Statistisk sentralbyrå

Skogbruk - landbruksundersøkelsen

1   Økonomisk drivverdig areal1 av produktivt skogareal i alt, etter fylke og produktivt skogareal2. 2003. Prosent
  I alt Storleiksklasser i dekar
  -249 250-999 1 000-4 999 5 000-
Heile landet 78 66 73 80 85
Østfold 87 76 86 88 91
Akershus/Oslo 90 81 87 91 93
Hedmark 88 82 84 89 89
Oppland 86 77 81 88 89
Buskerud 85 80 81 85 88
Vestfold 83 75 84 89 85
Telemark 80 68 76 79 88
Aust-Agder 82 77 81 83 79
Vest-Agder 69 64 70 70 63
Rogaland 61 61 57 70 93
Hordaland 58 59 58 58 58
Sogn og Fjordane 53 54 55 44 69
Møre og Romsdal 66 54 69 71 67
Sør-Trøndelag 75 64 75 77 82
Nord-Trøndelag 79 72 79 80 79
Nordland 63 63 62 59 67
Troms/Finnmark Finnmárku 56 39 49 60 65
1  Vurdert av skogeigarane sjølve.
2  Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktivt skogareal.

Standardtegn i tabeller