Statistisk sentralbyrå

2 Skatterekneskapsstatistikk. Fordelt skatt, etter fylke. Januar-mars. 2009 og 2010. Millionar kroner (Retta 5. mai 2010 kl. 12.40)
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
I alt  202 939  189 443 -6,7 32 018 34 217 6,9 6 539 6 684 2,2
                   
01 Østfold 6 987 7 060 1,0 1 479 1 595 7,8  304  313 2,8
02 Akershus 21 111 20 919 -0,9 3 924 4 228 7,8  805  825 2,5
03 Oslo 34 291 32 843 -4,2 4 993 5 211 4,4  960 1 002 4,3
04 Hedmark 4 586 4 684 2,1  989 1 059 7,1  205  209 2,0
05 Oppland 4 403 4 699 6,7 1 028 1 089 5,9  211  212 0,6
06 Buskerud 7 987 8 302 3,9 1 676 1 796 7,2  339  346 2,3
07 Vestfold 6 433 6 499 1,0 1 337 1 449 8,3  274  281 2,6
08 Telemark 4 945 4 712 -4,7 1 025 1 093 6,7  211  214 1,5
09 Aust-Agder 2 953 2 845 -3,7  644  695 7,9  133  136 1,9
10 Vest-Agder 5 435 5 574 2,6 1 073 1 108 3,2  218  218 0,1
11 Rogaland 18 121 18 832 3,9 3 203 3 515 9,8  666  690 3,6
12 Hordaland 16 384 16 142 -1,5 3 202 3 401 6,2  661  656 -0,7
14 Sogn og Fjordane 2 944 3 057 3,8  700  739 5,6  142  142 0,2
15 Møre og Romsdal 7 792 7 795 0,0 1 596 1 717 7,6  326  336 2,9
16 Sør-Trøndelag 8 868 9 018 1,7 1 736 1 889 8,8  363  376 3,7
17 Nord-Trøndelag 2 900 3 082 6,3  669  714 6,7  141  143 1,8
18 Nordland 5 408 5 593 3,4 1 344 1 418 5,6  284  284 0,1
19 Troms Romsa 3 634 3 742 3,0  886  963 8,7  187  192 2,5
20 Finnmark Finnmárku 1 263 1 339 6,0  427  459 7,6 91 93 1,9
21 Svalbard 89  206  130,7 . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen 36 406 22 437 -38,4 87 78 -10,1 19 16 -17,4
24 Kildeskatt på pensjon . 62 . . . . . . .
                   
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda   Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m.   Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010 2009 2010 2009-2010
I alt 41 139 40 661 -1,2 25 488 26 443 3,7 97 755 81 439 -16,7
                   
01 Østfold 1 517 1 477 -2,6 1 251 1 317 5,3 2 435 2 358 -3,2
02 Akershus 5 034 4 870 -3,3 3 093 3 206 3,6 8 256 7 790 -5,6
03 Oslo 11 404 11 115 -2,5 3 586 3 629 1,2 13 348 11 886 -10,9
04 Hedmark 1 022 1 011 -1,1  848  883 4,0 1 521 1 522 0,1
05 Oppland  884  875 -1,0  856  879 2,7 1 423 1 644 15,5
06 Buskerud 1 787 1 851 3,6 1 320 1 381 4,7 2 865 2 926 2,1
07 Vestfold 1 432 1 452 1,4 1 128 1 157 2,6 2 262 2 160 -4,5
08 Telemark 1 020  974 -4,5  809  830 2,6 1 880 1 600 -14,9
09 Aust-Agder  621  595 -4,3  509  524 3,0 1 045  894 -14,4
10 Vest-Agder 1 326 1 307 -1,4  826  840 1,7 1 991 2 100 5,5
11 Rogaland 5 094 5 168 1,4 2 441 2 580 5,7 6 718 6 879 2,4
12 Hordaland 3 749 3 696 -1,4 2 547 2 629 3,2 6 225 5 759 -7,5
14 Sogn og Fjordane  566  569 0,5  518  552 6,7 1 019 1 056 3,6
15 Møre og Romsdal 1 728 1 726 -0,1 1 295 1 345 3,9 2 847 2 672 -6,1
16 Sør-Trøndelag 2 020 2 043 1,2 1 473 1 540 4,6 3 276 3 170 -3,2
17 Nord-Trøndelag  569  576 1,3  584  614 5,1  937 1 035 10,5
18 Nordland  645  658 2,1 1 117 1 170 4,7 2 018 2 063 2,2
19 Troms Romsa  467  479 2,5  784  836 6,7 1 310 1 272 -2,9
20 Finnmark Finnmárku 7 9 19,5  364  384 5,5  374  395 5,5
21 Svalbard . . . 36 30 -17,4 53  176  232,7
23 Kontinentalsokkelen  245  209 -14,8  102  115 12,7 35 952 22 019 -38,8
24 Kildeskatt på pensjon . 0 . . . . . 62 .

Standardtegn i tabeller