Statistisk sentralbyrå

Skogbruk - landbruksundersøkelsen

2 Arbeidsinnsats i skogbruket, etter fylke og storleiken på produktivt skogareal1. 2007. Timar
  Arbeidsinnsats, timar
  I alt Skogeigar Ektefelle/sambuar Anna arbeidshjelp
Heile landet 4 227 416 2 702 915  353 343 1 171 159
         
Fylke        
Østfold  217 363  104 256 10 346  102 761
Akershus/Oslo  170 687 92 023 11 945 66 719
Hedmark  507 151  288 674 46 272  172 206
Oppland  373 683  256 723 18 962 97 999
Buskerud  350 937  227 403 33 737 89 797
Vestfold  152 780  100 475 18 136 34 169
Telemark  340 206  230 551 27 401 82 254
Aust-Agder  229 721  165 562 14 322 49 837
Vest-Agder  189 007  140 058 19 224 29 725
Rogaland  131 290 96 316 5 413 29 562
Hordaland  182 323  113 668 40 092 28 563
Sogn og Fjordane  187 489  124 401 14 561 48 527
Møre og Romsdal  195 315  144 804 10 785 39 725
Sør-Trøndelag  190 681  124 822 21 674 44 186
Nord-Trøndelag  328 633  189 180 21 577  117 877
Nordland  291 660  172 099 27 504 92 056
Troms Romsa/Finnmark Finnmárku  188 490  131 901 11 391 45 198
         
Produktivt skogareal        
-249 dekar  904 579  639 040 94 413  171 125
250-499 dekar  817 160  574 487 78 556  164 118
500-999 dekar  858 743  572 308 90 592  195 843
1 000-1 999 dekar  630 259  455 601 45 643  129 015
2 000-4 999 dekar  448 066  310 678 28 357  109 031
5 000-19 999 dekar  221 902  122 686 9 088 90 128
20 000- dekar  346 707 28 115 6 694  311 898
1  Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller