Statistisk sentralbyrå

Skogbruk - landbruksundersøkelsen

4 Skogareal der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie, etter fylke og storleiken på produktivt skogareal1. 2007
  Eigedomar1 der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie Areal der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie etter kven som utførte arbeidet. Prosent
  Talet på eigedomar I prosent av skogeigedomar i alt Areal der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie. Dekar Skogeigar og ulønt familiemedlem Lønt arbeidshjelp Entreprenør eller andre som tok på seg arbeidet til avtalt pris
2003 12 748 15  294 966 56 25 18
2007 13 070 16  486 178 43 22 34
             
2007            
Østfold  722 21 30 327 32 30 38
Akershus/Oslo  718 22 37 117 33 29 38
Hedmark 1 357 18  104 967 21 26 54
Oppland  977 13 37 112 35 22 43
Buskerud 1 302 23 58 287 36 28 36
Vestfold  806 37 22 506 61 14 25
Telemark 1 033 21 35 653 52 18 31
Aust-Agder  790 24 34 569 56 6 38
Vest-Agder  708 17 17 007 72 10 18
Rogaland  241 9 7 273 33 7 60
Hordaland  435 8 6 894 92 4 4
Sogn og Fjordane  388 9 4 543 91 9 0
Møre og Romsdal  614 12 14 337 63 17 21
Sør-Trøndelag  506 9 13 489 72 20 8
Nord-Trøndelag 1 007 22 34 639 55 34 11
Nordland  674 10 15 359 55 32 13
Troms Romsa/Finnmark Finnmárku  792 13 12 099 87 5 8
             
Produktivt skogareal            
-249 dekar 3 268 10 52 457 73 6 20
250-499 dekar 3 232 15 65 714 67 13 21
500-999 dekar 2 899 19 80 118 56 16 28
1 000-1 999 dekar 1 785 23 74 800 51 15 33
2 000-4 999 dekar 1 273 37 83 803 43 20 37
5 000-19 999 dekar  465 51 66 396 14 29 58
20 000- dekar  146 66 62 890 1 58 41
1  Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller