Statistisk sentralbyrå

Landbruksundersøkelsen

5 Økonomisk drivverdig areal1 som del av produktivt skogareal i alt, etter fylke og produktivt skogareal2. Prosent. 2007*
  I alt Storleiksklasser i dekar
  -249 250-999 1000-4999 5000-
2003 79 68 73 80 85
2007* 73 60 68 76 78
           
2007*          
Østfold 86 86 84 87 88
Akershus/Oslo 88 71 88 88 91
Hedmark 89 73 82 87 91
Oppland 82 71 77 82 87
Buskerud 81 62 80 80 85
Vestfold 84 83 86 85 83
Telemark 78 71 75 75 88
Aust-Agder 75 64 71 77 74
Vest-Agder 66 50 67 69 63
Rogaland 53 47 52 54  100
Hordaland 50 51 52 40 57
Sogn og Fjordane 49 47 51 43 66
Møre og Romsdal 59 48 59 68 84
Sør-Trøndelag 69 57 67 73 71
Nord-Trøndelag 57 70 73 76 42
Nordland 60 53 58 62 64
Troms Romsa/Finnmark Finnmárku 49 45 47 60 45
1  Vurdert av skogeigarane sjølve.
2  Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller