Statistisk sentralbyrå

2 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter kommune. Januar-desember 2008. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen Medlemsavgift til folketrygda Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Rest: Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m. Endring i prosent i forhold til same periode året før3
Skatteinngang i alt Ordinær skatt til primærkommunen Ordinær skatt til fylkeskommunen
I alt  755 398,4 4 102 410,4 420 659,8 83 233,2  115 027,8 3 433 878,4 15,6 5,8 34,8
                   
01 Østfold 22 323,1 4 754,9  980,4 4 209,9 4 366,0 8 011,9 9,8 3,4 3,7
0101 Halden 2 086,1  455,6 93,5  419,0  406,3  711,7 9,0 0,9 1,1
0104 Moss 2 555,8  543,4  113,9  481,0  488,3  929,2 7,5 1,7 2,1
0105 Sarpsborg 4 627,7  869,8  180,9  794,5  952,0 1 830,5 6,7 2,5 2,7
0106 Fredrikstad 6 319,6 1 293,0  269,8 1 135,4 1 434,1 2 187,3 10,9 4,1 5,4
0111 Hvaler  289,8 77,0 15,1 63,3 31,4  102,9 13,8 2,8 2,7
0118 Aremark 90,4 28,4 5,1 15,0 10,7 31,1 -7,1 -10,4 -15,6
0119 Marker  249,1 58,2 11,5 50,0 43,5 86,0 9,1 4,2 4,4
0121 Rømskog 4 51,9 12,9 2,5 9,1 9,1 18,4 12,4 9,9 7,3
0122 Trøgstad  353,8 88,6 17,8 81,1 43,9  122,3 11,1 3,4 3,1
0123 Spydeberg  453,6  102,6 21,2 89,4 80,5  160,0 16,2 6,9 7,4
0124 Askim 1 205,3  277,2 56,4  233,4  220,4  417,9 12,0 4,2 3,8
0125 Eidsberg  850,7  189,2 37,9  168,7  166,6  288,4 11,3 5,2 5,8
0127 Skiptvet  229,2 56,4 11,6 55,7 26,0 79,5 8,1 -3,0 -2,3
0128 Rakkestad  573,2  129,6 25,9  115,3  103,3  199,1 14,3 6,9 5,7
0135 Råde  545,8  130,3 26,3  111,2 79,8  198,1 12,4 5,0 4,1
0136 Rygge 1 183,2  273,9 56,5  228,9  201,8  422,1 13,1 7,4 6,2
0137 Våler  312,5 79,6 16,2 74,9 33,6  108,2 13,0 6,9 7,4
0138 Hobøl  345,3 89,0 18,3 84,0 34,8  119,2 11,4 3,5 1,6
                   
02 Akershus 67 171,4 13 194,9 2 692,1 10 438,0 14 037,3 26 809,1 13,8 8,0 7,3
0211 Vestby 1 337,9  290,3 60,3  256,7  238,6  492,0 12,5 5,2 4,6
0213 Ski 2 833,6  639,9  130,8  528,2  430,9 1 103,8 10,9 4,9 3,9
0214 Ås 1 487,6  318,3 66,0  276,1  322,5  504,7 8,8 3,4 4,6
0215 Frogn 1 434,6  362,0 74,7  288,1  157,8  552,1 15,9 11,6 12,6
0216 Nesodden 1 423,6  366,2 75,4  317,1  148,0  516,9 11,1 5,9 4,6
0217 Oppegård 3 139,4  654,5  134,6  508,8  630,0 1 211,6 8,7 6,5 5,9
0219 Bærum 22 539,6 3 762,0  741,6 2 492,6 5 477,8 10 065,6 19,9 14,0 11,3
0220 Asker 8 960,1 1 704,2  335,5 1 171,3 1 968,3 3 780,7 12,5 11,1 9,9
0221 Aurskog-Høland 1 005,8  231,6 47,3  227,8  150,5  348,6 12,4 2,4 1,1
0226 Sørum 1 344,0  302,6 63,1  269,5  168,7  540,1 -2,2 5,2 6,1
0227 Fet  851,3  221,9 45,4  190,7 87,3  305,9 11,9 8,3 7,9
0228 Rælingen 1 245,9  325,9 69,6  301,6 96,8  452,0 9,8 3,2 5,6
0229 Enebakk  787,8  190,9 40,0  181,6  112,5  262,9 12,0 4,5 5,2
0230 Lørenskog 4 159,4  747,8  156,6  638,7 1 153,2 1 463,1 9,3 1,8 0,1
0231 Skedsmo 5 130,0 1 014,9  215,6  889,7 1 131,9 1 877,8 13,4 5,3 5,8
0233 Nittedal 2 211,8  447,9 96,4  392,0  390,6  884,8 14,6 1,9 5,6
0234 Gjerdrum  494,8  125,8 26,3  106,9 49,5  186,3 13,2 9,0 8,9
0235 Ullensaker 3 061,1  565,4  119,5  516,4  853,1 1 006,6 8,2 5,5 7,2
0236 Nes 1 345,2  336,7 71,4  320,7  165,8  450,6 13,7 3,1 6,5
0237 Eidsvoll 1 436,2  349,5 72,8  333,7  198,4  481,7 10,1 2,2 2,8
0238 Nannestad  776,6  195,3 40,6  192,0 80,8  268,0 11,3 2,7 1,9
0239 Hurdal  165,1 41,3 8,4 37,7 24,2 53,4 6,3 1,4 1,2
                   
0301 Oslo  106 141,0 17 029,1 3 173,6 11 840,3 32 005,1 42 092,8 6,4 11,0 4,5
                   
04 Hedmark 14 127,6 3 109,5  639,3 2 847,2 2 911,3 4 620,4 9,8 2,2 3,1
0402 Kongsvinger 1 279,1  290,4 59,6  263,3  258,7  407,1 7,3 4,1 6,6
0403 Hamar 2 818,3  536,5  111,6  474,9  703,0  992,3 10,7 3,0 4,0
0412 Ringsaker 2 770,2  511,6  106,4  483,3  863,8  805,1 11,4 2,5 3,4
0415 Løten  426,3  109,6 22,7  104,1 53,7  136,2 6,6 0,0 -0,1
0417 Stange 1 257,0  299,6 62,8  281,1  189,7  423,8 11,0 2,7 3,3
0418 Nord-Odal  328,3 74,6 15,7 71,5 50,2  116,3 11,3 2,5 4,0
0419 Sør-Odal  521,4  129,1 26,4  120,4 71,3  174,2 11,0 3,6 4,4
0420 Eidskog  372,5 87,5 18,5 85,5 57,2  123,7 11,8 -0,9 3,4
0423 Grue  327,6 79,3 15,9 69,5 53,2  109,8 7,1 1,2 1,7
0425 Åsnes  455,7  114,8 23,4  104,0 63,0  150,5 11,3 3,1 4,5
0426 Våler  257,5 59,5 12,1 52,8 48,6 84,5 13,8 3,8 3,4
0427 Elverum 1 447,3  328,5 67,1  308,8  270,4  472,3 9,5 2,4 2,7
0428 Trysil  463,3  121,1 23,2 93,6 79,2  146,2 2,8 -2,7 -5,2
0429 Åmot  277,0 70,6 14,5 63,6 36,4 91,8 8,6 -0,1 2,2
0430 Stor-Elvdal  151,9 42,1 8,2 36,3 12,8 52,6 9,1 0,3 0,7
0432 Rendalen  107,8 33,3 6,4 26,0 9,9 32,1 9,5 3,5 3,6
0434 Engerdal 74,4 19,0 3,8 18,9 8,9 23,8 6,0 -6,8 -7,0
0436 Tolga 81,8 20,4 4,1 21,4 7,7 28,2 8,0 2,2 2,5
0437 Tynset  360,0 89,6 18,3 81,9 42,5  127,9 7,4 1,8 2,0
0438 Alvdal  150,5 39,2 7,8 35,5 13,8 54,2 10,8 -0,3 1,4
0439 Folldal 90,6 24,9 5,1 22,6 7,4 30,7 5,2 -1,7 -0,4
0441 Os 4  109,0 28,4 5,6 28,2 9,8 36,9 10,1 4,0 4,6
                   
05 Oppland 13 930,1 3 196,1  649,2 2 814,4 2 513,8 4 756,6 7,1 1,4 2,1
0501 Lillehammer 2 487,5  502,0  102,8  418,7  574,3  889,7 1,8 2,7 2,5
0502 Gjøvik 2 294,3  490,7  101,3  454,7  470,0  777,6 8,2 0,5 1,4
0511 Dovre  163,6 43,3 8,8 38,0 15,8 57,7 7,3 0,1 2,1
0512 Lesja  125,3 36,6 7,1 30,4 13,2 38,0 19,8 13,2 14,2
0513 Skjåk  147,5 42,5 8,4 30,1 15,1 51,4 9,2 0,9 3,4
0514 Lom  156,4 36,4 7,3 33,1 20,6 59,1 6,8 -0,9 -0,7
0515 Vågå  247,4 55,1 11,4 48,9 20,9  111,1 0,9 -2,7 1,1
0516 Nord-Fron  459,5  113,4 22,8 88,0 80,7  154,6 8,7 2,6 4,2
0517 Sel  335,9 87,0 17,9 83,4 35,8  111,8 7,8 1,1 2,9
0519 Sør-Fron  204,2 53,1 10,4 45,8 31,1 63,7 -0,8 -8,9 -6,8
0520 Ringebu  326,4 79,2 14,8 64,4 55,4  112,5 7,4 1,2 3,7
0521 Øyer  362,6 95,1 18,4 77,0 60,5  111,6 13,6 4,1 1,0
0522 Gausdal  397,3 97,9 19,3 89,5 58,5  132,2 7,6 2,4 -0,2
0528 Østre Toten 1 015,7  236,3 48,8  220,1  170,6  339,9 8,1 -0,4 0,3
0529 Vestre Toten 1 064,9  210,9 43,5  193,7  278,1  338,8 6,6 -1,1 -0,3
0532 Jevnaker  484,8  103,8 22,1 98,7 91,7  168,4 7,0 -1,1 2,3
0533 Lunner  617,5  158,3 33,3  149,3 61,3  215,4 7,6 4,1 4,3
0534 Gran 1 025,6  230,3 48,0  213,5  190,6  343,1 11,9 3,5 5,3
0536 Søndre Land  347,6 85,6 17,6 80,9 58,4  105,1 10,2 1,7 2,8
0538 Nordre Land  451,7  106,5 21,6 92,8 79,7  151,1 15,0 5,1 6,3
0540 Sør-Aurdal  195,8 53,9 10,5 41,8 20,3 69,3 7,1 -3,2 -0,6
0541 Etnedal 76,9 20,8 3,9 18,9 7,5 25,8 5,5 -3,3 -4,3
0542 Nord-Aurdal  466,8  121,4 23,8 98,7 59,9  163,0 7,6 3,4 2,4
0543 Vestre Slidre  147,3 41,6 7,8 33,1 11,8 52,9 8,0 1,5 1,3
0544 Øystre Slidre  218,8 63,0 11,9 48,0 20,4 75,4 2,7 2,2 1,7
0545 Vang  108,8 31,3 5,9 22,7 11,5 37,5 8,6 -1,4 -0,5
                   
06 Buskerud 24 436,3 5 395,6 1 083,5 4 399,6 4 902,3 8 655,2 10,2 5,4 5,3
0602 Drammen 6 476,9 1 272,6  258,2 1 061,8 1 559,6 2 324,7 8,7 5,6 4,3
0604 Kongsberg 2 814,8  562,6  118,0  458,9  802,2  873,1 9,3 3,8 5,3
0605 Ringerike 2 380,4  529,5  108,6  452,2  467,0  823,1 6,3 0,4 2,0
0612 Hole  612,4  225,3 28,4  111,4 74,3  173,1 22,5 40,5 30,1
0615 Flå 74,1 20,3 3,8 14,7 8,4 26,8 7,7 3,3 3,2
0616 Nes  283,8 69,8 13,5 54,2 41,3  105,0 9,2 -1,8 2,5
0617 Gol  400,0 97,9 18,9 70,6 64,7  147,9 8,5 3,2 3,4
0618 Hemsedal  200,7 54,3 9,9 36,3 30,5 69,7 15,0 6,1 4,3
0619 Ål  406,2 97,7 19,2 70,4 61,7  157,3 8,3 -0,2 1,0
0620 Hol  482,2  138,8 25,6 77,5 72,9  167,5 8,0 3,7 3,0
0621 Sigdal  271,2 74,6 13,3 54,0 33,6 95,7 7,7 -1,5 -1,9
0622 Krødsherad  205,3 43,5 7,9 33,3 38,4 82,1 17,0 2,0 1,9
0623 Modum 1 037,7  241,0 49,3  203,3  185,1  358,9 10,6 3,1 4,7
0624 Øvre Eiker 1 312,5  303,2 62,4  265,8  211,7  469,3 9,9 3,1 4,3
0625 Nedre Eiker 1 825,4  392,5 84,0  373,3  280,9  694,6 12,0 3,5 4,5
0626 Lier 2 766,4  542,6  111,5  441,5  600,6 1 070,1 14,1 9,0 9,4
0627 Røyken 1 625,1  404,5 84,6  357,7  174,5  603,7 11,9 6,6 7,8
0628 Hurum  755,6  178,9 37,7  162,4  123,2  253,4 10,0 3,6 5,6
0631 Flesberg  195,1 49,1 9,8 40,5 27,9 67,7 14,9 2,0 4,6
0632 Rollag  105,8 30,9 6,0 22,5 14,0 32,4 14,7 7,6 8,0
0633 Nore og Uvdal  204,9 66,0 12,7 37,2 30,0 59,0 11,1 3,2 5,0
                   
07 Vestfold 20 116,0 4 364,0  889,7 3 769,1 4 086,6 7 006,6 10,5 3,7 4,3
0701 Horten 2 199,9  459,3 96,7  414,6  539,6  689,7 9,7 1,7 3,1
0702 Holmestrand  765,5  179,0 37,6  164,3  117,3  267,3 12,5 3,5 3,2
0704 Tønsberg 3 997,2  800,1  163,8  673,6 1 096,1 1 263,7 5,4 2,9 3,8
0706 Sandefjord 4 107,1  841,7  169,1  689,9  896,7 1 509,7 10,6 5,9 4,9
0709 Larvik 3 530,5  767,2  153,9  662,7  617,0 1 329,6 14,1 3,5 4,0
0711 Svelvik  462,2  111,6 23,5  105,7 62,1  159,2 5,4 0,1 1,8
0713 Sande  590,9  152,9 30,0  133,7 69,7  204,5 8,9 3,7 1,8
0714 Hof  220,2 51,8 10,9 49,7 29,5 78,3 11,4 1,7 4,5
0716 Re  627,8  146,9 30,1  141,7 98,5  210,5 8,8 0,5 2,4
0719 Andebu  388,5 89,7 18,8 86,0 67,7  126,3 18,2 4,7 6,0
0720 Stokke  900,7  186,5 38,9  172,9  199,1  303,3 15,7 0,9 3,3
0722 Nøtterøy 1 813,6  442,3 90,0  359,1  233,5  688,7 12,9 7,3 9,8
0723 Tjøme  334,3 92,4 17,8 76,2 31,8  116,1 10,3 2,4 0,1
0728 Lardal  177,6 42,4 8,6 39,0 28,0 59,7 17,6 5,2 4,7
                   
08 Telemark 14 710,3 3 187,3  655,5 2 678,0 2 951,0 5 238,5 9,8 1,9 2,9
0805 Porsgrunn 3 733,5  675,0  138,3  592,1  778,3 1 549,8 9,3 3,6 1,7
0806 Skien 4 373,5  925,1  193,8  816,9 1 002,3 1 435,4 8,9 1,4 2,7
0807 Notodden 1 044,6  227,6 47,5  195,1  250,6  323,8 18,9 6,3 9,5
0811 Siljan 4  161,0 40,4 8,6 37,9 18,0 56,1 6,7 0,7 3,6
0814 Bamble 1 422,2  276,2 59,4  247,0  274,3  565,3 17,6 2,1 6,9
0815 Kragerø  787,5  177,9 37,0  162,9  139,6  270,2 8,2 0,5 3,3
0817 Drangedal  251,2 63,5 12,9 56,8 33,2 84,9 5,9 0,5 1,6
0819 Nome  492,7  116,3 22,6 97,0 80,2  176,6 5,2 -2,5 -3,3
0821 Bø  398,3 93,7 18,6 77,7 74,6  133,6 6,9 4,2 3,6
0822 Sauherad  294,6 69,6 14,4 63,0 48,3 99,2 9,2 3,6 4,4
0826 Tinn  516,1  154,1 30,7 95,5 72,4  163,3 8,9 1,0 3,7
0827 Hjartdal  117,2 33,1 6,4 22,0 15,8 39,8 9,4 2,2 5,0
0828 Seljord  233,7 54,4 10,9 44,8 39,8 83,8 9,8 3,1 5,1
0829 Kviteseid  177,3 56,0 11,4 37,4 27,9 44,6 2,0 -3,7 -3,1
0830 Nissedal 4 98,7 28,9 5,5 18,9 14,7 30,7 3,2 -0,6 -2,5
0831 Fyresdal 93,2 26,3 5,2 20,0 14,6 27,0 7,9 2,1 4,4
0833 Tokke  192,4 60,6 12,0 36,9 24,4 58,4 1,6 -4,1 -1,7
0834 Vinje  322,7  108,5 20,2 56,1 42,1 95,8 3,0 -0,4 -2,7
                   
09 Aust-Agder 8 868,2 2 035,3  414,9 1 638,4 1 699,7 3 079,9 9,1 3,4 4,2
0901 Risør  486,9  110,3 22,8  102,6 93,5  157,6 11,4 2,0 2,8
0904 Grimstad 1 685,0  408,8 81,0  267,3  329,5  598,4 7,4 2,0 1,5
0906 Arendal 3 723,2  764,1  158,9  674,5  794,7 1 331,1 11,0 4,0 5,0
0911 Gjerstad  164,7 38,5 7,9 33,1 29,9 55,4 6,1 -0,3 1,6
0912 Vegårshei  120,5 27,7 5,8 26,7 20,2 40,2 9,9 2,1 4,9
0914 Tvedestrand  445,2  103,0 20,9 88,8 78,3  154,2 11,2 5,0 6,6
0919 Froland  319,2 79,0 16,2 73,7 36,7  113,6 -14,7 1,0 1,5
0926 Lillesand  819,3  199,0 40,4  155,2  141,5  283,3 13,5 13,0 14,1
0928 Birkenes  328,6 71,7 15,0 69,0 63,8  109,2 14,5 3,9 6,6
0929 Åmli  115,4 31,0 6,2 24,1 17,0 37,1 13,3 0,4 1,1
0935 Iveland 77,3 21,5 4,5 18,5 10,5 22,3 7,6 -4,0 -2,7
0937 Evje og Hornnes  239,4 57,2 11,5 49,5 38,2 83,0 9,0 -0,9 0,2
0938 Bygland 4 94,8 26,6 5,4 20,6 12,5 29,7 21,3 18,4 22,3
0940 Valle  118,1 38,4 7,5 20,3 16,7 35,2 4,5 -0,2 0,6
0941 Bykle  130,5 58,6 10,8 14,7 16,7 29,7 -2,0 -10,6 -12,3
                   
10 Vest-Agder 16 116,3 3 319,1  671,5 2 701,2 3 649,8 5 774,6 12,9 5,3 4,8
1001 Kristiansand 9 089,1 1 669,1  334,7 1 346,4 2 373,3 3 365,6 13,8 6,7 5,3
1002 Mandal 1 130,7  259,5 52,7  225,1  212,3  381,1 9,9 2,0 1,3
1003 Farsund  758,3  180,0 36,8  147,8  151,8  242,0 6,3 4,7 5,9
1004 Flekkefjord  766,7  178,0 37,4  143,4  142,5  265,3 10,6 0,8 3,9
1014 Vennesla  926,3  205,3 43,4  195,8  174,8  307,0 11,9 1,8 3,1
1017 Songdalen  447,7 99,2 20,5 90,4 77,7  160,0 15,1 7,8 6,7
1018 Søgne  896,7  207,8 41,3  164,4  132,5  350,6 16,4 9,9 7,6
1021 Marnardal  152,1 34,9 7,4 31,4 31,2 47,2 8,9 -3,5 0,8
1026 Åseral 82,5 29,3 5,5 13,0 16,1 18,6 9,3 -0,4 2,7
1027 Audnedal  129,1 26,7 5,6 25,2 26,2 45,3 15,0 3,6 8,2
1029 Lindesnes  305,2 73,8 14,9 65,4 52,2 98,9 10,5 4,6 4,8
1032 Lyngdal  575,6  125,6 25,5  111,9  121,6  190,9 14,6 3,9 3,8
1034 Hægebostad  116,3 27,9 5,6 25,3 17,3 40,2 14,3 2,2 3,4
1037 Kvinesdal  528,2  124,3 25,5 87,2 82,0  209,2 18,5 5,2 6,1
1046 Sirdal  211,9 77,7 14,8 28,5 38,2 52,7 1,5 3,2 3,5
                   
11 Rogaland 56 642,9 10 283,7 2 113,3 7 773,8 14 179,4 22 292,8 16,7 8,4 8,6
1101 Eigersund 1 322,9  295,0 62,2  243,3  262,6  459,8 14,5 6,3 10,2
1102 Sandnes 7 303,2 1 495,8  313,1 1 189,3 1 493,6 2 811,4 15,2 8,7 8,3
1103 Stavanger 24 220,7 3 630,1  738,6 2 554,6 7 022,9 10 274,4 19,2 10,0 8,9
1106 Haugesund 3 471,5  737,9  153,2  588,9  830,9 1 160,7 12,0 7,8 8,6
1111 Sokndal  259,3 60,5 12,8 50,0 49,4 86,6 14,9 5,4 9,3
1112 Lund  291,3 56,1 11,4 48,8 77,8 97,3 11,4 3,7 6,3
1114 Bjerkreim  207,6 48,9 10,1 42,2 33,7 72,7 17,8 10,2 13,1
1119 Hå 1 397,8  314,0 64,8  265,3  271,6  482,3 15,2 6,1 4,8
1120 Klepp 1 512,6  349,0 72,0  277,7  253,8  560,2 13,2 7,9 9,2
1121 Time 1 481,9  338,6 70,9  285,5  244,5  542,4 14,8 8,8 11,0
1122 Gjesdal  827,5  204,4 42,8  174,1  108,2  298,0 12,0 7,5 8,7
1124 Sola 5 254,2  645,1  133,2  430,4 2 031,6 2 013,9 15,1 10,9 12,6
1127 Randaberg 1 341,3  255,6 52,2  178,5  215,0  640,0 29,6 12,1 11,8
1129 Forsand  116,1 39,6 7,6 16,7 19,9 32,3 11,3 3,1 2,8
1130 Strand  917,1  220,2 46,6  181,0  143,0  326,3 11,7 7,2 8,7
1133 Hjelmeland  246,5 74,9 14,7 42,6 34,4 79,8 7,8 -0,9 2,4
1134 Suldal  489,4  124,1 24,1 55,5 56,8  228,9 35,9 2,2 2,7
1135 Sauda  414,7  104,5 21,5 76,6 51,9  160,3 21,3 -0,9 0,7
1141 Finnøy  214,7 50,5 10,2 44,7 36,5 72,8 6,9 2,6 4,1
1142 Rennesøy  333,0 93,4 17,7 67,1 30,9  123,9 18,3 16,2 14,2
1144 Kvitsøy 4 39,0 9,7 2,0 8,1 7,1 12,1 12,4 4,8 6,8
1145 Bokn 61,4 15,1 3,1 11,6 9,8 21,8 9,4 -2,0 -2,7
1146 Tysvær  751,9  181,4 38,3  159,1  104,8  268,3 16,4 7,8 8,6
1149 Karmøy 3 364,6  765,7  156,2  641,3  600,6 1 200,9 11,8 5,6 6,6
1151 Utsira 4 18,1 4,3 0,9 3,8 3,6 5,6 14,8 8,3 13,1
1160 Vindafjord  784,4  169,2 33,1  137,3  184,6  260,2 11,2 4,0 5,9
                   
12 Hordaland 48 681,4 10 029,9 2 038,6 8 130,7 10 310,0 18 172,2 11,3 5,4 4,4
1201 Bergen 30 056,3 5 684,8 1 150,3 4 579,2 7 068,2 11 573,8 11,9 4,8 3,3
1211 Etne  309,8 79,2 16,3 61,1 43,7  109,5 16,3 12,4 16,7
1216 Sveio  354,9 90,8 19,0 77,8 42,2  125,0 15,1 8,3 11,2
1219 Bømlo  992,2  224,3 44,3  177,7  225,7  320,1 11,7 9,1 9,0
1221 Stord 1 785,7  351,3 75,1  308,1  476,9  574,3 5,7 8,8 10,2
1222 Fitjar  289,4 60,5 12,5 47,0 41,6  127,8 27,6 17,2 18,2
1223 Tysnes  209,6 51,9 10,3 42,6 30,0 74,8 0,3 10,1 10,4
1224 Kvinnherad 1 267,0  266,3 55,2  206,0  214,2  525,3 10,0 5,9 9,1
1227 Jondal  102,1 21,9 4,4 15,3 31,2 29,3 8,4 0,0 2,6
1228 Odda  693,1  174,5 35,9  112,7  110,3  259,8 11,0 5,2 5,9
1231 Ullensvang  269,1 69,4 13,8 54,3 38,2 93,3 8,1 6,8 6,6
1232 Eidfjord  101,1 41,2 7,8 15,2 11,3 25,6 5,0 -1,9 -2,7
1233 Ulvik 85,4 29,2 5,8 16,2 8,8 25,3 10,9 2,2 3,7
1234 Granvin 65,2 16,2 3,4 13,8 8,8 23,1 11,8 2,9 5,3
1235 Voss 1 089,3  260,0 53,1  208,4  194,5  373,3 8,1 2,6 4,3
1238 Kvam  642,5  159,4 32,2  126,5  110,1  214,5 7,3 3,7 3,1
1241 Fusa  430,7 80,1 16,1 62,7 96,9  174,8 14,8 12,3 12,9
1242 Samnanger  173,2 46,2 9,7 39,4 18,9 59,0 8,6 -0,3 2,5
1243 Os 1 364,3  339,4 69,0  274,3  173,9  507,7 8,0 4,6 3,1
1244 Austevoll  686,1  139,8 20,5 82,2  159,1  284,4 21,9 36,8 4,3
1245 Sund  452,5  107,7 22,7 98,0 74,5  149,5 12,8 5,7 6,7
1246 Fjell 1 922,0  433,1 88,4  378,9  328,4  693,2 9,5 8,0 4,9
1247 Askøy 1 750,9  430,8 91,7  392,9  225,7  609,7 11,4 5,4 6,6
1251 Vaksdal  277,7 78,6 16,3 57,8 44,5 80,5 7,4 1,0 4,6
1252 Modalen 43,0 18,9 3,6 4,9 8,2 7,5 6,4 6,6 8,4
1253 Osterøy  559,5  124,9 26,0  109,0  106,6  193,0 11,8 1,7 3,5
1256 Meland  487,7  113,5 24,3  101,1 86,3  162,5 9,7 4,5 5,0
1259 Øygarden  301,8 64,6 13,4 69,1 46,4  108,2 7,5 -24,9 -26,6
1260 Radøy  340,1 81,5 16,8 73,6 55,8  112,4 11,3 4,6 4,2
1263 Lindås 1 142,7  276,7 58,4  244,2  159,9  403,5 11,6 6,0 6,5
1264 Austrheim  271,0 61,3 11,8 46,9 52,1 98,9 17,1 6,2 5,5
1265 Fedje 4 43,6 11,8 2,5 9,1 4,5 15,7 8,9 6,3 6,8
1266 Masfjorden  122,2 40,2 8,1 24,7 12,4 36,8 6,0 2,3 1,9
                   
14 Sogn og Fjordane 8 864,5 2 084,3  424,3 1 681,8 1 596,1 3 078,0 10,4 3,8 5,3
1401 Flora 1 032,0  219,9 46,6  194,7  245,2  325,6 7,7 1,8 5,7
1411 Gulen  194,4 44,8 8,6 34,5 30,9 75,6 0,2 7,3 6,2
1412 Solund 60,3 15,4 3,0 14,3 7,9 19,7 3,4 -3,6 -3,4
1413 Hyllestad  113,2 28,3 5,9 23,7 23,0 32,2 17,9 14,2 19,8
1416 Høyanger  330,2 93,7 19,1 69,1 47,3  101,0 4,2 -1,8 -2,8
1417 Vik  240,6 61,5 12,1 39,8 36,6 90,5 2,7 3,7 6,5
1418 Balestrand 98,2 25,1 5,1 21,1 16,8 30,1 7,5 -2,0 -0,9
1419 Leikanger  230,2 42,2 8,7 36,6 85,6 57,2 5,2 2,1 2,5
1420 Sogndal  538,0  129,2 26,5  109,7 99,5  173,2 11,6 6,1 7,6
1421 Aurland  180,8 62,2 12,0 27,7 23,4 55,6 15,1 2,3 2,3
1422 Lærdal  177,5 54,8 11,1 36,7 22,0 52,9 11,7 3,1 7,5
1424 Årdal  496,0  139,8 28,8  102,9 53,5  171,0 10,5 4,2 5,1
1426 Luster  363,8  114,2 22,3 68,4 47,4  111,6 9,1 1,8 2,7
1428 Askvoll  187,8 49,5 10,1 42,3 22,5 63,4 3,1 0,6 3,2
1429 Fjaler  190,6 44,3 8,9 39,4 28,6 69,4 10,8 3,5 5,0
1430 Gaular  198,0 47,1 9,6 42,7 34,5 64,1 14,3 5,1 5,5
1431 Jølster  188,6 50,5 10,1 42,9 21,3 63,9 12,0 6,4 6,1
1432 Førde 1 309,1  233,1 47,5  203,6  342,1  482,8 12,1 5,7 5,6
1433 Naustdal 4  160,5 43,5 9,1 40,1 14,8 53,1 8,1 4,0 4,3
1438 Bremanger  315,9 82,5 16,8 57,7 44,5  114,4 15,4 4,2 5,6
1439 Vågsøy  540,3  115,7 23,7 98,6 94,6  207,7 18,2 4,2 8,3
1441 Selje  199,5 46,8 9,5 41,2 22,2 79,8 11,6 3,2 3,7
1443 Eid  416,3  102,4 21,1 90,2 57,8  144,6 10,7 5,7 7,9
1444 Hornindal 65,0 17,6 3,6 15,6 7,3 20,9 5,8 -2,7 0,9
1445 Gloppen  490,1  102,8 20,7 84,8 59,2  222,6 13,3 8,8 11,2
1449 Stryn  547,5  117,3 23,8  103,4  107,6  195,3 12,3 2,2 4,9
                   
15 Møre og Romsdal 23 256,0 4 996,5 1 013,8 4 101,9 4 808,6 8 335,1 13,0 7,1 7,0
1502 Molde 2 705,7  525,1  108,4  433,5  830,2  808,6 12,5 8,5 8,6
1504 Ålesund 4 792,2  927,5  181,8  764,0 1 045,9 1 872,9 15,1 8,7 5,0
1505 Kristiansund 1 1 966,6  444,9 92,9  375,5  343,4  709,9 12,1 10,1 9,9
1511 Vanylven  288,3 67,7 13,3 52,4 53,6  101,3 20,6 12,5 10,8
1514 Sande  216,5 50,8 10,4 39,9 41,9 73,3 21,1 14,8 14,6
1515 Herøy 1 060,2  189,4 37,2  138,9  238,8  455,9 25,9 5,4 4,7
1516 Ulstein 1 001,1  179,5 34,7  127,8  375,3  283,8 27,3 13,9 13,4
1517 Hareid  437,9 90,7 19,2 77,5  111,8  138,8 15,8 8,9 10,8
1519 Volda  654,8  149,5 30,3  129,0  126,9  219,1 11,5 7,8 8,2
1520 Ørsta  855,0  184,7 38,1  154,9  162,2  315,1 13,8 7,0 9,1
1523 Ørskog  175,7 41,4 8,5 33,5 30,4 61,9 12,1 8,1 9,0
1524 Norddal  132,3 40,5 8,1 26,9 19,9 36,9 9,3 5,0 7,4
1525 Stranda  365,6 86,9 17,7 70,9 61,8  128,3 10,0 4,2 5,5
1526 Stordal 75,7 17,4 3,4 14,5 19,0 21,4 8,0 -2,2 -0,3
1528 Sykkylven  780,1  143,6 29,6  121,4  166,3  319,2 3,9 1,4 5,3
1529 Skodje  308,0 76,1 15,8 61,2 46,5  108,3 22,1 23,0 24,7
1531 Sula  601,8  133,1 28,1  121,9  101,6  217,1 12,7 6,6 9,7
1532 Giske  506,2  123,5 26,1  112,1 66,1  178,5 10,8 4,9 7,4
1534 Haram  829,6  194,5 39,8  151,7  166,2  277,5 15,6 10,9 10,9
1535 Vestnes  543,3  123,8 25,0  105,2  106,0  183,2 15,7 8,4 9,3
1539 Rauma  682,7  143,5 27,3  112,4  118,1  281,4 13,4 5,6 3,4
1543 Nesset  217,8 60,3 12,2 44,4 36,0 64,8 7,5 -0,3 0,5
1545 Midsund  153,3 39,0 8,0 30,4 25,0 50,9 7,4 17,5 20,1
1546 Sandøy4  159,1 31,9 6,3 23,1 25,0 72,9 11,9 7,3 11,6
1547 Aukra  293,4 96,5 20,9 68,1 35,8 72,1 -13,2 -12,4 -10,8
1548 Fræna  771,6  160,3 33,4  148,8  114,6  314,5 9,8 4,8 6,4
1551 Eide  264,8 56,8 11,6 53,8 55,8 86,9 8,3 2,0 1,6
1554 Averøy  397,7 96,6 20,2 84,9 60,3  135,7 7,9 4,1 5,0
1557 Gjemnes  176,8 43,9 8,9 42,9 21,1 60,0 9,5 -0,9 -0,9
1560 Tingvoll  188,1 45,5 9,6 42,7 21,8 68,4 7,9 1,2 4,4
1563 Sunndal  586,7  156,0 32,2  124,2 73,2  201,1 7,9 3,6 4,1
1566 Surnadal  448,3  100,1 20,1 84,7 57,8  185,6 4,8 2,8 3,5
1567 Rindal  128,3 34,8 6,8 26,6 13,7 46,4 8,7 0,5 2,2
1571 Halsa  130,1 41,5 7,7 20,4 9,4 51,2 12,7 45,0 39,9
1573 Smøla  133,0 37,5 7,9 30,5 9,2 47,9 1,5 -5,1 -2,6
1576 Aure  227,8 61,7 12,6 51,1 18,2 84,2 2,6 -2,7 -1,8
                   
16 Sør-Trøndelag 26 422,5 5 402,2 1 117,8 4 764,5 5 703,8 9 434,2 12,5 4,3 3,7
1601 Trondheim 18 302,9 3 444,1  711,9 2 996,7 4 561,4 6 588,9 14,4 5,9 4,6
1612 Hemne  269,1 68,9 14,2 61,2 26,4 98,4 6,0 2,3 2,7
1613 Snillfjord 58,9 15,6 3,2 13,5 5,2 21,4 11,6 -1,0 2,0
1617 Hitra  256,2 64,1 13,5 60,2 24,2 94,2 -1,9 0,1 0,8
1620 Frøya  392,5 73,7 15,0 64,7 31,4  207,6 19,3 15,4 13,8
1621 Ørland  359,1 81,1 17,1 77,4 58,3  125,2 0,8 -6,8 -4,6
1622 Agdenes  109,9 25,9 5,3 23,0 24,6 31,1 4,0 -5,3 -3,0
1624 Rissa  439,5  100,2 20,5 90,8 82,4  145,7 12,8 3,2 3,9
1627 Bjugn  284,2 65,6 13,6 63,4 45,1 96,6 10,5 -0,4 0,5
1630 Åfjord  186,3 46,4 9,6 42,2 21,6 66,4 7,9 0,7 1,6
1632 Roan 49,5 13,4 2,8 12,5 3,7 17,0 -0,9 -8,6 -5,9
1633 Osen 58,7 15,6 3,2 13,4 4,3 22,2 7,8 0,6 -0,5
1634 Oppdal  455,6  112,9 22,7 97,7 54,3  168,0 10,4 0,3 -1,4
1635 Rennebu  152,3 46,1 9,2 34,0 13,7 49,3 9,2 2,0 4,7
1636 Meldal  250,1 60,7 12,4 52,6 39,3 85,2 10,5 4,2 6,0
1638 Orkdal  871,2  184,4 39,4  169,2  180,0  298,2 8,4 2,8 6,2
1640 Røros  411,0 98,5 19,5 84,9 62,2  145,8 10,3 0,3 -1,3
1644 Holtålen  115,0 30,7 6,4 27,9 9,4 40,7 6,7 0,9 0,9
1648 Midtre Gauldal  383,4 90,0 18,2 83,2 67,2  124,9 11,9 6,1 5,5
1653 Melhus  995,4  244,5 51,0  224,2  144,2  331,5 9,8 4,6 4,2
1657 Skaun  385,0 98,4 21,1 97,8 40,8  126,9 6,4 -3,3 -1,8
1662 Klæbu  383,6 97,2 20,8 88,1 49,0  128,5 6,4 0,7 2,3
1663 Malvik  908,9  231,2 48,5  217,6 98,5  313,1 6,9 0,2 -1,2
1664 Selbu  276,4 65,0 13,5 56,1 51,4 90,5 7,0 0,6 2,7
1665 Tydal 67,8 28,1 5,4 12,1 5,3 16,9 8,3 0,9 1,4
                   
17 Nord-Trøndelag 9 089,9 2 068,4  433,0 1 906,7 1 609,2 3 072,6 8,7 2,7 4,0
1702 Steinkjer 1 695,0  324,7 68,9  297,3  394,0  610,0 4,8 1,1 3,7
1703 Namsos  824,8  199,3 42,2  196,5 82,1  304,8 9,0 0,7 1,9
1711 Meråker  160,4 42,5 8,7 32,2 27,6 49,3 2,7 -2,5 -2,0
1714 Stjørdal 1 532,6  351,1 73,8  328,6  271,3  507,8 10,4 3,0 4,9
1717 Frosta  149,2 38,7 7,9 31,9 21,8 48,9 9,4 4,0 5,3
1718 Leksvik  233,5 53,0 10,7 49,0 46,9 73,8 5,9 0,8 1,2
1719 Levanger 1 330,2  293,7 61,6  275,8  291,3  407,8 8,2 3,5 4,2
1721 Verdal 1 003,0  217,8 45,1  200,0  231,6  308,6 7,6 2,5 1,9
1723 Mosvik4 46,6 12,2 2,5 11,3 6,2 14,4 5,9 -0,9 0,9
1724 Verran  215,4 47,8 10,1 43,8 50,8 62,9 36,1 21,1 21,3
1725 Namdalseid 86,5 22,5 4,8 21,8 7,0 30,4 11,3 2,4 3,8
1729 Inderøy  365,7 90,7 19,1 84,8 54,1  117,1 8,3 2,0 2,6
1736 Snåsa4  113,9 31,9 6,5 27,7 11,9 35,9 7,8 1,9 4,9
1738 Lierne 81,0 23,2 4,7 19,4 8,0 25,7 11,6 3,4 4,2
1739 Røyrvik4 32,8 12,3 2,4 7,4 3,3 7,4 18,1 30,5 27,9
1740 Namsskogan 59,7 21,8 4,3 11,8 4,9 16,8 5,3 0,6 3,4
1742 Grong  153,2 43,2 9,0 33,4 12,0 55,5 6,6 0,1 3,9
1743 Høylandet 73,5 19,0 3,9 17,9 6,3 26,4 9,3 3,0 3,3
1744 Overhalla  236,2 55,1 11,5 51,6 25,6 92,4 15,5 2,3 3,7
1748 Fosnes 33,0 8,7 1,8 8,6 2,6 11,2 6,3 -1,8 -4,2
1749 Flatanger 63,8 16,0 3,2 14,5 5,2 24,9 4,9 1,4 1,5
1750 Vikna  284,0 62,6 13,3 63,6 21,4  123,2 13,7 3,9 6,2
1751 Nærøy  284,9 72,0 15,1 70,2 20,6  107,0 9,8 3,6 5,1
1755 Leka4 30,9 8,5 1,7 7,6 2,7 10,3 5,4 6,6 9,2
                   
18 Nordland 16 744,8 4 040,3  841,8 3 589,8 1 827,9 6 445,1 5,9 1,8 2,7
1804 Bodø 3 880,0  882,3  183,4  815,6  696,9 1 301,8 5,1 1,1 0,4
1805 Narvik 1 324,7  327,6 68,7  299,0  152,6  476,8 -7,7 -0,7 0,6
1811 Bindal 88,2 28,1 5,7 20,1 7,7 26,6 5,9 2,7 5,1
1812 Sømna  106,3 26,3 5,6 27,1 7,8 39,5 11,7 -0,5 1,8
1813 Brønnøy  447,2  116,1 23,9  110,1 35,0  162,1 4,1 1,4 2,2
1815 Vega4 66,8 18,0 3,7 16,3 4,3 24,5 6,1 0,0 0,7
1816 Vevelstad4 25,5 7,1 1,5 6,8 1,6 8,6 12,9 8,7 13,1
1818 Herøy  102,2 26,6 5,4 23,9 8,8 37,5 11,1 3,0 2,7
1820 Alstahaug  451,7  117,3 24,4  111,6 28,6  169,7 4,8 -2,0 0,6
1822 Leirfjord  103,6 27,4 5,7 27,2 7,0 36,3 8,2 2,0 -0,1
1824 Vefsn 1 043,9  247,1 52,1  203,6 74,1  467,1 -7,3 4,1 5,9
1825 Grane4 81,5 23,6 4,8 20,6 6,0 26,5 6,7 1,4 1,8
1826 Hattfjelldal 80,3 21,5 4,3 18,4 7,3 28,8 8,0 2,2 0,5
1827 Dønna 78,8 20,6 4,3 20,3 5,7 27,8 16,0 7,5 11,2
1828 Nesna 96,3 24,6 5,1 23,3 11,2 32,1 3,6 3,6 3,4
1832 Hemnes  276,4 94,4 18,9 60,1 17,4 85,6 7,9 2,6 4,4
1833 Rana 1 927,3  443,6 92,9  385,6  213,1  792,1 15,6 3,1 4,3
1834 Lurøy  169,8 32,8 6,7 25,4 11,9 93,0 7,1 2,5 4,3
1835 Træna 29,8 8,0 1,6 6,5 2,8 10,8 4,2 -1,0 -3,3
1836 Rødøy 74,8 19,0 4,0 16,8 5,7 29,4 -0,7 -4,1 -1,2
1837 Meløy  768,8  143,5 29,6  106,5 68,9  420,2 55,6 8,2 9,3
1838 Gildeskål  122,6 35,2 7,2 27,6 10,3 42,3 5,3 0,9 3,1
1839 Beiarn4 65,9 20,7 4,1 13,6 5,6 21,8 9,8 1,2 1,9
1840 Saltdal  294,4 74,3 15,4 69,2 25,1  110,4 9,2 2,5 2,7
1841 Fauske  660,9  163,6 34,3  141,6 44,9  276,7 -1,1 1,5 3,3
1845 Sørfold  197,9 46,5 9,3 27,4 12,8  101,8 3,3 0,3 1,0
1848 Steigen4  140,4 36,8 7,5 35,9 12,5 47,7 12,7 3,2 4,0
1849 Hamarøy  119,3 32,8 6,7 24,5 9,5 45,8 3,5 1,7 2,9
1850 Tysfjord  135,4 42,1 9,0 29,0 8,8 46,4 15,6 19,4 24,9
1851 Lødingen  138,0 36,1 7,5 32,5 11,1 50,8 7,8 -2,6 -0,7
1852 Tjeldsund 68,1 18,9 4,1 18,0 4,0 23,1 3,3 -2,3 0,0
1853 Evenes 80,8 21,3 4,5 17,9 5,9 31,2 3,4 4,6 6,7
1854 Ballangen  130,6 33,8 7,2 34,5 9,1 46,0 3,7 -3,6 -2,1
1856 Røst 50,9 11,9 2,5 9,4 3,6 23,6 7,2 3,4 2,1
1857 Værøy 56,4 12,9 2,7 10,9 4,0 25,9 5,9 1,9 2,6
1859 Flakstad 83,9 23,8 4,9 19,4 5,9 29,9 4,2 0,8 3,4
1860 Vestvågøy  613,5  158,4 33,0  151,5 45,4  225,2 7,9 1,8 2,3
1865 Vågan  575,9  138,9 29,6  132,0 58,0  217,3 8,4 3,9 6,6
1866 Hadsel  488,0  125,2 26,7  117,4 36,1  182,5 -2,5 5,1 7,0
1867 Bø  142,6 35,6 7,6 34,3 11,3 53,8 11,2 0,2 4,1
1868 Øksnes  287,7 65,6 13,6 60,7 29,9  117,7 -5,0 -0,2 1,0
1870 Sortland  638,5  149,7 30,6  146,2 59,0  252,9 7,7 -0,4 -1,8
1871 Andøy  354,1 80,0 17,1 73,1 35,5  148,3 10,2 -2,6 -0,9
1874 Moskenes 75,1 20,3 4,2 18,0 5,4 27,1 13,2 3,1 4,8
                   
19 Troms Romsa 10 927,6 2 663,9  560,5 2 492,0 1 315,8 3 895,4 5,2 -0,3 0,4
1901 Harstad 1 581,1  401,4 82,4  365,8  128,2  603,3 3,2 -0,9 -3,0
1902 Tromsø 5 653,0 1 235,0  263,2 1 190,0  972,3 1 992,4 3,9 -1,1 0,6
1911 Kvæfjord4  167,5 44,5 9,4 43,1 15,7 54,8 4,8 1,5 1,3
1913 Skånland4  166,8 44,0 9,3 41,9 10,9 60,8 5,7 -0,2 0,8
1915 Bjarkøy 27,7 7,9 1,6 6,3 2,0 9,9 8,6 6,2 7,0
1917 Ibestad 77,8 17,3 4,5 19,3 5,7 31,0 -4,9 -4,4 -2,9
1919 Gratangen4 63,9 15,2 3,2 14,3 4,9 26,3 7,2 1,5 4,1
1920 Lavangen4 47,2 12,9 2,7 11,7 4,2 15,7 6,7 4,2 3,8
1922 Bardu  275,1 83,6 17,7 64,4 14,5 94,8 5,6 -0,2 1,0
1923 Salangen  126,9 35,1 7,2 31,1 8,4 45,1 2,6 4,8 4,4
1924 Målselv  449,5  122,4 25,4  105,6 27,9  168,2 6,7 -0,5 0,6
1925 Sørreisa  199,5 52,7 10,8 48,1 12,2 75,7 5,8 2,4 1,6
1926 Dyrøy 60,0 16,6 3,5 15,4 4,3 20,3 7,3 1,6 2,5
1927 Tranøy 80,3 21,6 4,5 20,5 6,2 27,4 9,4 4,8 5,6
1928 Torsken 56,9 14,1 3,0 12,9 5,0 21,7 13,1 1,0 1,4
1929 Berg4 62,6 16,2 3,5 14,7 5,9 22,4 12,6 3,1 4,8
1931 Lenvik  720,9  179,5 36,7  159,6 65,2  279,8 11,1 4,1 4,7
1933 Balsfjord  291,6 79,1 16,6 74,9 19,9  101,2 9,9 3,4 5,6
1936 Karlsøy  101,9 33,4 7,0 32,2 0,3 29,0 9,0 -1,5 -0,2
1938 Lyngen  129,5 42,0 8,8 40,7 0,9 37,2 3,9 -5,6 -4,8
1939 Storfjord 88,7 31,6 6,5 27,2 0,1 23,3 9,9 -1,4 -1,2
1940 Gáivuotna Kåfjord 82,3 28,7 6,0 27,1 0,0 20,4 5,8 -5,2 -3,4
1941 Skjervøy  130,0 41,1 8,7 41,6 1,1 37,4 6,6 -0,4 0,3
1942 Nordreisa  225,1 67,5 14,2 66,5 0,1 76,8 11,5 -1,9 -1,6
1943 Kvænangen 61,9 20,2 4,1 17,0 0,0 20,6 26,3 1,0 2,7
                   
20 Finnmark Finnmárku 3 857,9 1 265,8  267,5 1 145,2 26,6 1 152,8 4,2 -2,5 -2,1
2002 Vardø 96,3 32,0 6,8 30,7 0,1 26,7 3,0 -7,0 -5,2
2003 Vadsø  357,9  111,5 23,2  101,7 0,1  121,4 9,8 3,4 3,0
2004 Hammerfest  688,8  268,0 57,1  194,1 17,9  151,7 -2,4 -4,4 -4,9
2011 Guovdageaidnu Kautokeino  104,1 34,7 7,1 37,1 0,0 25,3 7,6 -3,9 -5,3
2012 Alta  971,8  293,7 61,8  282,0 3,0  331,3 7,6 -1,3 -0,7
2014 Loppa 46,6 15,7 3,3 15,0 0,0 12,6 5,5 -8,6 -7,5
2015 Hasvik 46,5 15,6 3,2 13,6 0,2 13,7 5,4 -3,1 -1,7
2017 Kvalsund 47,2 15,1 3,1 14,6 0,3 14,1 3,2 -11,4 -10,6
2018 Måsøy 68,6 23,2 4,8 20,5 0,3 19,8 -3,5 8,5 8,8
2019 Nordkapp  160,4 53,1 11,1 48,8 0,0 47,3 4,6 -1,4 -0,9
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  200,3 63,5 13,6 62,4 0,4 60,5 6,7 -3,2 -2,4
2021 Kárásjohka - Karasjok  115,7 37,8 8,0 39,7 0,6 29,5 1,3 -4,8 -3,5
2022 Lebesby 59,3 20,4 4,3 17,9 0,0 16,6 -0,4 -6,4 -4,6
2023 Gamvik 46,4 15,2 3,2 13,8 0,0 14,2 1,1 -6,8 -8,3
2024 Berlevåg 49,1 16,3 3,5 14,8 0,1 14,4 7,2 -4,0 -3,0
2025 Deatnu Tana  146,2 44,8 9,3 41,8 0,0 50,3 15,0 1,4 2,5
2027 Unjárga Nesseby 33,6 11,4 2,4 11,0 0,0 8,9 -0,3 -8,1 -8,4
2028 Båtsfjord  102,4 33,0 6,9 32,2 1,4 28,8 -0,3 -2,1 -2,3
2030 Sør-Varanger  516,9  160,9 34,8  153,2 2,2  165,9 3,2 -3,3 -1,2
                   
2100 Svalbard 2  188,7 . . . . . . . .
                   
23 Kontinentalsokkelen  242 781,9 -10,5 -0,6  310,7  527,7  241 954,6 28,0 -132,5 -109,8
2311 Nordsjøen  239 408,2 0,0 0,0 0,0 0,0  239 408,2 28,4 . .
2312 Stavanger 3 373,7 -10,5 -0,6  310,7  527,7 2 546,5 8,7 -132,5 -109,8
1  Frå 1. januar 2008 vart kommunane 1503 Kristiansund og 1556 Frei i Møre og Romsdal fylke slått saman til ein ny kommune 1505 Kristiansund. Endringstala frå 2007 til 2008 for kommune 1505 er basert på summen av 1503 og 1556 .
2  Frå og med 2008 inkluderes skattetall frå Svalbard
3  På grunn av mindre feil i tala for 2007 kan det bli feil i endringsprosenten for enkelte kommunar. Meir informasjon her.
4  Tallet er rettet 30. januar 2009

Standardtegn i tabeller