Statistisk sentralbyrå

Skogbruk - landbruksundersøkelsen

4   Avverking for sal, etter hogstmetode. 2003. Prosent
  Avverking for sal i alt Hogsttype Andel felt og kvista med hogstmaskin
  Sluttavverking Tynning Annan hogst
Heile landet 7 264 368 88 9 3 85
Østfold  515 162 89 8 2 91
Akershus/Oslo  662 686 87 9 4 92
Hedmark 1 964 751 78 19 3 93
Oppland 1 010 372 95 3 1 89
Buskerud  782 512 89 7 4 92
Vestfold  214 241 91 8 - 84
Telemark  559 415 86 4 10 75
Aust-Agder  356 773 96 3 1 76
Vest-Agder  141 851 95 5 - 57
Rogaland 27 544 92 4 4 22
Hordaland 65 618 94 2 4 56
Sogn og Fjordane 62 103 95 3 2 47
Møre og Romsdal 67 088 96 2 2 23
Sør-Trøndelag  201 631 98 2 - 82
Nord-Trøndelag  451 396 98 1 1 82
Nordland  131 480 91 3 5 62
Troms/Finnmark Finnmárku 49 745 81 14 5 43
           
Produktivt skogareal          
25-99 dekar 96 340 98 2 1 83
100-249 "  412 847 95 3 2 77
250-499 "  852 448 94 4 2 80
500-999 " 1 098 197 93 4 3 81
1 000-1 999 " 1 152 273 90 5 4 80
2 000-4 999 " 1 196 345 85 11 4 85
5 000-19 999 " 1 090 216 82 14 4 93
20 000- " 1 365 701 82 15 3 94

Standardtegn i tabeller