Statistisk sentralbyrå

Landbruksundersøkelsen

3 Areal som blei planta eller tilsådd, etter fylke og storleiken på produktivt skogareal1. 2007*
  Eigedomar med skogareal planta eller tilsådd Areal som blei planta eller tilsådd etter kven som utførte arbeidet. Prosent
  Talet på eigedomar I prosent av skogeigedomar i alt Areal som blei planta eller tilsådd. Dekar Skogeigar og ulønt familiemedlem Lønt arbeidshjelp Entreprenør eller andre som tok på seg arbeidet til avtalt pris
2003 8 956 11  190 996 33 26 41
2007* 6 916 8  215 480 28 26 46
           
2007*            
Østfold  437 13 11 679 33 33 35
Akershus/Oslo  395 12 11 299 19 33 48
Hedmark  802 11 35 813 10 23 66
Oppland  970 13 34 098 36 23 41
Buskerud  841 15 28 280 26 30 44
Vestfold  351 16 9 385 19 18 63
Telemark  598 12 17 934 36 21 44
Aust-Agder  279 8 6 500 61 10 29
Vest-Agder  153 4 2 892 58 7 35
Rogaland 68 3  465 56 34 11
Hordaland  117 2 1 420 79 2 19
Sogn og Fjordane 71 2  633 45 18 37
Møre og Romsdal  117 2 2 869 24 35 40
Sør-Trøndelag  528 10 14 498 32 30 38
Nord-Trøndelag  854 19 24 090 29 34 37
Nordland  277 4 12 760 18 31 50
Troms Romsa/Finnmark Finnmárku 60 1  864 36 16 48
             
Produktivt skogareal            
-249 dekar  818 2 13 875 58 - 42
250-499 dekar 1 518 7 25 621 42 18 39
500-999 dekar 1 909 13 46 480 28 19 53
1 000-1 999 dekar 1 274 17 38 552 35 23 41
2 000-4 999 dekar  879 26 35 412 31 20 49
5 000-19 999 dekar  373 41 25 118 12 27 62
20 000- dekar  145 65 30 422 1 66 33
1  Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller