Statistisk sentralbyrå

Skattestatistikk, oversikt over skatteligningen

1 Utlikna skatt etter skattekreditor og personar/selskap. 2007-2008. Millionar kroner (Rettet 25.01.2011)
  2007 2008
  I alt Personar Selskap I alt Personar Selskap
Utlikna skatt  1563 663  307 948  1255 715  1640 954  327 402  1313 552
             
Utlikna inntekts- og formuesskatt til kommune 98 218 96 950 1 268  100 878 99 561 1 317
Utlikna inntektsskatt til fylke 19 909 19 678  231 20 504 20 264  240
Utlikna inntekts- og formuesskatt til stat  1368 060  113 844  1254 216  1434 919  122 924  1311 995
Utlikna medlemsavgift til folketrygda 77 476 77 476 . 84 653 84 653 .
1  Rettet 25. januar 2011, les mer om rettingen i artikkelen "Retting av skattestatistikk - utbetaling av skatteverdi"

Standardtegn i tabeller