Statistisk sentralbyrå

Skogsveier for motorkjøretøyer

2 Bygging og ombygging av skogsveier for motorkjøretøyer. Anleggsutgifter, etter fylke. 1 000 kroner
  Anleggsutgifter Offentlige tilskudd til veibygging
  I alt Helårs bilveier og sommerbilveier Vinterbilveier og traktorveier
1991  300 650  211 986 88 664 96 449
1992  322 932  223 232 99 700  109 704
1993  245 728  172 139 73 589 84 730
1994  214 010  156 682 57 327 79 256
1995  185 625  124 262 61 363 65 078
1996  170 399  118 041 52 358 65 681
1997  152 178  106 546 45 632 54 580
1998  178 121  133 945 44 176 67 832
1999  164 339  119 142 45 197 61 213
2000  164 211  116 028 48 183 63 553
2001  148 192  113 247 34 945 54 757
2002  184 954  136 911 48 043 68 685
2003  149 296  110 111 39 185 55 360
2004  123 044 90 584 32 460 43 178
2005 96 863 66 582 30 281 29 220
2006 84 599 58 969 25 631 29 574
2007 84 146 62 587 21 558 26 232
2008  123 813 92 899 30 914 38 001
2009  117 011 78 982 38 029 34 557
2010  135 262  110 042 25 220 41 966
         
Østfold 1 785 1 785 -  525
Akershus og Oslo 3 490 3 168  322  676
Hedmark 15 584 14 882  701 3 447
Oppland 12 144 10 865 1 279 3 004
Buskerud 17 336 15 581 1 755 3 991
Vestfold 8 413 7 797  615 1 206
Telemark 11 988 8 499 3 489 2 404
Aust-Agder 8 775 7 164 1 612 2 799
Vest-Agder 6 404 3 903 2 501 1 928
Rogaland 4 136 1 819 2 317 1 446
Hordaland 7 901 6 285 1 616 4 189
Sogn og Fjordane 8 813 6 798 2 015 4 098
Møre og Romsdal 7 475 6 788  687 3 518
Sør-Trøndelag 7 791 6 702 1 089 2 546
Nord-Trøndelag 4 879 4 183  696 1 794
Nordland 6 275 3 442 2 833 2 958
Troms Romsa 2 073  381 1 692 1 436
Finnmark Finnmárku - - - -
         
Finansieringsmåte        
Med offentlige tilskudd  113 935 98 402 15 533 41 966
Uten offentlige tilskudd 21 327 11 640 9 687 .

Standardtegn i tabeller