Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

4   Sosialhjelpsmottakarar etter stønadstid og familiefase. 2005
Familiefase I alt Talet på månader med stønad Gjennomsnittleg stønadstid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I alt  128 964 26 945 17 561 12 543 9 844 8 105 7 240 6 280 5 837 5 803 6 734 8 222 13 850 5,3
                             
Einslege menn 48 521 9 296 6 286 4 626 3 678 3 032 2 764 2 496 2 361 2 448 2 752 3 289 5 493 5,6
- 19 år 2 934  640  586  370  268  208  187  159  105  108 86 99  118 4,2
20 - 24 år 10 511 1 906 1 417 1 118  962  755  644  627  573  521  594  614  780 5,3
25 - 44 år 23 622 4 238 2 833 2 127 1 661 1 438 1 326 1 230 1 211 1 303 1 489 1 774 2 992 5,9
45 - 66 år 10 695 2 260 1 347  965  751  607  585  466  448  492  550  746 1 478 5,6
67 år og eldre  759  252  103 46 36 24 22 14 24 24 33 56  125 5,2
                             
Einslege kvinner 26 679 5 843 3 807 2 615 2 027 1 628 1 435 1 243 1 187 1 069 1 354 1 644 2 827 5,2
- 19 år 2 360  494  451  334  237  180  156  133 97 76 67 57 78 4,2
20 - 24 år 6 247 1 224  938  697  600  439  400  352  296  262  305  324  410 4,9
25 - 44 år 9 247 1 871 1 227  833  660  584  497  436  487  431  522  630 1 069 5,5
45 - 66 år 7 035 1 787 1 032  652  476  371  336  290  260  247  336  418  830 5,1
67 år og eldre 1 790  467  159 99 54 54 46 32 47 53  124  215  440 6,6
                             
                             
Einslege med barn under 18 år 23 838 5 273 3 444 2 473 1 929 1 637 1 336 1 181 1 016 1 003 1 112 1 286 2 148 5,0
Menn 5 923  994  720  557  435  402  360  344  270  299  362  406  774 5,8
Kvinner 17 915 4 279 2 724 1 916 1 494 1 235  976  837  746  704  750  880 1 374 4,8
                             
Par uten barn under 18 år 14 981 3 530 2 111 1 460 1 100  870  815  652  581  578  672  951 1 661 5,2
                             
Par med barn under 18 år 14 932 2 994 1 911 1 369 1 109  938  890  707  692  705  844 1 052 1 721 5,6
                             
Uoppgitt 13 9 2 - 1 - - 1 - - - - - 1,8

Standardtegn i tabeller