Statistisk sentralbyrå

Skogsveier for motorkjøretøyer

1 Bygging og ombygging av skogsveier for motorkjøretøyer. Antall anlegg og lengde, etter fylke
  Helårs bilveier og sommerbilveier Vinterbilveier og traktorveier
  Antall anlegg Lengde, nybygde veier Lengde, omlegging og ombygging Antall anlegg Lengde, nybygde veier Lengde, omlegging og ombygging
    km   km
1991 1 132  768  683 2 936 1 861 61
1992 1 252  780  766 3 010 1 899 53
1993  865  523  641 1 934 1 328 50
1994  803  482  532 1 526  987 30
1995  778  376  436 1 466  903 43
1996  709  303  327 1 410  832 18
1997  721  284  359 1 361  745 79
1998  690  290  503 1 332  707 30
1999  656  218  432  925  575 29
2000  636  166  436 1 025  614 30
2001  511  176  434  761  470 25
2002  597  189  500  989  605 59
2003  480  130  410  703  382 63
2004  343 93  300  681  305 77
2005  270 56  202  525  230 63
2006  283 68  221  504  234 55
2007  320 58  196  553  209 79
2008  413 74  316  609  236 86
2009  327 69  232  506  291 91
2010  391 83  300  455  188  112
             
Østfold 5 - 4 - - -
Akershus og Oslo 5 1 14 11 2 4
Hedmark 26 15 28 32 11 5
Oppland 56 8 39 60 24 6
Buskerud 81 7 76 50 20 8
Vestfold 32 2 20 26 5 4
Telemark 44 3 43 79 28 69
Aust-Agder 40 2 19 28 11 0
Vest-Agder 13 3 6 31 10 5
Rogaland 7 1 7 25 15 1
Hordaland 11 6 3 11 4  
Sogn og Fjordane 13 6 5 9 8 1
Møre og Romsdal 14 9 3 13 4 2
Sør-Trøndelag 9 9 15 14 6 0
Nord-Trøndelag 18 9 12 19 7 5
Nordland 13 2 4 31 23 2
Troms Romsa 4 1 1 16 11 1
Finnmark Finnmárku - - - - - -
             
Finansieringsmåte            
Med offentlige tilskudd  249 68  223  116 78 15
Uten offentlige tilskudd  142 14 77  339  110 97

Standardtegn i tabeller