Statistisk sentralbyrå

Skip, norskregisterte i innenriksfart, Śrsstatistikk

1 Driftsunderøkelse for nærsjø- og innenriksfart, driftsvariable. 2006
Tankskip Bulkskip Stykkgods og andre tørrlastskip Passasjerfartøy Bilferge Offshorsupply fartøy Slepefartøy og Redningsfartøy
Antall skip i innteksgivende fart 18                75  132  283                211  144 82
Dager i inntektsgivende fart 4 376 17 630 36 440 52 326 67 633 49 716 23 905
Utseilt distanse i nautiske mil  323 914 1 448 765 3 801 310 6 225 656 10 207 140 1 923 399  119 754
Utseilt distanse i ballast i nautiske mil 94 489  293 433  590 745 10 617 0 .. 8 542

Standardtegn i tabeller