Statistisk sentralbyrå

3 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter kommune. Januar - mars 2010. Millionar kroner (Retta 5. mai 2010 kl. 12.40)
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  189 443,1 34 216,8 6 683,9 26 442,6 40 660,7 81 439,0 -6,7 6,9 2,2
                   
01 Østfold 7 059,6 1 594,6  313,1 1 317,1 1 477,0 2 357,7 1,0 7,8 2,8
0101 Halden  705,2  159,7 31,5  134,3  139,0  240,7 4,9 8,1 2,7
0104 Moss  841,4  191,5 37,5  159,8  166,9  285,6 1,2 11,8 3,8
0105 Sarpsborg 1 406,3  297,7 58,1  250,6  310,5  489,4 4,8 9,6 2,4
0106 Fredrikstad 1 993,6  432,5 85,5  359,1  481,9  634,6 -0,7 7,8 5,0
0111 Hvaler 90,2 24,9 4,7 19,3 11,2 30,2 3,7 6,5 2,6
0118 Aremark 29,3 8,5 1,5 5,9 3,8 9,7 -21,6 -24,9 -32,7
0119 Marker 79,0 18,6 3,7 15,2 13,2 28,4 0,7 8,1 4,9
0121 Rømskog 16,9 4,1 0,8 2,8 3,8 5,4 -1,5 13,2 5,2
0122 Trøgstad  115,0 29,8 5,8 24,6 17,1 37,7 18,8 27,0 18,7
0123 Spydeberg  143,2 33,3 6,5 26,1 28,9 48,3 1,5 5,1 0,4
0124 Askim  396,8 92,1 18,0 70,3 82,1  134,3 -3,5 1,0 -3,4
0125 Eidsberg  266,7 62,3 12,4 51,9 53,1 87,1 -1,8 7,2 3,2
0127 Skiptvet 74,2 19,5 4,0 16,8 9,4 24,6 0,3 3,3 0,3
0128 Rakkestad  181,6 42,4 8,2 34,9 35,0 61,1 0,1 6,2 3,5
0135 Råde  167,1 42,2 8,2 33,7 27,8 55,1 0,5 11,3 3,4
0136 Rygge  345,8 80,5 16,0 64,3 69,5  115,6 -5,4 2,3 -0,2
0137 Våler 99,9 26,4 5,1 22,6 11,7 34,1 2,4 10,3 1,4
0138 Hobøl  107,4 28,5 5,8 25,0 12,3 35,7 0,0 3,0 1,2
                   
02 Akershus 20 918,9 4 228,3  824,8 3 206,2 4 870,1 7 789,5 -0,9 7,8 2,5
0211 Vestby  437,0 97,6 19,7 80,7 83,9  155,0 -1,0 7,7 5,4
0213 Ski  890,6  207,7 41,5  163,0  152,8  325,5 -2,0 5,4 2,7
0214 Ås  502,9  114,0 22,5 93,1  103,5  169,8 4,2 12,9 5,6
0215 Frogn  436,2  112,0 21,7 83,4 56,0  163,1 -0,2 9,9 1,2
0216 Nesodden  450,6  118,6 24,4 99,0 52,0  156,6 2,7 7,5 4,9
0217 Oppegård 1 024,6  209,9 41,9  159,3  236,9  376,6 0,0 10,7 8,5
0219 Bærum 6 338,1 1 110,2  209,8  733,9 1 862,2 2 422,1 -4,6 6,5 4,0
0220 Asker 2 705,9  521,4 98,8  347,8  582,0 1 155,9 -7,0 9,0 0,8
0221 Aurskog-Høland  327,4 79,0 16,0 71,0 52,7  108,7 1,6 7,7 7,8
0226 Sørum  550,9  109,5 21,9 88,2 63,2  268,1 18,1 4,6 -0,2
0227 Fet  298,0 75,4 14,6 60,7 30,7  116,6 8,7 10,1 -0,8
0228 Rælingen  403,6  109,8 22,2 94,8 35,1  141,7 -0,1 5,9 -2,7
0229 Enebakk  258,6 63,4 12,9 55,7 38,4 88,2 3,7 7,7 7,6
0230 Lørenskog 1 383,6  248,5 48,1  196,4  411,7  478,8 7,3 11,7 0,2
0231 Skedsmo 1 721,8  347,9 68,7  279,7  400,8  624,7 0,0 5,2 -0,4
0233 Nittedal  677,4  153,1 30,0  124,5  128,7  241,1 -3,8 9,7 -1,2
0234 Gjerdrum  157,9 41,8 8,1 33,1 17,7 57,2 4,2 10,1 4,9
0235 Ullensaker 1 150,7  194,1 39,0  166,9  403,6  347,2 9,5 8,0 -0,1
0236 Nes  427,2  112,6 21,9 97,7 55,4  139,6 0,2 6,3 0,3
0237 Eidsvoll  470,8  120,9 24,7  106,4 66,9  151,9 2,1 8,0 6,1
0238 Nannestad  249,9 66,9 13,4 58,6 27,2 83,7 0,3 7,6 5,1
0239 Hurdal 55,1 14,1 2,8 12,1 8,6 17,4 4,4 8,6 6,3
                   
0301 Oslo 32 843,1 5 210,8 1 001,5 3 629,2 11 115,2 11 886,4 -4,2 4,4 4,3
                   
04 Hedmark 4 683,8 1 059,1  209,3  882,6 1 010,7 1 522,1 2,1 7,1 2,0
0402 Kongsvinger  418,3 97,2 19,0 79,1 84,3  138,7 0,5 7,2 0,0
0403 Hamar 1 006,4  183,1 35,6  148,3  261,6  377,7 6,0 8,8 2,8
0412 Ringsaker  881,2  173,6 34,7  148,2  289,6  235,1 -2,3 8,3 1,8
0415 Løten  140,6 37,5 7,8 33,3 18,9 43,1 4,6 7,5 6,4
0417 Stange  415,0  104,6 21,3 89,6 63,7  135,7 0,5 8,5 3,6
0418 Nord-Odal  106,2 25,1 5,0 21,8 15,5 38,8 -0,8 4,7 2,4
0419 Sør-Odal  171,8 42,6 8,2 35,6 28,6 56,8 5,0 6,2 1,1
0420 Eidskog  115,9 29,5 5,7 25,8 18,9 36,0 1,2 6,7 -2,5
0423 Grue  107,3 26,3 5,3 21,7 18,1 35,8 3,0 6,9 3,5
0425 Åsnes  143,6 37,9 7,4 31,6 22,0 44,6 3,8 8,2 4,1
0426 Våler 77,9 19,4 3,7 16,1 14,4 24,3 2,2 4,4 0,2
0427 Elverum  480,3  114,7 23,2 98,4 94,7  149,4 1,2 7,5 3,7
0428 Trysil  152,6 39,5 7,3 29,9 27,9 48,1 2,4 1,2 -4,1
0429 Åmot 89,1 23,4 4,5 18,2 12,2 30,7 1,1 -1,5 -8,3
0430 Stor-Elvdal 49,4 14,7 2,8 11,2 4,3 16,4 5,8 11,0 4,9
0432 Rendalen 36,5 12,5 2,4 8,0 3,8 9,8 5,2 7,4 8,6
0434 Engerdal 24,7 6,8 1,3 6,1 3,0 7,4 10,3 17,1 12,9
0436 Tolga 30,0 7,4 1,4 6,8 3,1 11,3 10,9 9,0 5,7
0437 Tynset  124,0 31,7 6,4 25,8 14,9 45,3 10,4 5,5 6,1
0438 Alvdal 48,0 13,5 2,6 11,1 4,9 15,9 1,4 -0,4 -5,3
0439 Folldal 27,3 7,9 1,6 7,0 2,3 8,5 -2,4 -3,1 -6,2
0441 Os 37,6 10,1 2,0 9,2 3,7 12,6 4,1 7,3 3,0
                   
05 Oppland 4 699,0 1 089,0  212,3  878,9  875,1 1 643,7 6,7 5,9 0,6
0501 Lillehammer  923,8  171,9 33,0  134,1  199,8  385,0 33,5 10,0 3,9
0502 Gjøvik  764,3  167,8 34,0  143,8  167,7  251,0 1,7 8,4 1,0
0511 Dovre 52,2 14,2 2,8 12,1 5,4 17,7 0,8 4,8 -0,5
0512 Lesja 42,6 12,7 2,4 9,8 4,3 13,3 2,7 1,9 -1,5
0513 Skjåk 55,4 17,7 3,4 8,6 5,3 20,3 12,7 13,2 9,2
0514 Lom 51,2 12,6 2,4 10,4 6,4 19,4 -9,5 -6,5 -9,6
0515 Vågå  102,0 20,0 3,9 15,3 7,0 55,8 33,1 -18,9 -23,3
0516 Nord-Fron  153,6 39,9 7,8 26,4 27,8 51,8 -4,4 0,6 0,7
0517 Sel  105,0 29,1 5,7 26,0 11,4 32,8 -1,4 3,6 -2,3
0519 Sør-Fron 66,2 18,9 3,5 14,2 9,3 20,3 -2,8 -0,3 -4,8
0520 Ringebu  100,1 25,3 4,7 18,9 18,4 32,7 3,1 12,3 4,8
0521 Øyer  113,8 30,5 5,7 23,8 20,4 33,4 2,8 4,8 0,9
0522 Gausdal  126,0 32,7 6,5 27,2 20,1 39,5 4,7 9,4 10,7
0528 Østre Toten  340,4 80,2 15,8 69,4 62,7  112,3 0,8 7,9 3,7
0529 Vestre Toten  356,1 72,5 14,6 61,8 93,6  113,7 3,8 6,7 -0,3
0532 Jevnaker  156,0 35,5 7,2 30,9 31,1 51,3 -0,3 5,6 -1,3
0533 Lunner  213,8 58,3 11,5 50,1 23,9 70,1 10,1 19,7 14,5
0534 Gran  330,7 74,4 14,4 63,1 69,4  109,3 -1,5 2,7 -4,1
0536 Søndre Land  106,7 27,9 5,6 24,3 18,5 30,4 -0,8 5,1 -0,8
0538 Nordre Land  145,5 35,5 6,8 28,0 27,3 47,8 -1,6 -0,6 -5,0
0540 Sør-Aurdal 60,3 17,1 3,2 13,1 6,7 20,2 -3,3 -5,8 -8,4
0541 Etnedal 24,4 6,8 1,3 5,4 2,8 8,0 -1,9 3,8 -0,4
0542 Nord-Aurdal  151,8 41,5 7,8 30,1 20,5 52,0 -2,1 1,8 -2,0
0543 Vestre Slidre 47,5 13,8 2,5 10,2 4,3 16,7 0,1 2,7 -1,7
0544 Øystre Slidre 72,0 20,5 3,7 14,7 6,9 26,1 1,0 4,7 -0,2
0545 Vang 37,6 11,4 2,1 7,3 3,9 12,8 2,3 0,8 -4,4
                   
06 Buskerud 8 301,6 1 796,2  346,4 1 381,3 1 851,3 2 926,4 3,9 7,2 2,3
0602 Drammen 2 222,1  421,5 81,5  327,0  623,4  768,7 5,3 7,1 1,7
0604 Kongsberg 1 054,3  197,0 38,9  151,1  320,7  346,5 8,2 5,7 1,9
0605 Ringerike  780,9  179,5 34,4  141,4  149,7  275,9 0,2 8,3 1,5
0612 Hole  197,1 58,5 8,5 34,4 27,1 68,5 12,0 10,3 15,6
0615 Flå 20,1 5,8 1,1 4,0 2,1 7,1 -9,1 -2,5 -4,4
0616 Nes 85,5 22,0 4,2 16,3 14,1 28,8 0,3 2,3 2,1
0617 Gol  121,7 31,4 5,9 21,4 19,4 43,6 1,2 5,3 0,1
0618 Hemsedal 71,9 19,5 3,4 13,0 10,9 25,1 5,5 10,1 2,6
0619 Ål  134,4 33,1 6,2 22,8 22,6 49,7 -1,6 -0,4 -3,7
0620 Hol  150,9 41,3 7,5 24,5 25,4 52,2 4,7 -4,0 -8,6
0621 Sigdal 81,2 23,7 4,3 16,2 12,0 24,9 3,4 10,1 12,6
0622 Krødsherad 73,6 14,4 2,7 10,7 14,4 31,5 4,5 1,4 -2,2
0623 Modum  338,8 80,9 15,9 63,5 64,3  114,2 -0,2 1,2 -3,1
0624 Øvre Eiker  446,4  104,7 20,1 83,9 78,1  159,6 1,7 7,3 -1,5
0625 Nedre Eiker  622,0  135,3 26,7  116,1  104,9  239,0 1,3 8,6 1,7
0626 Lier  965,8  180,5 36,3  141,9  235,7  371,5 3,4 11,5 9,1
0627 Røyken  532,1  137,4 27,4  113,3 60,0  194,0 4,9 11,9 5,7
0628 Hurum  234,8 57,5 11,4 48,6 41,1 76,2 5,8 11,0 3,9
0631 Flesberg 61,8 16,3 3,1 12,8 9,4 20,2 1,5 6,5 0,1
0632 Rollag 32,6 9,8 1,9 6,4 5,1 9,4 2,8 6,7 5,0
0633 Nore og Uvdal 73,5 26,2 4,9 11,8 10,9 19,7 3,0 -4,1 -4,6
                   
07 Vestfold 6 498,8 1 448,9  281,3 1 157,1 1 451,5 2 159,9 1,0 8,3 2,6
0701 Horten  723,3  155,2 31,7  126,0  200,0  210,3 -3,5 5,6 2,3
0702 Holmestrand  254,5 58,5 12,0 49,5 52,6 81,9 8,4 9,1 7,2
0704 Tønsberg 1 338,3  274,0 52,8  212,7  408,6  390,2 3,3 7,5 1,1
0706 Sandefjord 1 292,0  268,5 51,0  207,2  296,6  468,6 -1,8 6,4 1,4
0709 Larvik 1 103,7  255,6 49,4  202,1  210,2  386,5 -0,8 8,0 2,2
0711 Svelvik  146,3 37,1 7,3 32,1 21,1 48,7 -0,5 7,3 1,9
0713 Sande  185,3 52,1 9,9 41,7 18,2 63,3 4,5 14,8 5,7
0714 Hof 68,4 17,4 3,4 15,0 10,3 22,2 3,7 12,9 6,7
0716 Re  209,0 49,5 9,9 43,2 35,1 71,3 5,1 11,5 6,4
0719 Andebu  123,8 29,2 5,8 25,2 24,7 38,9 0,5 7,5 3,0
0720 Stokke  299,2 62,9 12,3 54,0 72,1 97,9 0,7 8,4 3,5
0722 Nøtterøy  589,6  144,7 27,4  114,2 79,3  224,0 5,0 12,6 1,3
0723 Tjøme  105,7 30,6 5,7 22,8 10,6 36,0 1,4 7,3 4,7
0728 Lardal 59,7 13,5 2,7 11,4 12,0 20,2 21,0 27,7 24,8
                   
08 Telemark 4 712,4 1 093,3  214,4  830,5  974,3 1 599,9 -4,7 6,7 1,5
0805 Porsgrunn 1 242,2  233,7 47,4  185,2  274,8  501,1 -11,5 10,1 6,4
0806 Skien 1 406,2  316,8 62,7  255,1  336,0  435,7 -2,2 5,7 1,6
0807 Notodden  311,6 76,1 14,7 58,8 60,4  101,6 -7,5 3,3 -3,5
0811 Siljan 53,0 13,9 2,7 11,7 6,2 18,4 0,7 5,4 -2,8
0814 Bamble  386,6 90,1 17,5 73,4 83,9  121,6 -5,8 7,1 -6,1
0815 Kragerø  245,1 59,1 11,6 48,4 44,5 81,4 0,6 9,0 0,6
0817 Drangedal 86,5 21,7 4,3 18,3 11,2 31,0 4,0 6,1 0,1
0819 Nome  146,2 37,5 7,0 29,1 26,0 46,7 -8,2 -1,2 -5,8
0821 Bø  129,8 30,2 5,9 24,0 26,4 43,2 -5,9 -5,5 -5,9
0822 Sauherad 98,5 24,2 4,8 20,4 17,3 31,7 -1,3 5,1 -0,8
0826 Tinn  182,5 58,4 11,0 30,3 25,7 57,0 2,4 2,2 -3,6
0827 Hjartdal 39,7 11,8 2,3 7,3 4,9 13,3 3,7 -5,9 -7,1
0828 Seljord 74,6 18,1 3,5 13,7 13,4 25,9 -0,4 1,0 -2,7
0829 Kviteseid 59,7 14,7 2,8 11,5 10,6 20,0 7,4  341,8  439,2
0830 Nissedal 32,2 9,9 1,9 6,3 5,0 9,1 0,1 1,4 -0,4
0831 Fyresdal 31,6 10,2 1,9 6,2 4,8 8,5 7,5 10,3 6,6
0833 Tokke 74,7 28,0 5,3 12,0 8,7 20,7 17,1 30,1 24,8
0834 Vinje  111,8 38,7 7,2 18,7 14,4 32,8 3,4 -8,4 -10,4
                   
09 Aust-Agder 2 844,8  695,3  135,9  524,4  594,7  894,5 -3,7 7,9 1,9
0901 Risør  167,3 38,0 7,4 30,2 32,9 58,7 7,4 13,8 6,7
0904 Grimstad  455,0  129,8 25,0 93,3  105,9  101,0 -19,1 3,3 -2,4
0906 Arendal 1 230,4  264,2 52,2  214,4  294,9  404,8 -5,0 6,3 -1,3
0911 Gjerstad 49,6 12,2 2,5 10,4 9,0 15,5 -4,4 4,9 0,2
0912 Vegårshei 38,6 9,6 1,9 8,2 6,7 12,2 -3,3 5,4 1,0
0914 Tvedestrand  136,0 33,4 6,6 26,6 23,7 45,7 -4,3 3,6 -2,2
0919 Froland  122,8 31,1 6,2 24,7 14,1 46,6 69,7 54,7 46,9
0926 Lillesand  268,9 66,1 12,7 48,2 47,8 94,1 3,1 12,0 8,8
0928 Birkenes  107,1 24,7 4,9 21,1 21,2 35,2 0,3 11,4 3,1
0929 Åmli 38,3 10,9 2,1 8,1 5,4 11,8 -0,9 -8,1 -9,8
0935 Iveland 26,2 8,4 1,6 5,9 3,5 6,7 -3,1 0,4 -2,3
0937 Evje og Hornnes 82,3 19,7 3,9 15,6 13,2 29,9 3,6 7,0 1,9
0938 Bygland 26,6 8,2 1,6 5,2 4,1 7,5 -5,6 1,1 -4,2
0940 Valle 40,9 13,8 2,7 6,6 5,9 11,9 1,0 2,6 1,0
0941 Bykle 54,9 25,0 4,5 5,8 6,6 12,9 6,7 13,9 12,8
                   
10 Vest-Agder 5 573,8 1 107,7  218,4  840,4 1 307,3 2 100,0 2,6 3,2 0,1
1001 Kristiansand 3 297,9  545,8  108,0  413,2  875,6 1 355,2 5,4 4,0 1,7
1002 Mandal  360,0 86,3 17,4 69,6 69,8  117,0 -1,8 5,1 3,0
1003 Farsund  240,9 59,7 11,4 46,4 46,4 76,9 1,1 6,6 1,0
1004 Flekkefjord  255,6 60,7 11,9 45,7 50,3 86,9 3,1 6,8 -0,4
1014 Vennesla  321,3 75,7 15,5 62,2 62,4  105,4 3,5 6,2 3,2
1017 Songdalen  151,0 32,1 6,6 27,8 29,3 55,2 1,0 4,5 2,6
1018 Søgne  266,5 66,3 12,6 51,8 40,8 95,0 -7,3 2,7 -5,0
1021 Marnardal 51,2 13,2 2,5 10,3 9,7 15,5 2,5 12,3 6,7
1026 Åseral 30,2 11,6 2,1 4,2 6,3 6,1 4,9 3,8 -1,0
1027 Audnedal 37,3 9,0 1,7 7,8 7,9 10,9 -11,0 -3,2 -11,7
1029 Lindesnes 93,3 24,0 4,8 19,4 15,2 29,9 -3,5 1,0 1,5
1032 Lyngdal  195,8 43,7 8,7 36,3 41,8 65,4 3,6 9,7 5,3
1034 Hægebostad 40,4 10,1 2,0 8,6 6,5 13,3 11,6 15,1 9,7
1037 Kvinesdal  156,9 38,9 7,5 27,3 31,9 51,3 -19,2 -28,7 -29,1
1046 Sirdal 75,4 30,7 5,7 9,8 13,3 15,8 10,2 11,2 7,2
                   
11 Rogaland 18 831,9 3 515,4  689,8 2 580,2 5 167,9 6 878,7 3,9 9,8 3,6
1101 Eigersund  433,8 99,3 19,1 76,9 87,4  151,0 2,3 6,6 -3,9
1102 Sandnes 2 547,8  515,5  105,8  398,8  633,6  893,9 2,1 6,6 6,0
1103 Stavanger 7 583,0 1 237,6  238,2  856,7 2 483,8 2 766,6 8,8 14,2 5,4
1106 Haugesund 1 122,8  256,0 50,6  187,7  310,3  318,2 -4,8 12,8 6,3
1111 Sokndal 81,6 19,9 3,9 15,8 15,4 26,5 -1,9 7,6 -1,7
1112 Lund 87,6 18,7 3,5 15,2 24,6 25,5 -5,0 5,1 -3,1
1114 Bjerkreim 68,9 15,7 3,1 12,9 11,7 25,5 -1,5 4,3 -1,8
1119 Hå  450,0  105,8 20,8 83,4 91,5  148,5 0,4 9,8 3,8
1120 Klepp  510,6  123,4 23,5 94,3 95,2  174,2 2,2 12,2 6,0
1121 Time  486,0  116,1 22,9 91,3 82,5  173,3 0,2 10,1 1,0
1122 Gjesdal  277,0 70,3 14,1 57,1 39,7 95,8 0,6 6,0 2,3
1124 Sola 2 245,1  236,7 46,0  161,2  742,7 1 058,4 6,5 13,5 6,0
1127 Randaberg  445,0 80,3 15,6 58,7 75,4  214,9 9,0 5,8 -4,5
1129 Forsand 40,4 14,9 2,8 5,5 6,2 10,9 4,0 6,1 4,5
1130 Strand  308,3 73,6 14,5 60,1 52,5  107,6 2,2 5,9 -0,6
1133 Hjelmeland 83,4 28,1 5,3 13,3 11,5 25,2 3,7 3,6 -1,2
1134 Suldal  136,1 34,6 6,8 19,2 19,7 55,8 -28,0 -38,2 -35,4
1135 Sauda  133,7 34,6 6,7 23,9 17,7 50,7 -10,6 -4,2 -7,7
1141 Finnøy 71,4 17,2 3,3 14,3 13,3 23,3 3,9 11,2 2,3
1142 Rennesøy  107,6 28,6 5,5 22,5 11,2 39,9 6,6 7,5 7,1
1144 Kvitsøy 11,4 3,1 0,6 2,5 1,7 3,5 -12,5 -1,2 -6,3
1145 Bokn 18,5 4,8 1,0 3,8 3,2 5,6 -1,7 6,6 7,2
1146 Tysvær  250,4 64,5 12,9 52,7 38,0 82,3 0,3 11,3 5,8
1149 Karmøy 1 039,4  254,6 51,5  206,5  216,3  310,5 -5,0 8,3 3,9
1151 Utsira 6,4 1,6 0,3 1,5 1,0 1,9 -2,3 5,1 -4,2
1160 Vindafjord  285,8 59,8 11,5 44,3 81,2 89,1 4,8 10,4 5,7
                   
12 Hordaland 16 141,6 3 401,2  656,1 2 628,7 3 696,3 5 759,3 -1,5 6,2 -0,7
1201 Bergen 9 931,3 1 902,9  364,5 1 465,5 2 563,7 3 634,7 -3,2 5,7 -1,9
1211 Etne 99,5 25,8 4,9 18,9 15,1 34,8 3,4 5,7 -0,6
1216 Sveio  117,9 31,2 6,0 25,3 15,9 39,4 6,8 12,7 2,4
1219 Bømlo  299,1 76,1 14,2 60,6 83,9 64,3 -14,4 7,8 1,4
1221 Stord  674,0  122,2 24,5 99,2  165,9  262,2 10,0 7,5 1,9
1222 Fitjar 83,9 21,1 4,0 15,5 17,0 26,3 7,5 21,6 13,6
1223 Tysnes 70,9 17,0 3,3 13,8 10,8 26,1 7,4 6,8 1,1
1224 Kvinnherad  360,2 86,1 16,7 68,1 68,5  120,8 -11,8 -0,8 -7,8
1227 Jondal 26,5 7,3 1,4 4,9 3,8 9,1 -8,6 1,5 -3,6
1228 Odda  213,3 55,6 10,8 35,2 36,9 74,9 6,1 5,4 0,5
1231 Ullensvang 95,5 24,1 4,6 17,9 15,2 33,6 7,0 11,2 5,2
1232 Eidfjord 36,4 17,1 3,2 4,6 3,3 8,2 -0,9 -1,6 -2,0
1233 Ulvik 28,7 10,9 2,1 5,1 3,4 7,3 1,2 -4,0 -4,6
1234 Granvin 19,9 5,2 1,1 4,4 3,2 6,1 4,2 8,8 3,5
1235 Voss  376,4 90,4 17,6 67,9 71,3  129,2 4,5 5,6 -1,5
1238 Kvam  214,3 55,2 10,9 41,5 37,7 69,1 3,3 9,1 8,2
1241 Fusa  160,4 25,6 4,8 19,8 33,3 76,8 3,2 -1,5 -7,7
1242 Samnanger 54,4 15,8 3,1 11,9 6,5 17,3 -2,4 -3,4 -9,7
1243 Os  437,6  107,3 21,6 90,7 59,7  158,3 1,0 2,9 -0,5
1244 Austevoll  240,2 51,6 7,7 30,0 63,4 87,5 -5,7 20,2 -3,1
1245 Sund  155,8 39,0 7,8 33,3 25,6 50,1 3,1 10,5 4,4
1246 Fjell  630,0  144,3 28,1  117,9  110,1  229,6 1,3 7,8 1,7
1247 Askøy  585,5  154,0 30,5  131,6 75,7  193,6 3,6 9,9 1,4
1251 Vaksdal 95,1 30,5 6,0 19,0 15,0 24,7 1,8 7,5 4,2
1252 Modalen 19,0 9,7 1,8 1,7 2,9 2,9 11,3 13,7 10,9
1253 Osterøy  176,4 41,1 8,3 34,2 34,1 58,7 1,2 4,5 1,1
1256 Meland  169,9 38,9 7,8 34,8 28,8 59,6 6,0 5,1 1,1
1259 Øygarden  103,4 25,5 5,2 22,1 16,8 33,9 3,5 2,4 -2,4
1260 Radøy  110,4 28,6 5,7 23,6 18,7 33,7 0,4 9,2 5,0
1263 Lindås  402,9  100,0 19,8 82,4 64,7  136,0 2,2 7,5 2,1
1264 Austrheim 96,2 22,1 4,2 16,6 19,1 34,3 5,1 13,4 10,7
1265 Fedje 14,8 3,9 0,8 3,1 1,7 5,3 7,5 10,3 1,9
1266 Masfjorden 41,8 15,1 3,0 7,9 4,6 11,3 3,2 0,8 -0,6
                   
14 Sogn og Fjordane 3 057,1  738,6  141,9  552,2  568,7 1 055,6 3,8 5,6 0,2
1401 Flora  369,1 81,4 15,7 67,4 85,3  119,2 2,6 9,0 -0,5
1411 Gulen 70,4 15,2 2,8 10,9 11,9 29,6 9,2 6,7 2,7
1412 Solund 19,4 5,6 1,1 4,4 2,1 6,3 -12,1 -5,0 -8,9
1413 Hyllestad 39,3 10,7 2,1 8,0 6,8 11,7 1,3 12,1 5,6
1416 Høyanger  104,8 34,0 6,5 21,3 12,3 30,7 5,8 6,3 1,4
1417 Vik 88,8 22,9 4,4 12,5 12,0 37,0 14,7 15,4 13,5
1418 Balestrand 32,5 8,7 1,7 6,6 5,9 9,6 0,8 -4,6 -5,5
1419 Leikanger 81,4 15,1 3,0 12,4 31,5 19,3 4,9 10,9 4,7
1420 Sogndal  178,2 43,5 8,5 35,4 36,4 54,4 4,5 7,7 0,6
1421 Aurland 64,9 24,3 4,5 8,7 8,3 18,9 -0,9 -16,4 -16,8
1422 Lærdal 62,0 21,5 4,1 11,8 7,5 17,1 0,6 5,2 0,8
1424 Årdal  165,3 48,7 9,4 33,2 19,4 54,6 -1,4 -6,0 -10,5
1426 Luster  129,2 44,0 8,2 22,5 16,6 37,8 2,1 -2,1 -5,2
1428 Askvoll 64,0 17,4 3,3 14,6 7,9 20,8 3,1 9,2 1,4
1429 Fjaler 59,0 14,8 2,9 12,0 10,0 19,3 -4,8 8,8 4,7
1430 Gaular 67,5 16,3 3,2 14,1 12,7 21,1 5,9 10,5 9,9
1431 Jølster 63,2 17,5 3,4 14,7 6,8 20,8 6,3 6,9 6,9
1432 Førde  452,8 80,7 15,4 66,6  128,5  161,6 0,2 8,6 1,6
1433 Naustdal 54,4 15,0 2,9 13,1 5,9 17,5 9,4 11,9 7,7
1438 Bremanger  103,6 27,9 5,5 19,5 15,2 35,5 -6,0 -4,1 -5,3
1439 Vågsøy  201,6 41,9 7,9 33,6 38,0 80,1 4,7 7,3 -1,3
1441 Selje 65,0 17,6 3,5 14,7 8,1 21,1 8,0 15,4 11,4
1443 Eid  135,3 33,5 6,5 28,4 18,7 48,2 1,7 6,5 1,9
1444 Hornindal 23,2 6,5 1,3 5,5 2,6 7,3 11,7 9,7 6,9
1445 Gloppen  184,7 33,8 6,5 26,9 21,7 95,9 31,4 16,5 9,6
1449 Stryn  177,6 40,1 7,6 33,4 36,4 60,2 1,4 11,5 2,9
                   
15 Møre og Romsdal 7 795,4 1 716,5  335,5 1 344,9 1 726,1 2 672,3 0,0 7,6 2,9
1502 Molde  930,1  174,4 34,1  139,5  293,7  288,4 2,5 5,2 1,1
1504 Ålesund 1 618,3  320,9 63,0  245,7  383,9  604,8 -0,1 9,9 6,6
1505 Kristiansund  660,5  153,1 30,5  126,1  114,8  236,0 2,3 10,1 3,0
1511 Vanylven 94,6 22,3 4,2 17,0 22,1 29,0 -2,4 0,4 -8,1
1514 Sande 76,6 18,7 3,7 14,3 16,0 24,0 -0,4 8,8 5,9
1515 Herøy  263,7 69,9 13,1 52,1 85,8 42,7 -32,7 3,6 -0,6
1516 Ulstein  420,4 61,9 11,5 42,9  156,5  147,6 19,6 7,7 2,3
1517 Hareid  155,8 33,7 6,6 27,2 37,1 51,3 5,0 11,3 5,9
1519 Volda  226,4 52,1 10,2 42,6 48,1 73,3 4,3 9,0 5,6
1520 Ørsta  299,8 64,0 12,4 50,0 54,4  118,9 4,5 10,6 2,9
1523 Ørskog 59,4 13,4 2,6 10,9 11,4 21,2 1,6 3,5 -1,3
1524 Norddal 44,4 14,9 2,9 8,2 7,4 11,0 4,2 6,5 3,5
1525 Stranda  116,5 28,2 5,5 22,1 20,5 40,3 -1,4 3,0 -1,5
1526 Stordal 25,4 5,9 1,1 4,9 6,6 7,0 3,8 7,0 -0,5
1528 Sykkylven  272,5 48,9 9,4 39,8 57,6  116,7 5,1 14,2 4,8
1529 Skodje 97,5 24,8 5,0 19,6 17,0 31,0 5,1 14,6 12,2
1531 Sula  211,3 47,8 9,3 40,6 35,9 77,7 4,3 8,8 3,3
1532 Giske  173,3 45,8 9,2 38,2 23,8 56,4 5,1 13,4 7,9
1534 Haram  278,9 66,8 13,0 50,2 60,0 89,0 -1,3 6,1 1,5
1535 Vestnes  178,3 42,2 8,2 34,9 33,7 59,3 -6,3 0,5 -1,5
1539 Rauma  209,0 46,5 8,6 37,0 40,2 76,6 2,2 5,9 -1,6
1543 Nesset 76,0 22,2 4,3 14,8 13,1 21,6 4,2 1,0 -0,3
1545 Midsund 49,8 13,1 2,5 10,1 7,3 16,8 3,5 11,8 4,0
1546 Sandøy 46,9 10,6 2,0 7,9 8,9 17,5 -20,4 -2,9 -4,7
1547 Aukra 87,3 30,8 6,5 18,9 11,7 19,5 -1,4 8,2 7,2
1548 Fræna  235,2 55,7 10,8 47,9 36,5 84,2 -11,5 8,5 2,8
1551 Eide 84,9 19,8 4,0 16,8 16,9 27,5 -1,6 9,1 6,5
1554 Averøy  137,8 34,4 6,9 28,9 21,4 46,2 5,8 11,6 9,1
1557 Gjemnes 54,9 14,9 3,0 13,0 7,1 16,9 2,2 6,3 2,1
1560 Tingvoll 62,4 15,6 3,0 13,8 7,7 22,2 4,2 8,3 -1,0
1563 Sunndal  191,2 52,1 10,5 38,2 28,7 61,8 -1,7 -1,8 -6,1
1566 Surnadal  152,6 34,5 6,8 27,2 21,2 62,9 2,3 5,3 2,4
1567 Rindal 43,6 12,5 2,4 8,8 4,6 15,4 0,6 1,0 0,0
1571 Halsa 39,3 10,6 1,9 6,5 3,3 17,0 10,0 16,7 7,6
1573 Smøla 46,7 13,1 2,5 10,9 3,8 16,4 4,1 7,3 -1,3
1576 Aure 73,9 20,6 4,2 17,4 7,6 24,2 -3,8 4,2 0,2
                   
16 Sør-Trøndelag 9 018,2 1 889,1  375,9 1 540,4 2 043,1 3 169,7 1,7 8,8 3,7
1601 Trondheim 6 276,7 1 200,4  239,4  965,7 1 630,0 2 241,1 0,9 8,6 3,4
1612 Hemne 89,7 23,9 4,8 20,0 9,0 31,9 3,3 6,4 2,5
1613 Snillfjord 21,7 6,3 1,2 5,0 2,0 7,2 13,8 20,3 13,8
1617 Hitra 86,3 23,2 4,5 20,7 8,6 29,3 6,7 14,2 8,2
1620 Frøya  146,3 33,5 6,0 25,9 12,5 68,4 17,1 61,2 41,3
1621 Ørland  122,1 28,3 5,5 24,8 21,7 41,7 0,6 4,0 -0,8
1622 Agdenes 38,6 8,6 1,7 7,4 8,8 12,2 9,9 7,9 -2,4
1624 Rissa  141,5 34,5 7,0 29,3 29,6 41,1 -0,5 9,5 6,0
1627 Bjugn 98,5 23,3 4,8 20,8 14,8 34,8 9,5 12,9 7,9
1630 Åfjord 64,4 16,3 3,2 14,0 7,3 23,5 4,1 7,4 3,1
1632 Roan 16,2 4,7 0,9 4,0 1,3 5,2 3,5 10,4 0,7
1633 Osen 20,3 5,4 1,1 4,7 1,4 7,7 -2,1 -1,8 -2,1
1634 Oppdal  146,9 37,2 7,4 30,2 18,3 53,8 -1,0 -0,3 -1,0
1635 Rennebu 49,0 15,8 3,1 10,6 4,7 14,9 0,7 3,2 0,9
1636 Meldal 81,5 20,5 4,0 16,6 13,6 27,0 2,2 9,1 4,7
1638 Orkdal  296,8 62,9 12,5 54,6 68,0 98,8 0,4 6,3 0,3
1640 Røros  141,9 32,8 6,4 26,3 26,6 49,8 7,1 9,5 3,1
1644 Holtålen 37,4 10,2 2,1 8,8 3,4 13,0 1,2 5,4 4,8
1648 Midtre Gauldal  129,3 31,0 6,2 26,9 24,0 41,1 7,8 9,7 4,3
1653 Melhus  330,1 83,1 16,4 71,6 52,0  107,1 2,9 6,6 2,5
1657 Skaun  129,2 35,4 7,1 32,1 14,6 40,0 5,8 12,2 6,8
1662 Klæbu  127,2 34,6 6,9 28,8 15,6 41,2 0,6 3,9 -3,3
1663 Malvik  303,7 80,5 16,5 69,6 36,1  101,0 3,0 10,5 7,6
1664 Selbu 95,7 22,9 4,5 18,1 17,1 33,2 -1,3 -3,9 -6,9
1665 Tydal 27,1 13,8 2,6 3,7 2,1 4,9 10,4 14,4 12,6
                   
17 Nord-Trøndelag 3 082,3  713,7  143,3  613,9  576,2 1 035,2 6,3 6,7 1,8
1702 Steinkjer  639,8  111,6 22,4 97,7  145,6  262,6 29,7 8,2 0,6
1703 Namsos  281,7 72,1 14,5 64,5 29,7  100,9 2,8 8,9 3,1
1711 Meråker 56,8 15,5 3,1 10,7 11,0 16,5 3,7 3,3 -1,8
1714 Stjørdal  508,4  121,6 24,3  104,6 99,8  158,1 2,9 8,0 3,5
1717 Frosta 50,3 13,1 2,7 11,4 7,1 16,1 31,7 46,4 50,9
1718 Leksvik 77,6 17,6 3,4 15,2 15,7 25,6 -0,9 5,4 -0,6
1719 Levanger  452,2 99,4 20,7 89,4  109,5  133,2 1,1 3,7 0,4
1721 Verdal  326,4 73,1 14,7 64,0 79,0 95,7 -0,3 6,6 2,1
1723 Mosvik 14,7 4,1 0,8 3,5 2,1 4,3 -3,9 -14,0 -12,1
1724 Verran 48,9 11,9 2,4 11,8 10,2 12,6 -20,8 -27,9 -28,1
1725 Namdalseid 27,5 7,7 1,5 6,9 2,4 9,0 -2,5 1,6 -1,9
1729 Inderøy  123,1 30,6 6,0 26,7 20,1 39,7 3,8 7,4 2,0
1736 Snåsa 36,2 10,6 2,1 8,7 3,8 11,1 5,7 7,5 0,2
1738 Lierne 27,1 8,3 1,6 6,2 2,9 8,1 1,5 -4,3 -6,4
1739 Røyrvik 12,3 5,5 1,0 2,4 1,4 2,0 4,8 12,3 11,6
1740 Namsskogan 23,6 9,8 1,8 4,2 1,8 6,0 7,3 5,4 2,4
1742 Grong 51,0 15,3 2,9 10,7 4,1 17,9 4,1 4,2 -2,9
1743 Høylandet 24,7 6,5 1,3 6,0 2,4 8,5 3,5 7,2 6,4
1744 Overhalla 73,3 18,7 3,8 16,2 9,1 25,5 -5,8 9,5 6,3
1748 Fosnes 10,5 3,2 0,7 2,8 0,7 3,2 0,6 9,6 8,2
1749 Flatanger 20,1 5,3 1,1 4,6 1,8 7,3 -3,7 6,3 0,7
1750 Vikna 95,0 23,3 4,6 20,9 7,9 38,3 -0,2 8,8 1,2
1751 Nærøy 90,4 26,1 5,2 22,3 7,0 29,8 5,5 19,9 11,2
1755 Leka 10,7 2,9 0,6 2,5 1,2 3,5 -2,1 -4,6 -9,8
                   
18 Nordland 5 593,5 1 418,3  283,9 1 169,8  658,5 2 063,0 3,4 5,6 0,1
1804 Bodø 1 339,5  314,1 64,9  270,7  256,8  433,1 3,4 7,6 4,1
1805 Narvik  452,3  116,9 23,6 94,5 52,9  164,3 -1,8 5,5 -1,2
1811 Bindal 29,6 10,6 2,1 6,5 2,4 8,1 2,5 7,3 4,8
1812 Sømna 32,5 9,0 1,8 8,4 2,7 10,6 -4,9 5,5 -0,1
1813 Brønnøy  155,7 40,8 7,9 36,1 11,6 59,3 9,0 9,0 2,1
1815 Vega 21,3 6,1 1,2 5,4 1,4 7,2 0,2 8,9 4,8
1816 Vevelstad 7,7 2,3 0,4 2,0 0,6 2,4 -1,1 3,9 -2,4
1818 Herøy 33,6 8,8 1,7 7,5 3,0 12,6 0,6 2,2 -0,3
1820 Alstahaug  160,3 42,4 8,8 37,4 11,8 59,9 13,7 25,1 9,6
1822 Leirfjord 35,9 10,2 2,1 9,4 2,7 11,5 2,3 8,2 4,6
1824 Vefsn  364,0 83,5 17,0 68,4 23,0  172,0 -1,8 8,0 3,9
1825 Grane 25,0 7,7 1,5 6,1 2,0 7,7 -0,7 0,0 -3,4
1826 Hattfjelldal 27,2 7,6 1,5 5,7 2,4 9,9 2,9 -3,0 -0,9
1827 Dønna 25,6 7,2 1,4 6,5 2,3 8,2 3,8 8,7 -1,0
1828 Nesna 32,6 8,4 1,7 7,5 4,0 11,0 3,5 12,1 8,7
1832 Hemnes 98,1 36,3 7,0 20,0 6,9 28,0 3,8 -0,9 -5,2
1833 Rana  625,0  155,7 30,6  124,1 72,8  241,8 -4,8 -7,0 -13,8
1834 Lurøy 42,0 10,8 2,1 8,6 4,9 15,5 -1,1 10,7 3,9
1835 Træna 10,9 3,0 0,6 2,4 1,2 3,7 -2,5 1,1 -3,6
1836 Rødøy 28,5 7,2 1,4 5,7 2,1 12,2 42,5 29,6 26,4
1837 Meløy  186,1 44,4 8,6 35,0 29,3 68,8 5,2 -14,6 -18,8
1838 Gildeskål 39,7 11,8 2,3 8,7 3,7 13,2 -1,1 2,3 -1,4
1839 Beiarn 23,9 8,4 1,6 4,3 2,1 7,5 3,4 -12,3 -14,3
1840 Saltdal  100,2 26,4 5,2 23,0 8,5 37,0 1,3 4,6 0,3
1841 Fauske  253,8 62,1 12,2 46,3 16,7  116,5 49,8 28,1 21,1
1845 Sørfold 65,4 15,8 3,1 8,7 4,4 33,5 -0,5 -1,6 -4,0
1848 Steigen 46,1 12,8 2,5 11,0 4,9 14,9 -3,9 -0,5 -5,8
1849 Hamarøy 46,1 13,0 2,6 7,9 3,8 18,8 51,7 67,4 53,6
1850 Tysfjord 39,4 11,6 2,3 9,0 2,9 13,6 1,2 -7,4 -12,9
1851 Lødingen 47,8 13,2 2,6 10,8 3,9 17,2 -4,1 -2,3 -8,1
1852 Tjeldsund 22,5 6,8 1,4 5,9 1,4 7,0 0,8 9,1 5,5
1853 Evenes 24,3 6,8 1,4 5,5 2,0 8,6 23,9 15,4 12,2
1854 Ballangen 43,0 12,1 2,4 11,0 3,3 14,1 4,9 10,1 4,5
1856 Røst 12,0 3,4 0,7 2,6 1,1 4,4 2,2 18,4 13,7
1857 Værøy 18,8 4,0 0,8 3,4 1,4 9,3 -9,8 -8,0 -12,4
1859 Flakstad 23,5 6,7 1,3 5,4 1,9 8,2 3,0 4,2 -5,1
1860 Vestvågøy  208,9 54,9 11,2 48,7 17,7 76,4 4,7 7,8 4,1
1865 Vågan  194,8 49,3 9,6 43,9 21,4 70,6 4,8 13,2 1,6
1866 Hadsel  153,0 42,7 8,4 37,1 13,0 51,7 3,4 10,3 0,4
1867 Bø 46,3 13,2 2,7 11,6 3,8 15,1 3,6 13,4 8,7
1868 Øksnes 91,7 23,6 4,6 21,1 11,0 31,5 -2,3 1,7 -6,0
1870 Sortland  207,5 52,1 10,3 46,5 21,1 77,5 1,5 10,0 9,6
1871 Andøy  129,2 28,4 5,7 24,2 10,4 60,5 3,0 1,2 -6,2
1874 Moskenes 22,3 6,4 1,3 5,3 1,4 7,9 -1,8 1,8 -3,1
                   
19 Troms Romsa 3 742,0  963,3  191,6  836,1  478,6 1 272,2 3,0 8,7 2,5
1901 Harstad  583,9  157,0 32,0  133,7 46,5  214,8 8,3 15,3 12,1
1902 Tromsø 1 929,6  446,5 88,4  398,7  352,7  643,4 2,0 9,6 1,5
1911 Kvæfjord 55,5 15,1 3,0 13,8 5,5 18,1 0,7 2,5 -1,2
1913 Skånland 54,6 14,9 3,1 13,0 4,1 19,5 7,2 10,1 4,7
1915 Bjarkøy 7,9 2,4 0,5 1,9 0,6 2,5 -2,3 8,6 5,6
1917 Ibestad 25,7 7,0 1,4 5,7 1,9 9,7 2,4 8,0 2,2
1919 Gratangen 21,0 5,3 1,0 4,7 2,4 7,5 1,7 3,6 -5,3
1920 Lavangen 15,0 4,4 0,9 3,7 1,4 4,6 -0,8 8,7 2,4
1922 Bardu 94,4 30,7 6,0 21,8 5,5 30,5 2,1 0,1 -4,1
1923 Salangen 39,1 11,3 2,3 9,8 3,5 12,2 4,2 7,7 4,5
1924 Målselv  145,7 42,0 8,2 34,1 9,6 51,8 1,0 5,3 -1,3
1925 Sørreisa 65,5 17,6 3,4 15,4 4,0 25,1 0,7 2,8 -2,8
1926 Dyrøy 20,2 5,9 1,1 5,1 1,5 6,6 1,8 8,3 1,0
1927 Tranøy 27,0 7,7 1,5 6,7 2,4 8,7 4,1 12,1 7,6
1928 Torsken 17,1 4,9 1,0 4,2 1,8 5,3 -19,4 -8,2 -12,3
1929 Berg 24,1 6,7 1,3 5,5 2,1 8,5 10,5 16,2 8,6
1931 Lenvik  239,5 62,8 12,3 53,4 24,6 86,4 3,9 8,5 0,8
1933 Balsfjord 93,5 26,0 5,1 23,6 7,0 31,8 2,7 5,6 1,8
1936 Karlsøy 32,8 11,7 2,3 10,0 0,6 8,2 -2,9 3,7 -0,2
1938 Lyngen 47,5 15,9 3,1 14,7 0,3 13,5 8,1 9,3 4,6
1939 Storfjord 29,7 11,8 2,3 8,7 0,0 6,9 8,8 4,9 3,5
1940 Gáivuotna Kåfjord 28,9 11,2 2,2 9,1 0,0 6,4 2,7 7,3 3,2
1941 Skjervøy 44,1 14,1 2,9 13,0 0,4 13,6 15,6 12,4 9,2
1942 Nordreisa 68,9 23,5 4,8 20,7 0,1 19,8 -9,4 -1,0 -4,3
1943 Kvænangen 31,0 7,3 1,4 5,3 0,0 16,9 -1,4 -22,3 -24,3
                   
20 Finnmark Finnmárku 1 339,2  459,1 92,5  383,9 8,9  394,8 6,0 7,6 1,9
2002 Vardø 29,2 10,4 2,1 9,1 0,0 7,5 -8,9 -5,7 -10,0
2003 Vadsø  122,5 38,8 7,9 33,6 0,1 42,1 24,4 27,8 22,7
2004 Hammerfest  223,8 91,2 18,6 62,8 5,5 45,6 -3,3 0,6 -5,0
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 35,9 12,8 2,5 12,5 0,0 8,2 7,4 12,5 7,9
2012 Alta  339,7  108,7 21,8 95,4 1,9  111,9 1,9 7,2 1,2
2014 Loppa 14,6 5,2 1,1 4,5 0,0 3,8 5,7 5,2 -0,8
2015 Hasvik 14,9 5,3 1,1 4,5 0,0 4,1 -17,7 -16,0 -18,3
2017 Kvalsund 14,5 5,0 1,0 4,5 0,0 3,9 -5,2 -8,8 -10,6
2018 Måsøy 22,4 7,3 1,4 6,1 0,0 7,6 9,1 4,4 -2,3
2019 Nordkapp 55,0 18,8 3,8 16,0 0,0 16,4 2,7 5,3 1,8
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 64,9 22,2 4,4 19,4 0,1 18,8 -3,3 1,8 -4,1
2021 Kárásjohka - Karasjok 39,3 13,7 2,8 13,2 0,3 9,4 4,3 9,6 6,2
2022 Lebesby 21,3 8,1 1,6 5,9 0,0 5,8 1,4 6,0 1,3
2023 Gamvik 15,4 5,5 1,1 4,8 0,0 4,0 1,8 5,6 1,4
2024 Berlevåg 15,3 5,7 1,2 4,3 0,0 4,1 -2,3 9,0 4,4
2025 Deatnu Tana 47,9 16,0 3,2 14,7 0,0 13,9 10,2 11,1 4,2
2027 Unjárga Nesseby 12,1 4,5 0,9 4,0 0,0 2,8 0,8 5,5 -0,7
2028 Båtsfjord 38,2 12,8 2,6 11,6 0,1 11,2 11,6 10,9 8,3
2030 Sør-Varanger  212,1 67,3 13,4 56,9 0,9 73,7 27,3 16,5 8,2
                   
2100 Svalbard  206,3 . . 30,1 .  176,2  130,7 . .
                   
23 Kontinentalsokkelen 22 437,5 78,4 16,0  114,6  209,1 22 019,4 -38,4 -10,1 -17,4
2311 Nordsjøen 21 275,8 0,0 0,0 0,0 0,0 21 275,8 -39,6 . .
2312 Stavanger 1 161,6 78,4 16,0  114,6  209,1  743,6 -3,6 -10,1 -17,4
                   
24 Kildeskatt på pensjon 62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 62,4 . . .
2435 Kildeskatt på pensjon 62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 62,4 . . .

Standardtegn i tabeller