Statistisk sentralbyrå

2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, januar - desember 2002 - 2003. Millionar kroner.
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003
I alt  428 197  449 743 5,0 72 011 76 445 6,2 15 461 16 765 8,4
                   
01 Østfold 15 880 16 378 3,1 3 643 3 846 5,6  779  847 8,8
02 Akershus 44 221 44 948 1,6 9 047 9 546 5,5 1 984 2 097 5,7
03 Oslo 69 534 70 772 1,8 10 928 11 437 4,7 2 340 2 513 7,4
04 Hedmark 10 514 10 737 2,1 2 553 2 718 6,4  547  595 8,7
05 Oppland 10 481 10 748 2,5 2 544 2 727 7,2  526  591 12,2
06 Buskerud 17 277 17 573 1,7 3 983 4 176 4,8  866  905 4,5
07 Vestfold 15 112 14 870 -1,6 3 255 3 444 5,8  691  754 9,1
08 Telemark 10 067 10 482 4,1 2 478 2 635 6,3  520  574 10,3
09 Aust-Agder 6 211 6 322 1,8 1 470 1 571 6,8  305  342 12,0
10 Vest-Agder 9 933 10 925 10,0 2 292 2 452 7,0  480  524 9,0
11 Rogaland 30 839 31 957 3,6 6 192 6 651 7,4 1 307 1 476 12,9
12 Hordaland 32 188 34 501 7,2 6 855 7 337 7,0 1 493 1 612 8,0
14 Sogn og Fjordane 6 356 6 475 1,9 1 651 1 725 4,5  339  367 8,5
15 Møre og Romsdal 15 660 16 045 2,5 3 523 3 715 5,4  745  804 8,0
16 Sør-Trøndelag 17 139 18 418 7,5 3 827 4 118 7,6  837  910 8,8
17 Nord-Trøndelag 6 374 6 659 4,5 1 577 1 682 6,7  334  374 12,1
18 Nordland 11 918 12 323 3,4 3 172 3 410 7,5  690  751 8,8
19 Troms 7 896 8 243 4,4 2 076 2 233 7,5  458  496 8,3
20 Finnmark Finnmárku 2 769 2 869 3,6  947 1 025 8,2  221  230 4,1
23 Kontinentalsokkelen 87 828 98 498 12,1 0 0 -100,0 0 6 -1 933,3
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003 2002 2003 2002/2003
I alt 75 928 79 455 4,6 56 592 60 474 6,9  208 203  216 605 4,0
                   
01 Østfold 3 203 3 325 3,8 2 936 3 113 6,0 5 320 5 247 -1,4
02 Akershus 9 146 9 930 8,6 7 162 7 588 6,0 16 882 15 788 -6,5
03 Oslo 22 248 22 542 1,3 7 897 8 643 9,4 26 120 25 637 -1,8
04 Hedmark 1 920 1 996 4,0 2 026 2 133 5,3 3 467 3 295 -5,0
05 Oppland 1 961 2 038 3,9 2 035 2 141 5,2 3 415 3 251 -4,8
06 Buskerud 3 454 3 656 5,8 3 029 3 218 6,3 5 946 5 619 -5,5
07 Vestfold 2 854 2 932 2,7 2 596 2 769 6,7 5 717 4 972 -13,0
08 Telemark 1 902 2 029 6,7 1 901 1 991 4,8 3 267 3 253 -0,4
09 Aust-Agder 1 253 1 178 -5,9 1 157 1 206 4,3 2 026 2 025 -0,1
10 Vest-Agder 2 111 2 323 10,0 1 764 1 874 6,2 3 285 3 753 14,2
11 Rogaland 7 796 8 341 7,0 4 936 5 216 5,7 10 608 10 274 -3,1
12 Hordaland 6 925 7 324 5,7 5 430 5 760 6,1 11 485 12 470 8,6
14 Sogn og Fjordane 1 053 1 106 5,0 1 213 1 279 5,4 2 100 1 997 -4,9
15 Møre og Romsdal 3 065 3 156 3,0 2 822 2 985 5,8 5 506 5 385 -2,2
16 Sør-Trøndelag 3 658 3 920 7,2 3 176 3 375 6,3 5 641 6 094 8,0
17 Nord-Trøndelag 1 087 1 169 7,6 1 323 1 418 7,2 2 053 2 015 -1,9
18 Nordland 1 196 1 269 6,1 2 595 2 745 5,8 4 265 4 149 -2,7
19 Troms  840  931 10,8 1 765 1 882 6,6 2 758 2 702 -2,0
20 Finnmark Finnmárku 24 35 49,2  826  868 5,1  751  711 -5,4
23 Kontinentalsokkelen  232  256 9,9 4  269 6 635,0 87 593 97 968 11,8

Standardtegn i tabeller