Statistisk sentralbyrå

Skogbruk - landbruksundersøkelsen

5 Økonomisk drivverdig areal1 som del av produktivt skogareal i alt, etter fylke og produktivt skogareal2. 2007. Prosent
  I alt Storleiksklasser i dekar
  -249 250-999 1 000-4 999 5 000-
2003 79 68 73 80 85
2007 73 60 68 76 77
           
2007          
Østfold 86 86 84 87 88
Akershus/Oslo 88 71 88 88 91
Hedmark 89 73 82 87 91
Oppland 81 71 76 82 87
Buskerud 80 62 79 80 85
Vestfold 84 83 85 85 83
Telemark 78 71 76 76 88
Aust-Agder 74 64 72 77 72
Vest-Agder 66 50 68 67 63
Rogaland 53 47 53 54  100
Hordaland 50 51 52 41 57
Sogn og Fjordane 49 46 51 44 66
Møre og Romsdal 60 48 59 69 84
Sør-Trøndelag 70 57 67 74 71
Nord-Trøndelag 57 70 73 76 42
Nordland 60 53 58 63 64
Troms Romsa/Finnmark Finnmárku 47 45 47 61 40
1  Vurdert av skogeigarane sjølve.
2  Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller