Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

3   Gjennomsnittleg sosialhjelp per månad med utbetaling. Tal for stønadstid og familiefase. 2005. Kroner
Familiefase Gjennomsnittleg
stønad per månad
Talet på månader med stønad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I alt 7 022 5 630 5 336 5 377 5 670 5 830 5 898 6 224 6 465 7 065 7 490 7 878 8 579
                           
Einslege menn 6 509 5 044 4 782 4 930 5 315 5 395 5 485 5 715 6 111 6 651 6 930 7 257 7 850
- 19 år 5 169 4 130 3 944 4 210 4 537 4 738 4 582 4 974 5 242 5 599 5 919 5 982 7 402
20 - 24 år 5 827 4 508 4 352 4 542 5 071 5 156 5 088 5 223 5 732 5 996 6 436 6 666 7 145
25 - 44 år 6 834 5 312 5 127 5 248 5 653 5 750 5 741 6 109 6 359 6 957 7 164 7 468 8 023
45 - 66 år 6 710 5 177 4 949 5 022 5 223 5 124 5 660 5 637 6 222 6 814 7 091 7 512 7 961
67 år og eldre 5 844 5 702 3 773 3 526 3 985 4 269 4 661 4 245 4 372 5 710 5 210 5 891 7 207
                           
Einslege kvinner 6 108 5 057 4 773 4 719 4 916 5 116 5 128 5 563 5 679 6 260 6 487 6 721 7 422
- 19 år 5 335 4 368 4 402 4 421 5 008 5 073 5 340 5 440 5 379 5 592 6 586 5 977 6 643
20 - 24 år 5 781 5 149 4 746 4 858 4 827 5 247 5 167 5 664 5 752 6 011 5 969 6 680 6 922
25 - 44 år 6 533 5 383 5 122 5 095 5 403 5 367 5 625 5 750 5 834 6 469 6 752 6 907 8 088
45 - 66 år 6 061 5 066 4 708 4 404 4 390 4 846 4 500 5 325 5 553 6 290 6 550 6 850 7 382
67 år og eldre 5 911 4 206 3 720 3 669 4 174 3 344 3 293 4 556 4 939 6 609 6 415 6 189 6 481
                           
                           
Einslege med barn under 18 år 7 213 6 337 6 083 5 879 6 123 6 223 6 315 6 741 6 725 7 232 7 675 8 052 8 638
Menn 7 091 6 082 5 535 5 337 5 808 5 676 5 670 6 349 6 199 7 033 7 423 7 521 8 713
Kvinner 7 263 6 396 6 228 6 036 6 214 6 401 6 552 6 902 6 915 7 317 7 797 8 298 8 595
                           
Par utan barn under 18 år 7 078 5 546 5 217 5 476 5 431 5 816 5 717 6 304 6 508 7 197 7 850 8 157 8 522
                           
Par med barn under 18 år 9 901 7 431 7 067 7 131 7 681 7 797 7 960 8 244 8 602 9 376 10 394 11 166 12 788
                           
Uoppgitt 2 779 1 461  860 - 1 770 - - 6 147 - - - - -

Standardtegn i tabeller