Statistisk sentralbyrå

Landbruksundersøkelsen

1 Avverking1 for sal, etter hogstmetode. 2007*. Prosent
  Avverking for sal i alt Hogsttype Del felt og kvista med hogstmaskin
  Sluttavverking Tynning Annan hogst
Heile landet 7 882 111 85 13 2 91
           
Fylke          
Østfold  497 996 90 8 1 95
Akershus/Oslo  557 322 86 13 1 94
Hedmark 2 393 425 72 26 2 97
Oppland 1 038 962 92 6 2 94
Buskerud  947 000 86 11 3 93
Vestfold  357 758 95 1 4 91
Telemark  599 276 91 8 1 77
Aust-Agder  275 019 91 7 1 82
Vest-Agder  107 330 98 1 - 82
Rogaland 37 464 95 3 2 67
Hordaland 63 046 94 - 6 46
Sogn og Fjordane 42 822 89 8 3 43
Møre og Romsdal 76 648 93 1 6 51
Sør-Trøndelag  277 864 98 2 - 94
Nord-Trøndelag  457 050 95 4 1 84
Nordland  136 665 87 9 3 78
Troms Romsa/Finnmark Finnmárku 16 464 73 19 9 39
           
Produktivt skogareal          
-249 dekar  742 218 97 1 2 84
250-499 dekar  989 991 93 7 - 91
500-999 dekar 1 261 337 89 8 3 87
1 000-1 999 dekar 1 329 525 88 11 2 87
2 000-4 999 dekar 1 275 028 85 12 2 91
5 000-19 999 dekar 1 025 860 75 24 2 95
20 000- dekar 1 258 152 76 22 2 97
1  Omfattar eigedomar med minst 100 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller