Statistisk sentralbyrå

Landbruksundersøkelsen

4 Skogareal der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie, etter fylke og storleiken på produktivt skogareal1. 2007*
  Eigedomar1 der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie Areal der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie etter kven som utførte arbeidet. Prosent
  Talet på eigedomar I prosent av skogeigedomar i alt Areal der det er utført ungskog- eller gjenvekstpleie. Dekar Skogeigar og ulønt familiemedlem Lønt arbeidshjelp Entreprenør eller andre som tok på seg arbeidet til avtalt pris
2003 12 748 15  294 966 56 25 18
2007* 13 186 16  487 218 44 22 34
           
2007*            
Østfold  724 21 30 340 31 31 38
Akershus/Oslo  702 22 36 782 31 30 39
Hedmark 1 352 18  103 332 21 26 53
Oppland  966 13 37 138 36 22 42
Buskerud 1 315 24 58 549 37 28 35
Vestfold  825 38 23 198 61 14 25
Telemark 1 052 21 36 225 51 18 32
Aust-Agder  807 25 34 039 56 6 38
Vest-Agder  718 17 17 558 73 9 18
Rogaland  250 9 7 656 33 7 60
Hordaland  443 8 6 974 92 4 4
Sogn og Fjordane  396 9 4 671 90 10 0
Møre og Romsdal  614 12 14 478 63 17 20
Sør-Trøndelag  520 10 14 059 72 20 8
Nord-Trøndelag 1 024 22 34 301 56 35 9
Nordland  675 10 15 563 55 32 13
Troms Romsa/Finnmark Finnmárku  805 14 12 355 85 6 9
             
Produktivt skogareal            
-249 dekar 3 268 10 52 440 73 6 20
250-499 dekar 3 236 15 66 193 66 13 21
500-999 dekar 3 004 20 82 582 56 16 28
1 000-1 999 dekar 1 784 23 73 761 52 16 32
2 000-4 999 dekar 1 283 38 82 912 44 20 36
5 000-19 999 dekar  464 51 67 093 14 30 56
20 000- dekar  147 66 62 235 1 56 43
1  Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller