Statistisk sentralbyrå

Landbruksundersøkelsen

2 Arbeidsinnsats i skogbruket, etter fylke og storleiken på produktivt skogareal1. 2007*. Timar
  Arbeidsinnsats, timar
  I alt Skogeigar Ektefelle/sambuar Anna arbeidshjelp
Heile landet 4 231 334 2 718 664  342 858 1 169 804
           
Fylke        
Østfold  215 582  104 495 7 803  103 274
Akershus/Oslo  170 531 93 073 11 356 66 101
Hedmark  492 767  287 182 37 529  168 057
Oppland  377 497  257 192 19 602  100 704
Buskerud  350 978  229 525 33 124 88 329
Vestfold  152 442  101 065 18 190 33 187
Telemark  346 104  233 490 28 099 84 515
Aust-Agder  231 461  167 964 13 380 50 117
Vest-Agder  189 576  139 963 19 364 30 249
Rogaland  133 148 98 384 5 527 29 237
Hordaland  185 211  116 743 39 395 29 073
Sogn og Fjordane  189 971  125 771 14 792 49 408
Møre og Romsdal  190 256  143 493 10 952 35 811
Sør-Trøndelag  189 431  122 215 22 062 45 153
Nord-Trøndelag  333 549  192 176 22 215  119 158
Nordland  293 228  173 877 27 853 91 498
Troms Romsa/Finnmark Finnmárku  189 603  132 057 11 614 45 932
         
Produktivt skogareal        
-249 dekar  904 559  638 982 94 372  171 206
250-499 dekar  818 230  577 430 78 833  161 968
500-999 dekar  860 100  583 020 79 675  197 406
1 000-1 999 dekar  631 547  453 937 45 925  131 685
2 000-4 999 dekar  455 401  315 488 28 847  111 067
5 000-19 999 dekar  224 277  122 600 9 084 92 593
20 000- dekar  337 219 27 207 6 122  303 879
1  Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller