Statistisk sentralbyrå

1 Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tonn (Retta 7. oktober 2010)
År I alt Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Svin Fjørfe Anna kjøt 1
2003  265 630  569 30 530 52 610 2 174 24 384  106 007 49 043  312
2004  281 270  534 31 925 52 545 2 102 26 133  113 487 54 236  308
2005  283 388  467 31 390 53 936 2 067 25 954  112 793 56 472  309
2006  292 405  425 32 320 53 208 2 116 25 153  116 345 62 518  321
2007  296 566  384 30 305 52 281 2 092 23 426  117 735 70 036  307
2008  317 975  362 33 545 50 938 1 963 24 115  122 692 84 025  334
2009  329 796  446 31 439 51 872 1 689 23 939  124 274 95 817  320
                   
2009                  
Østfold 31 260 40  744 1 021 43  106 9 945 19 361 0
Akershus og Oslo 11 090 34  700 1 332 24  232 5 952 2 813 3
Hedmark 39 786 44 2 106 3 410 89 1 318 15 164 17 628 27
Oppland 25 263 54 3 745 7 911  111 2 882 9 563  955 42
Buskerud 5 611 21  849  991  221 1 214 1 072 1 224 18
Vestfold 16 535 25  455  735 44 95 9 983 5 197 1
Telemark 4 071 8  398  708 64  637 1 870  374 13
Aust-Agder 2 729 24  274  534 27  328  798  743 2
Vest-Agder 3 628 6  779 1 356 43  536  660  248 1
Rogaland 71 449 71 5 391 8 604  344 5 003 35 246 16 779 12
Hordaland 8 853 18 1 480 2 079  155 2 135 1 977  984 23
Sogn og Fjordane 9 031 14 1 987 2 840  243 2 063 1 836 - 47
Møre og Romsdal 11 288 10 2 820 4 481 63 1 178 2 436  262 39
Sør-Trøndelag 24 654 50 2 946 4 688 61 1 457 2 529 12 918 5
Nord-Trøndelag 45 241 6 3 556 5 718  107  833 18 684 16 332 5
Nordland 14 186 13 2 263 4 175 13 2 262 5 432 - 28
Troms 4 039 7  675  893 18 1 416  975 - 55
Finnmark Finnmárku 1 082 -  269  394 18  246  154 - 0
1  Omfattar geit og vilt.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/10/07/10/slakt 

Standardtegn i tabeller