Statistisk sentralbyrå

Skogbruk - landbruksundersøkelsen

3   Produktivt skogareal1, etter storleiken på det produktive skogarealet og fylke. 2003
  Skogareal i alt Storleiksklasser etter produktivt skogareal
  25-249 250-499 500-999 1 000-
1 999
2 000-
4 999
5 000-
19 999
20 000-
Heile landet 68 239 607   7 095 119   8 123 812   10 726 716   10 821 261   10 026 141   8 279 162   13 167 397
Østfold 2 380 929  322 098  359 579  447 929  446 166  337 815  343 226  124 116
Akershus/Oslo 3 335 508  334 793  337 287  412 330  351 676  354 178  511 964 1 033 279
Hedmark 13 140 532  579 902  663 143  985 005 1 186 952 1 842 907 2 714 477 5 168 145
Oppland 6 621 142  644 742  706 678  912 351 1 080 254 1 036 607 1 115 518 1 124 992
Buskerud 5 560 637  410 513  474 395  783 190  942 438 1 446 139  999 296  504 665
Vestfold 1 225 171  267 664  190 188  222 087  151 372  109 249 : :
Telemark 5 108 030  312 582  480 068  743 610 1 158 671 1 016 590  671 910  724 599
Aust-Agder 3 259 389  195 984  259 066  474 142  850 702 1 075 656 : :
Vest-Agder 2 429 581  228 845  510 742  782 672  639 984  227 235 40 103 -
Rogaland 1 207 276  326 489  238 165  308 909  208 537  119 779 : :
Hordaland 1 926 224  584 712  608 951  424 656  205 082 69 140 33 682 -
Sogn og Fjordane 1 936 417  384 374  460 212  518 737  397 871 70 299 : :
Møre og Romsdal 2 160 792  526 772  493 079  659 451  328 475  118 696 34 318 -
Sør-Trøndelag 3 760 310  413 759  579 509  840 851  841 363  516 650  217 727  350 451
Nord-Trøndelag 5 897 311  335 754  439 621  714 442  883 994  936 417  681 610 1 905 473
Nordland 4 387 705  659 508  787 257  889 619  730 962  355 412  260 839  704 108
Troms/Finnmark Finnmárku 3 902 656  566 627  535 873  606 736  416 760  393 371  127 626 1 255 663
1  Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller