Statistisk sentralbyrå

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter fylke. Januar-desember. 2007 og 2008. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i
forhold til same
periode året før
Ordinær skatt til
primærkommunen
Prosentvis endring i
forhold til same
periode året før2
Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i
forhold til same
periode året før2
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt  653 433  755 398 15,6 96 777 3 102 410 5,8 19 705 320 660 34,8
                   
01 Østfold3 20 331 22 323 9,8 4 598 4 755 3,4  945  980 3,7
02 Akershus 59 020 67 171 13,8 12 218 13 195 8,0 2 509 2 692 7,3
03 Oslo 99 751  106 141 6,4 15 344 17 029 11,0 3 036 3 174 4,5
04 Hedmark3 12 866 14 128 9,8 3 043 3 110 2,2  620  639 3,1
05 Oppland 13 008 13 930 7,1 3 153 3 196 1,4  636  649 2,1
06 Buskerud 22 170 24 436 10,2 5 120 5 396 5,4 1 029 1 084 5,3
07 Vestfold 18 210 20 116 10,5 4 208 4 364 3,7  853  890 4,3
08 Telemark3 13 399 14 710 9,8 3 128 3 187 1,9  637  656 2,9
09 Aust-Agder3 8 129 8 868 9,1 1 968 2 035 3,4  398  415 4,2
10 Vest-Agder 14 271 16 116 12,9 3 153 3 319 5,3  641  672 4,8
11 Rogaland3 48 556 56 643 16,7 9 485 10 284 8,4 1 946 2 113 8,6
12 Hordaland3 43 729 48 681 11,3 9 518 10 030 5,4 1 954 2 039 4,4
14 Sogn og Fjordane3 8 029 8 865 10,4 2 009 2 084 3,8  403  424 5,3
15 Møre og Romsdal3 20 586 23 256 13,0 4 666 4 996 7,1  948 1 014 7,0
16 Sør-Trøndelag 23 484 26 423 12,5 5 180 5 402 4,3 1 078 1 118 3,7
17 Nord-Trøndelag3 8 363 9 090 8,7 2 015 2 068 2,7  416  433 4,0
18 Nordland3 15 812 16 745 5,9 3 967 4 040 1,8  820  842 2,7
19 Troms Romsa3 10 392 10 928 5,2 2 673 2 664 -0,3  558  561 0,4
20 Finnmark Finnmárku 3 702 3 858 4,2 1 299 1 266 -2,5  273  268 -2,1
21 Svalbard 1 .  189 . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  189 628  242 782 28,0 32 -11 -132,5 6 -1 -109,8
  Arbeidsgjevaravgift til
folketrygda
Prosentvis endring i
forhold til same
periode året før
Medlemsavgift til
folketrygda
Prosentvis endring i
forhold til same
periode året før
Rest: Oljeskattar, inntektsskatt
og formuesskatt til staten,
fellesskatt til staten, m.m.
Prosentvis endring i
forhold til same
periode året før
  2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008 2007 2008 2007/2008
I alt  103 604  115 028 11,0 74 612 83 233 11,6  358 735 3 433 878 20,9
                   
01 Østfold3 3 998 4 366 9,2 3 738 4 210 12,6 7 052 8 012 13,6
02 Akershus 12 544 14 037 11,9 9 321 10 438 12,0 22 428 26 809 19,5
03 Oslo 29 507 32 005 8,5 10 701 11 840 10,7 41 164 42 093 2,3
04 Hedmark3 2 636 2 911 10,4 2 510 2 847 13,4 4 057 4 620 13,9
05 Oppland 2 329 2 514 8,0 2 521 2 814 11,6 4 370 4 757 8,8
06 Buskerud 4 399 4 902 11,4 3 914 4 400 12,4 7 708 8 655 12,3
07 Vestfold 3 777 4 087 8,2 3 341 3 769 12,8 6 031 7 007 16,2
08 Telemark3 2 627 2 951 12,3 2 399 2 678 11,6 4 608 5 238 13,7
09 Aust-Agder3 1 515 1 700 12,2 1 480 1 638 10,7 2 767 3 080 11,3
10 Vest-Agder 3 168 3 650 15,2 2 385 2 701 13,3 4 925 5 775 17,3
11 Rogaland3 11 815 14 179 20,0 6 975 7 774 11,5 18 335 22 293 21,6
12 Hordaland3 9 227 10 310 11,7 7 283 8 131 11,6 15 747 18 172 15,4
14 Sogn og Fjordane3 1 451 1 596 10,0 1 510 1 682 11,4 2 656 3 078 15,9
15 Møre og Romsdal3 4 256 4 809 13,0 3 712 4 102 10,5 7 004 8 335 19,0
16 Sør-Trøndelag 5 091 5 704 12,0 4 214 4 765 13,1 7 921 9 434 19,1
17 Nord-Trøndelag3 1 490 1 609 8,0 1 695 1 907 12,5 2 747 3 073 11,9
18 Nordland3 1 936 1 828 -5,6 3 238 3 590 10,9 5 851 6 445 10,2
19 Troms Romsa3 1 299 1 316 1,3 2 273 2 492 9,6 3 590 3 895 8,5
20 Finnmark Finnmárku 22 27 19,1 1 072 1 145 6,9 1 036 1 153 11,3
21 Svalbard 1 . . . . . . . . .
23 Kontinentalsokkelen  518  528 1,8  332  311 -6,3  188 740  241 955 28,2
1  Frå og med 2008 inkluderes skattetall frå Svalbard
2  På grunn av mindre feil i tala for 2007 kan det bli feil i endringsprosenten for enkelte kommunar. Meir informasjon her.
3  Tallet er rettet 30. januar 2009.

Standardtegn i tabeller