Statistisk sentralbyrå

3   Naturressursskatt, etter desiler. 2002 (Rettet 18. desember 2003 kl. 1105)
  Antall skattytere med utlignet naturressursskatt Naturressursskatt. Tusen kroner Andel av naturressursskatt. Prosent
I alt 1 234 1 553 658  100,0
       
Desil 1  123 49 0,0
Desil 2  123  304 0,0
Desil 3  124  915 0,1
Desil 4  123 1 994 0,1
Desil 5  124 4 901 0,3
Desil 6  123 12 929 0,8
Desil 7  123 30 014 1,9
Desil 8  124 78 593 5,1
Desil 9  123  229 800 14,8
Desil 10  124 1 194 159 76,9

Standardtegn i tabeller