 - 24 år 10 511  684  548 1 267  489 7 174  335 14
25 - 44 år 23 622 1 649  700 7 235  188 13 189  622 39
45 - 66 år 10 695  557  171 5 269 7 4 517  163 11
67 år og eldre  759 - -  585 -  170 4 -
                 
Einslege kvinner 26 679 2 371  639 10 505  866 11 701  567 30
- 19 år 2 360  149 84  118  344 1 541  121 3
20 - 24 år 6 247  728  240 1 016  375 3 726  155 7
25 - 44 år 9 247  935  228 3 886  135 3 852  197 14
45 - 66 år 7 035  551 87 4 406 12 1 890 83 6
67 år og eldre 1 790 8 - 1 079 -  692 11 -
                 
Einslege med barn under 18 år 23 838 3 315  626 10 908  313 7 696  927 53
Menn 5 923  590  222 2 177 81 2 520  306 27
Kvinner 17 915 2 725  404 8 731  232 5 176  621 26
                 
Par uten barn under 18 år 14 981 1 607  397 4 204  209 7 949  586 29
                 
Par med barn under 18 år 14 932 2 616  518 4 226  156 6 629  752 35
                 
Uoppgitt 13 - - 2 - 8 - 3

Standardtegn i tabeller