Statistisk sentralbyrå

Sosialhjelp, økonomisk - stønadsmottakere

2   Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp, etter arten på stønaden, fylke og kommunestorleik. 1987-2005. 2005-kroner1, 2
  I alt Utbetalt som Gjennomsnittleg stønad
  Bidrag Lån Per tilfelle Per innbyggjar
    1 000 kroner Kroner
1987 3 235 305 2 963 535  271 771 25 808  771
1988 4 011 924 3 628 344  383 581 27 788  951
1989 4 576 956 4 192 251  384 705 28 348 1 081
1990 4 553 760 4 261 885  291 875 27 539 1 072
1991 4 623 415 4 353 372  270 043 26 875 1 082
1992 4 486 070 4 276 994  209 076 26 208 1 043
1993 4 708 013 4 522 787  185 226 26 489 1 089
1994 4 964 973 4 804 536  160 437 27 947 1 142
1995 5 022 948 4 872 045  150 903 29 284 1 149
1996 4 918 745 4 785 365  133 380 29 882 1 120
1997 4 701 598 4 573 846  127 752 29 952 1 064
1998 4 297 041 4 179 502  117 539 30 117  967
1999 4 304 818 4 185 413  119 405 31 612  961
2000 4 371 337 4 256 416  114 920 31 837  971
2001 4 580 802 4 469 225  111 578 33 275 1 013
2002 4 819 445 4 705 876  113 569 34 925 1 059
20033 5 112 742 5 000 289  112 452 35 028 1 117
20044 5 034 985 4 923 919  111 066 35 451 1 093
2005 4 844 320 4 744 048  100 273 35 047 1 044
           
2005          
Fylke          
Østfold  383 552  375 368 8 184 42 121 1 473
Akershus  427 429  419 204 8 225 39 153  853
Oslo  952 568  941 406 11 161 47 358 1 769
Hedmark  212 131  208 587 3 544 33 078 1 125
Oppland  151 609  146 566 5 042 28 703  828
Buskerud  238 880  235 157 3 723 33 966  974
Vestfold  252 481  247 894 4 587 36 131 1 137
Telemark  204 654  200 878 3 776 36 415 1 232
Aust-Agder  116 182  113 784 2 398 30 446 1 116
Vest-Agder  162 874  159 597 3 277 33 165 1 003
Rogaland  340 386  336 411 3 974 35 034  856
Hordaland  494 884  485 462 9 422 35 714 1 093
Sogn og Fjordane 59 857 56 444 3 412 24 714  561
Møre og Romsdal  149 647  146 382 3 265 25 757  611
Sør-Trøndelag  244 092  236 715 7 378 31 443  886
Nord-Trøndelag 79 835 76 529 3 305 23 557  620
Nordland  202 543  193 585 8 958 25 664  857
Troms  101 367 98 014 3 353 24 586  660
Finnmark Finnmárku 69 351 66 064 3 287 22 731  951
           
Kommunestorleik          
Innbyggjarar          
-4 999  363 437  341 016 22 421 22 557  620
5 000-9 999  472 190  458 301 13 889 27 084  741
10 000-19 999  648 640  633 404 15 236 30 023  798
20 000-49 999 1 031 386 1 014 216 17 170 36 538 1 070
50 000- 2 328 667 2 297 111 31 556 42 460 1 419
1  Frå og med 1997 inkluderast kun mottakarar med eit positivt beløp.
2  Beløpa er deflatert med konsumprisindeksen.
3  Tall for 2003 er inkludert mottakarar av introduksjonsstønad.
4  For nokre kommunar inkluderer tala mottakarar av introduksjonsstønad.

Standardtegn i tabeller