Statistisk sentralbyrå

Skogsveier for motorkjøretøyer

3 Gjennomsnittlige anleggsutgifter for skogsveier1. 1990-2010. Kroner per meter
  Helårs bilveier og sommerbilveier Vinterbilveier og traktorveier
  Alle Bygd med offentlige tilskott Bygd uten offentlige tilskott Alle Bygd med offentlige tilskott Bygd uten offentlige tilskott
1990  133  144 54 45 56 24
1991  146  152 65 46 59 25
1992  144  150 55 51 62 26
1993  148  152 69 54 68 24
1994  155  162 54 56 68 27
1995  153  166 57 65 78 36
1996  187  202 72 62 80 30
1997  166  173 81 55 70 31
1998  169  179 57 60 39 34
1999  183  189 94 75 92 36
2000  193  205 67 75 96 35
2001  186  197 96 71 90 44
2002  199  208 95 72 86 47
2003  204  217 98 88  114 50
2004  230  257 86  113 54 85
2005  258  263  199  103  119 91
2006  204  218  106 89  129 54
2007  247  292  113 75  126 52
2008  238  255  148 96  129 78
2009  263  272  218  100  149 69
2010  288  338  128 84  166 47
1  Gjelder både nybygging og ombygging.

Standardtegn i tabeller