Statistisk sentralbyrå

Skattesstatistikk, kraftverk

2   Grunnlag for naturressursskatt og utlignet naturressursskatt etter fylke. 2004-2005
Fylke 2004 2005
Grunnlag natur-
ressursskatt. Gwh
Naturressursskatt.
Millioner kroner
Grunnlag natur-
ressursskatt. Gwh
Naturressursskatt.
Millioner kroner
I alt  117 491 1 527  119 305 1 551
         
Østfold 6 137 80 4 141 54
Akershus og Oslo 1 001 13  989 13
Hedmark 2 240 29 2 495 32
Oppland 6 386 83 6 309 82
Buskerud 9 183  119 9 137  119
Vestfold 1 0 1 0
Telemark 12 610  164 12 728  165
Aust-Agder 6 037 78 6 075 79
Vest-Agder 7 808  101 7 887  103
Rogaland 8 885  116 9 405  122
Hordaland 14 328  186 15 168  197
Sogn og Fjordane 11 900  155 13 336  173
Møre og Romsdal 5 158 67 5 088 66
Sør-Trøndelag 4 442 58 4 544 59
Nord-Trøndelag 2 887 38 2 953 38
Nordland 14 606  190 15 085  196
Troms Romsa 2 546 33 2 598 34
Finnmark Finnmárku 1 336 17 1 366 18

Standardtegn i tabeller