Statistisk sentralbyrå

Skattesstatistikk, kraftverk

1   Skattepliktig inntekt, utlignet skatt og fradrag i skatt for kraftforetak. 2001-2005. Millioner kroner
  2001 2002 2003 2004 2005
Skattbar inntekt 28 914 12 874 13 128 7 943 12 229
           
Grunnrenteinntekt 3 286 4 091 6 097 4 924 8 273
           
Formuesskatt 7 4 33 4 2
Inntektsskatt 8 096 3 605 3 676 2 224 3 424
Naturressursskatt 1 577 1 554 1 546 1 527 1 551
Grunnrenteskatt  887 1 104 1 646 1 330 2 234
           
Godtgjørelsesfradrag 3 680 1 067 1 016 8 0
Kreditfradrag  368  221  120 41 1
Fradrag for naturressursskatt 2 241 1 457 1 559 1 227 1 701
Forsknings- og utviklingsfradrag . - 10 7 4
           
Sum utlignet skatt 4 279 3 522 4 195 3 801 5 505
           
Antall kraftforetak  332  342  339  358  373

Standardtegn i tabeller