Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

5   Sosialhjelpsmottakarar etter talet på kommunar kor dei har motteke økonomisk sosialhjelp og alder. 2005
Alder I alt Med hjelp i
ein kommune
Med hjelp i fleire kommunar Stønadsmottakarar
per 1 000 innbyggjarar
I alt 2 3-
I alt  128 964  120 718 8 246 7 495  751 28
             
- 19 år 6 275 5 793  482  444 38 5
20 - 24 år 22 576 20 440 2 136 1 925  211 82
25 - 29 år 17 741 16 347 1 394 1 273  121 62
30 - 39 år 34 092 31 963 2 129 1 940  189 49
40 - 49 år 26 657 25 277 1 380 1 247  133 41
50 - 59 år 13 827 13 290  537  493 44 23
60 - 66 år 4 024 3 908  116  106 10 13
67 år og eldre 3 767 3 695 72 67 5 6
Uoppgitt 5 5 - - - -

Standardtegn i tabeller