Statistisk sentralbyrå

Skattesstatistikk, kraftverk

1   Skattepliktig inntekt, utlignet skatt og fradrag i skatt. 1998-2002. Millioner kroner
  1998 1999 2000 2001 2002
Skattbar inntekt1 10 207 8 949 18 391 28 914 12 874
           
Grunnrenteinntekt 1 302 1 244 1 703 3 286 4 091
           
Sum utlignet skatt 3 424 2 673 4 616 4 279 3 522
           
Formuesskatt . 1 3 7 4
Fellesskatt2 2 852 2 506 5 150 8 096 3 605
Naturressursskatt 1 457 1 457 1 495 1 577 1 554
Grunnrenteskatt  352  336  460  887 1 104
           
Godtgjørelsesfradrag  262  773  987 3 680 1 067
Kreditfradrag .. ..  168  368  221
Fradrag for naturressursskatt  975  854 1 338 2 241 1 457
           
Antall skattytere3 1 372 1 410 1 428 1 392 1 359
1  Inneholder også korreksjonsinntekt.
2  Inneholder også utlignet skatt på korreksjonsinntekt.
3  Etterskuddspliktige med beregnet skatt før eventuelle skattefradrag.

Standardtegn i tabeller