Statistisk sentralbyrå

Skogbruk - landbruksundersøkelsen

3 Areal som blei planta eller tilsådd, etter fylke og storleiken på produktivt skogareal1. 2007
  Eigedomar med skogareal planta eller tilsådd Areal som blei planta eller tilsådd etter kven som utførte arbeidet. Prosent
  Talet på eigedomar I prosent av skogeigedomar i alt Areal som blei planta eller tilsådd. Dekar Skogeigar og ulønt familiemedlem Lønt arbeidshjelp Entreprenør eller andre som tok på seg arbeidet til avtalt pris
2003 8 956 11  190 996 33 26 41
2007 6 893 8  214 263 28 26 46
             
2007            
Østfold  430 13 11 424 33 33 34
Akershus/Oslo  382 12 10 946 19 34 47
Hedmark  807 11 35 596 11 23 66
Oppland  973 13 34 160 34 22 43
Buskerud  835 15 27 899 26 30 44
Vestfold  353 16 9 938 17 17 66
Telemark  602 12 17 772 36 21 43
Aust-Agder  274 8 6 864 64 10 26
Vest-Agder  152 4 2 796 59 7 34
Rogaland 72 3  516 47 43 9
Hordaland  112 2 1 391 80 2 18
Sogn og Fjordane 69 2  614 46 17 37
Møre og Romsdal  112 2 2 718 25 34 41
Sør-Trøndelag  535 10 14 031 33 30 37
Nord-Trøndelag  836 18 24 131 28 35 37
Nordland  282 4 12 553 18 31 50
Troms Romsa/Finnmark Finnmárku 67 1  915 33 25 41
             
Produktivt skogareal            
-249 dekar  818 2 13 891 58 0 42
250-499 dekar 1 533 7 25 647 42 18 40
500-999 dekar 1 885 13 46 270 27 18 55
1 000-1 999 dekar 1 266 16 38 562 37 23 40
2 000-4 999 dekar  870 26 34 737 30 21 49
5 000-19 999 dekar  377 41 24 895 12 26 62
20 000- dekar  144 65 30 260 1 67 33
1  Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller