Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk, oversikt over skatteligningen

2 Skattefrådrag og nedsetjingar for personar og selskap fordelt på skattekreditor. 2007-2008. Millionar kroner. (Rettet 25. januar 2011)
  2007 2008
  I alt Personar Selskap I alt Personar Selskap
Sum frådrag og nedsetjingar 127 731 8 316 119 415 139 768 9 029 130 739
             
Frådrag belasta inntektsskatt til kommune 2 077 2 077 . 2 338 2 338 .
Frådrag belasta inntektsskatt til fylke  423  423 .  477  477 .
Frådrag belasta inntekts- og formuesskatt til stat 123 994 4 579 119 415 135 477 4 738 130 739
Frådrag belasta medlemsavgift til folketrygda 1 237 1 237 . 1 476 1 476 .
1  Rettet 25. januar 2011, les mer om rettingen i artikkelen "Retting av skattestatistikk - utbetaling av skatteverdi"

Standardtegn i tabeller