Statistisk sentralbyrå

2 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tal dyr (Retta 7. oktober 2010)
År Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Geit Svin Fjørfe
2003 2 148  124 893  190 436 20 731 1 235 941 20 918 1 336 294 42 777 265
2004 1 996  128 983  187 964 19 403 1 292 047 20 376 1 465 439 45 671 085
2005 1 734  124 574  189 809 18 613 1 274 985 21 824 1 469 430 46 729 637
2006 1 578  127 349  187 518 19 025 1 237 281 23 244 1 520 824 51 029 472
2007 1 406  117 172  185 065 18 648 1 164 083 22 180 1 463 943 55 499 318
2008 1 331  128 262  179 072 17 651 1 164 049 24 385 1 496 218 63 332 157
2009 1 621  118 890  179 511 14 918 1 165 274 23 260 1 522 298 71 079 937
                 
2009                
Østfold  144 2 637 3 389  360 5 263 23  121 804 12 395 301
Akershus og Oslo  119 2 527 4 421  228 11 426  230 72 726 1 830 771
Hedmark  155 7 692 11 963  858 64 970  837  185 963 13 612 889
Oppland  191 14 205 27 075 1 047  137 647 2 830  115 391  599 337
Buskerud 79 3 066 3 492 1 758 56 429 1 535 11 912  805 114
Vestfold 86 1 653 2 392  360 4 750 26  123 141 3 169 734
Telemark 27 1 454 2 478  549 31 247 1 354 22 398  277 531
Aust-Agder 89 1 046 1 864  254 16 554 36 10 124  609 573
Vest-Agder 21 2 993 4 728  388 26 569 63 7 934  206 499
Rogaland  271 20 595 29 051 2 905  243 181 1 379  424 173 13 870 127
Hordaland 73 5 747 7 648 1 288  109 927 1 879 24 484  795 925
Sogn og Fjordane 58 7 751 10 426 2 008 99 495 4 001 22 903 -
Møre og Romsdal 36 10 769 15 588  679 60 888 3 688 30 742  238 792
Sør-Trøndelag  173 11 218 16 443  643 71 843 84 31 429 8 956 015
Nord-Trøndelag 22 13 581 19 644  944 41 003  273  234 474 13 712 329
Nordland 50 8 419 14 004  142  106 797 1 730 68 573 -
Troms 25 2 496 3 258  187 65 376 3 281 12 123 -
Finnmark Finnmárku 2 1 041 1 647  320 11 910 11 2 004 -
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/07/10/slakt 

Standardtegn i tabeller