Statistisk sentralbyrå

Skogbruk - landbruksundersøkelsen

2   Eigedomar1, etter storleiken på produktivt skogareal og fylke. 2003. Dekar
  Eigedomar i alt Storleiksklasser i dekar
  25-249 250-499 500-999 1 000-
1 999
2 000-
4 999
5 000-
19 999
20 000-
Heile landet  118 617 67 432 23 049 15 529 7 957 3 465  955  228
Østfold 5 387 3 153 1 086  660  336  109 39 5
Akershus/Oslo 5 320 3 286  973  604  261  118 57 21
Hedmark 11 074 5 975 1 872 1 378  855  611  294 88
Oppland 10 814 6 230 2 018 1 277  779  350  136 24
Buskerud 7 365 3 638 1 306 1 111  683  489  124 14
Vestfold 3 588 2 585  527  315  114 39 : :
Telemark 6 638 2 983 1 324 1 060  821  354 83 13
Aust-Agder 4 343 1 910  745  658  605  376 : :
Vest-Agder 5 063 1 924 1 421 1 144  481 88 5 -
Rogaland 4 462 3 108  703  444  162 43 : :
Hordaland 8 144 5 563 1 730  651  169 27 4 -
Sogn og Fjordane 5 979 3 549 1 307  782  304 27 : :
Møre og Romsdal 7 939 5 236 1 439  955  257 46 5 -
Sør-Trøndelag 7 371 3 705 1 623 1 204  615  188 25 10
Nord-Trøndelag 6 423 3 076 1 227 1 053  635  322 77 32
Nordland 10 650 6 353 2 264 1 313  556  130 27 6
Troms/Finnmark Finnmárku 8 057 5 160 1 483  919  323  148 15 10
1  Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller