Statistisk sentralbyrå

Skogbruk - landbruksundersøkelsen

5   Skogbruksplan, etter fylke. 2003
  Eigedomar med skogareal Skogareal. Dekar Eigedomar1 med skogbruksplan Skogareal som planen dekkjer Prosent av skogarealet som planen dekkjer Årleg tilvekst etter planane, m3 Ståande volum, etter planane, m3
  Eigedomar med skogbruksplan Prosent av skogeigedomar i alt
Heile landet  118 617   68 239 607 34 977 29   37 876 579 56   9 937 360  282 537 176
Østfold 5 387 2 380 929 1 934 36 1 546 073 65  554 667 14 164 772
Akershus/Oslo 5 320 3 335 508 2 122 40 2 259 963 68  842 089 22 461 948
Hedmark 11 074 13 140 532 3 322 30 8 945 113 68 2 355 794 71 358 315
Oppland 10 814 6 621 142 4 133 38 4 675 454 71 1 296 215 38 716 446
Buskerud 7 365 5 560 637 2 386 32 3 269 241 59  876 257 27 451 872
Vestfold 3 588 1 225 171 1 570 44  903 872 74  344 247 7 912 888
Telemark 6 638 5 108 030 2 869 43 3 465 782 68  810 597 24 261 779
Aust-Agder 4 343 3 259 389 1 208 28 1 417 098 43  328 404 9 828 053
Vest-Agder 5 063 2 429 581 1 831 36 1 134 821 47  315 703 8 572 920
Rogaland 4 462 1 207 276  493 11  247 646 21 66 496 1 691 520
Hordaland 8 144 1 926 224 2 023 25  585 174 30  208 608 4 599 313
Sogn og Fjordane 5 979 1 936 417 1 111 19  395 914 20  327 444 3 862 995
Møre og Romsdal 7 939 2 160 792 1 561 20  774 529 36  209 573 4 841 041
Sør-Trøndelag 7 371 3 760 310 2 282 31 1 942 730 52  360 855 11 309 523
Nord-Trøndelag 6 423 5 897 311 2 881 45 3 828 753 65  675 137 20 698 922
Nordland 10 650 4 387 705 2 769 26 1 609 738 37  235 387 6 551 543
Troms/Finnmark Finnmárku 8 057 3 902 656  483 6  874 676 22  129 887 4 253 325
                 
Produktivt skogareal                
25-99 dekar 35 887 1 991 673 3 032 8  195 388 10 93 186 2 488 572
100-249 " 31 545 5 103 446 7 646 24 1 238 597 24  417 333 11 344 681
250-499 " 23 049 8 123 812 8 739 38 2 978 166 37  898 924 23 901 914
500-999 " 15 529 10 726 716 7 706 50 5 082 812 47 1 384 542 38 047 470
1 000-1 999 " 7 957 10 821 261 4 697 59 6 026 092 56 1 736 673 45 382 694
2 000-4 999 " 3 465 10 026 141 2 275 66 6 259 895 62 1 587 209 46 831 285
5 000-19 999 "  955 8 279 162  684 72 5 684 038 69 1 466 600 41 982 994
20 000- "  228 13 167 397  199 87 10 411 591 79 2 352 893 72 557 567
1  Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller