Statistisk sentralbyrå

Skogsveier for motorkjøretøyer

4 Helårsbilveier og sommerbilveier. Total veilengde
  Lengde
  km
20061 48 406
20091 48 571
20111 48 587
   
Østfold 1 632
Akershus og Oslo 2 905
Hedmark 11 651
Oppland 6 965
Buskerud 6 107
Vestfold 1 214
Telemark 4 974
Aust-Agder 2 422
Vest-Agder  669
Rogaland  308
Hordaland  853
Sogn og Fjordane  572
Møre og Romsdal 1 080
Sør-Trøndelag 2 398
Nord-Trøndelag 3 396
Nordland  316
Troms Romsa  937
Finnmark Finnmárku  187
1  Per 1. januar.
Kilde: Statens kartverk og Statens vegvesen.

Standardtegn i tabeller