Statistisk sentralbyrå

Skip, norskregisterte i innenriksfart, Śrsstatistikk

2 Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart, frakter og driftskostnader. 2006
Tankskip Bulkskip Stykkgods og andre tørrlastskip Passasjerfartøy Bilferge Offshorsupply fartøy Slepe- og redningsfartøy
1 000 kroner
Inntekter
Frakt-/passasjerinntekt 32 436,9     399 319,4     1 474 817,5     3 074 538,9     3 291 056,7     133 934,3  123 189,5
Utleie av fartøy med mannskap 59 535,3 35 087,9  137 941,1  184 115,2 9 463,0 3 435 287,5 1 590 706,5
Utleie av fartøy uten mannskap -  135,7 17 955,8 11 551,9 8 028,5 87 815,9 ..
Annen inntekt 1 173,7 40 781,4 47 246,1  124 200,8  320 596,8 .. ..
Kostnader
Bunkers-/drivstoffkostnader 5 630,9 83 729,2  250 638,3  600 806,6  574 309,5 18 406,5 20 285,6
Kostnader til gebyrer/avgifter til staten, havneavgifter og godshåndteringskostnader 1 775,3 10 376,9 35 456,2 92 992,8 16 560,0 .. ..
Mannskapskostnader 31 064,2  100 607,0  359 364,6 1 156 261,3 1 420 734,1  936 864,0  216 626,4
Kostnader til periodisk vedlikehold 7 648,3 29 852,3 16 882,7 64 324,4 15 741,5  111 888,4 99 692,4
Avskrivninger 8 904,0 26 715,8 81 034,6  350 832,7  314 041,0  493 708,4  151 544,4
Forsikringspremier til skip 3 287,4 11 880,9 25 501,3 47 310,3 39 961,2 69 183,6 20 065,1
Andre administrative kostnader til drift av skip 4 542,3 8 438,7 30 814,2  225 613,9  110 852,1  134 414,3 31 488,3
Leie av skip med mannskap 2 683,3  107 767,6  262 625,2 33 327,5 65 204,3 15 899,6 80 246,9
Leie av skip uten mannskap - 1 091,3 3 153,1  103 187,9 7 959,4 7 484,5 29 270,0
Kostnader til løpende vedlikehold 9 754,9 53 675,4 65 472,7  239 347,0  300 570,9  343 314,2 90 498,2
Andre kostnader 2 097,7 19 814,5 55 930,5  371 691,1  142 058,8  302 663,7 76 233,4
Andre kostnader i forbindelse med godshåndtering 1 158,0 2 417,5 20 521,1 16 365,9 1 318,0  600,6 89,9

Standardtegn i tabeller