Statistisk sentralbyrå

Skattesstatistikk, kraftverk

2   Grunnlag for naturressursskatt og utlignet naturressursskatt, etter fylke. 2001-2002
Fylke 2001 2002
Antall skattytere med utlignet naturressursskatt Grunnlag naturressurs-skatt. GWh Naturressurs- skatt. Millioner kroner Antall skattytere med utlignet naturressursskatt Grunnlag naturressursskatt. GWh Naturressursskatt. Millioner kroner
I alt 1 261  121 312 1 577 1 234  119 512 1 554
             
Østfold 24 5 672 74 25 4 014 52
Akershus og Oslo 73 1 032 14 72 1 002 13
Hedmark  128 2 387 31  127 3 551 46
Oppland  248 6 563 85  240 6 552 85
Buskerud  245 9 930  129  234 9 216  120
Vestfold 18 1 0 19  117 2
Telemark 92 12 897  168 92 12 686  165
Aust Agder 38 5 903 77 39 6 043 79
Vest Agder 26 7 744  101 26 7 738  101
Rogaland 38 8 839  115 40 9 237  120
Hordaland 82 15 565  202 75 14 677  191
Sogn og Fjordane 41 13 093  170 41 13 052  170
Møre og Romsdal 30 5 273 69 29 5 152 67
Sør Trøndelag 60 4 685 61 58 4 352 57
Nord Trøndelag 28 3 191 41 28 3 102 40
Nordland 58 14 452  188 57 14 873  193
Troms 18 2 627 34 18 2 683 35
Finnmark Finnmárku 14 1 458 19 14 1 465 19

Standardtegn i tabeller