Statistisk sentralbyrå


3   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mai 2000. Millionar kroner
Nr. Kommune Skatte-
inngang
i alt
Ordinær
skatt til
primær-
kommunen
Medlems-
avgift til
folketrygda
Arbeids-
gjevaravgift
til folke-
trygda
Ordinær
skatt til
fylkes-
kommunen
Rest:
Oljeskatt, inntektsskatt stat, fellesskatt m.m.
Endring i prosent i forhold til same periode året før
Skatte-
inngang
i alt
Ordinær
skatt til
primær-
kommunen
Ordinær
skatt til
fylkes-
kommunen
I alt 156 024,6 29 106,1 24 488,1 32 806,5 15 269,3 54 354,6 8,6 -0,3 14,1
                   
01 Østfold 6 707,7 1 414,1 1 228,6 1 397,6 747,9 1 919,5 4,3 4,8 4,1
0101 Halden 642,4 139,2 122,2 131,1 74,6 175,3 2,3 0,9 0,5
0104 Moss 783,8 160,1 141,8 149,7 86,8 245,3 3,6 5,5 5,3
0105 Sarpsborg 1 348,7 261,3 229,0 355,3 138,7 364,4 5,3 5,1 4,3
0106 Fredrikstad 1 933,0 382,5 339,9 453,6 206,0 551,1 3,7 4,4 4,2
0111 Hvaler 75,9 21,7 17,1 7,1 10,8 19,2 4,3 3,7 4,1
0118 Aremark 31,2 9,0 6,1 3,3 4,5 8,3 -2,5 -6,9 -8,4
0119 Marker 75,8 18,3 14,2 13,3 9,2 20,8 1,0 -1,1 -1,1
0121 Rømskog 14,4 3,6 3,0 1,7 1,9 4,2 15,6 9,4 9,5
0122 Trøgstad 110,1 28,5 24,2 11,8 14,7 30,9 6,0 6,7 6,0
0123 Spydeberg 122,9 30,1 24,1 17,4 14,8 36,6 10,6 14,3 10,4
0124 Askim 380,8 87,8 68,1 67,2 42,9 114,7 3,0 10,0 6,4
0125 Eidsberg 247,5 54,1 46,1 45,0 28,0 74,2 7,2 4,3 3,9
0127 Skiptvet 66,1 17,5 15,0 6,7 8,9 18,0 2,6 4,6 3,4
0128 Rakkestad 169,2 38,7 32,3 30,9 20,0 47,2 3,8 3,6 3,6
0135 Råde 149,3 35,1 31,4 20,7 18,7 43,5 3,4 4,6 4,4
0136 Rygge 361,0 78,0 69,6 65,5 41,8 106,2 7,7 5,5 4,5
0137 Våler 92,1 22,2 20,6 9,0 11,8 28,5 -0,6 0,5 -0,8
0138 Hobøl 103,5 26,3 24,0 8,2 14,0 31,1 8,2 8,5 8,2
                   
02 Akershus 19 064,3 3 787,0 3 173,3 3 671,3 2 017,8 6 414,9 7,8 7,9 7,3
0211 Vestby 343,8 77,8 72,6 46,1 42,2 105,1 8,2 9,9 9,4
0213 Ski 861,7 188,7 167,3 124,9 101,7 279,1 5,4 5,7 5,3
0214 Ås 444,6 97,1 83,2 74,2 52,2 137,9 4,1 4,4 4,2
0215 Frogn 437,4 103,4 90,9 39,7 55,4 148,0 14,0 14,4 13,8
0216 Nesodden 433,0 104,1 96,4 34,9 57,0 140,6 6,6 7,6 7,5
0217 Oppegård 975,0 190,5 170,6 193,1 103,2 317,7 1,5 6,1 5,1
0219 Bærum 6 192,0 1 049,3 805,9 1 535,8 545,2 2 255,8 10,2 8,7 7,8
0220 Asker 2 569,3 488,5 363,7 497,2 255,4 964,6 14,3 15,4 14,0
0221 Aurskog-Høland 303,3 71,1 64,4 41,6 37,6 88,7 6,0 5,3 5,7
0226 Sørum 400,5 94,4 78,7 45,2 49,6 132,6 15,7 14,1 13,3
0227 Fet 259,8 62,9 56,4 24,4 33,8 82,2 1,9 5,4 4,4
0228 Rælingen 408,3 103,5 95,8 23,3 56,8 128,9 5,1 6,4 5,5
0229 Enebakk 235,4 53,6 51,7 25,0 29,1 76,0 5,2 5,5 4,9
0230 Lørenskog 1 247,6 227,0 201,3 308,3 124,6 386,4 2,7 3,6 3,4
0231 Skedsmo 1 412,2 294,5 252,8 282,9 160,6 421,5 4,8 6,5 6,7
0233 Nittedal 615,8 133,3 122,7 87,9 73,1 198,8 7,2 4,0 3,9
0234 Gjerdrum 135,5 32,9 29,2 13,6 17,6 42,3 6,9 8,3 8,1
0235 Ullensaker 674,4 146,6 127,4 135,6 79,7 185,1 0,4 0,1 -0,2
0236 Nes 399,2 97,7 88,1 42,9 52,0 118,6 5,1 5,1 5,5
0237 Eidsvoll 437,5 102,1 92,3 65,5 54,6 123,0 4,3 5,1 5,2
0238 Nannestad 220,9 54,6 49,4 21,2 29,1 66,7 4,4 5,7 5,3
0239 Hurdal 57,1 13,6 12,7 8,4 7,2 15,3 9,3 8,1 8,2
                   
0301 Oslo 1 31 804,2 4 775,4 3 654,8 10 140,8 2 475,0 10 758,1 10,8 -16,9 151,5
                   
04 Hedmark 4 352,3 974,4 844,3 815,8 510,5 1 207,2 1,8 2,5 2,3
0402 Kongsvinger 416,8 92,1 81,0 78,7 48,7 116,3 0,8 0,5 0,3
0403 Hamar 848,8 159,1 137,9 201,2 85,1 265,5 2,6 2,5 2,2
0412 Ringsaker 729,1 157,7 142,5 157,3 84,0 187,5 3,5 4,3 4,3
0415 Løten 143,7 32,8 30,9 23,7 17,6 38,7 5,7 4,2 4,0
0417 Stange 393,6 88,6 81,1 65,6 47,4 110,9 3,2 3,3 3,0
0418 Nord-Odal 98,7 24,2 22,3 12,3 12,7 27,3 2,5 3,6 3,3
0419 Sør-Odal 179,5 40,2 34,7 28,2 20,8 55,6 1,2 3,5 3,5
0420 Eidskog 99,0 25,1 22,5 11,4 13,2 26,7 -10,8 -8,8 -8,9
0423 Grue 114,6 28,8 23,4 15,7 14,8 31,9 3,1 3,4 3,2
0425 Åsnes 157,2 40,9 34,2 17,8 21,2 43,0 3,7 2,0 1,8
0426 Våler 85,1 21,1 17,5 15,5 10,8 20,2 1,0 4,1 2,4
0427 Elverum 467,6 99,1 86,1 106,6 51,9 123,9 1,8 2,9 2,0
0428 Trysil 147,7 37,9 30,3 24,3 18,8 36,4 4,3 6,0 6,0
0429 Åmot 85,8 23,8 18,6 10,1 11,8 21,6 -0,8 - -1,6
0430 Stor-Elvdal 52,7 14,6 11,7 5,5 7,3 13,5 -3,5 3,1 1,0
0432 Rendalen 39,1 12,6 8,2 4,1 5,6 8,6 2,3 10,7 6,7
0434 Engerdal 25,7 6,7 6,1 3,5 3,5 5,9 -1,9 1,2 2,4
0436 Tolga 31,9 7,9 6,8 3,9 4,1 9,2 -0,4 2,8 3,4
0437 Tynset 117,3 29,2 22,4 17,3 15,1 33,4 -2,5 1,2 2,5
0438 Alvdal 50,2 14,0 10,5 5,8 6,7 13,2 -7,1 -5,2 -2,6
0439 Folldal 32,0 8,7 7,3 3,4 4,4 8,1 -2,4 2,2 1,6
0441 Os 36,2 9,5 8,3 3,9 4,9 9,7 -1,9 -0,4 1,7
                   
05 Oppland 4 374,3 1 006,1 856,0 817,1 516,8 1 178,2 0,6 2,7 2,2
0501 Lillehammer 738,6 146,6 127,5 186,8 77,6 200,1 0,7 0,4 0,1
0502 Gjøvik 697,3 141,0 126,2 167,5 75,6 187,0 -4,7 -2,1 -1,9
0511 Dovre 55,2 14,7 12,6 5,2 7,6 15,0 -7,0 -0,7 -0,2
0512 Lesja 39,5 11,3 8,5 4,5 5,5 9,6 -0,9 2,9 3,1
0513 Skjåk 47,6 14,0 9,6 5,9 6,4 11,7 -2,8 5,5 2,1
0514 Lom 50,7 13,0 9,6 6,5 6,4 15,1 -2,3 2,1 2,6
0515 Vågå 71,2 19,5 15,6 8,2 9,7 18,2 -2,4 5,0 5,3
0516 Nord-Fron 140,9 37,9 27,0 20,1 16,7 39,3 2,0 4,1 0,7
0517 Sel 114,3 28,7 25,8 13,7 14,9 31,2 -2,4 0,8 0,9
0519 Sør-Fron 67,0 18,7 13,9 9,6 8,5 16,2 3,4 9,3 3,2
0520 Ringebu 102,7 24,7 19,2 18,8 12,0 28,1 0,3 -1,2 -1,9
0521 Øyer 105,0 27,1 21,6 16,3 13,4 26,8 2,7 2,1 2,8
0522 Gausdal 120,8 30,9 26,9 16,3 15,8 30,9 3,7 4,9 5,1
0528 Østre Toten 311,1 73,1 65,0 47,4 38,4 87,2 3,0 4,6 4,3
0529 Vestre Toten 400,4 77,9 69,4 109,4 42,0 101,6 6,5 3,9 3,7
0532 Jevnaker 147,6 33,8 31,2 22,9 18,1 41,6 6,1 10,6 9,8
0533 Lunner 199,4 48,0 45,9 19,5 25,9 60,1 6,6 5,7 5,1
0534 Gran 312,6 70,5 63,5 52,7 37,1 88,8 -0,3 2,7 2,9
0536 Søndre Land 110,1 27,5 25,0 15,4 14,4 27,8 -0,6 1,4 1,2
0538 Nordre Land 137,0 36,1 28,8 21,1 17,7 33,2 2,3 10,1 5,7
0540 Sør-Aurdal 64,4 17,9 13,8 7,1 8,4 17,2 0,1 4,5 4,3
0541 Etnedal 25,2 7,0 5,4 2,8 3,4 6,4 -2,7 0,9 0,9
0542 Nord-Aurdal 162,7 42,2 32,1 22,2 20,6 45,5 -1,5 1,8 2,2
0543 Vestre Slidre 47,0 13,1 10,0 5,0 6,2 12,8 -0,1 2,9 3,4
0544 Øystre Slidre 70,7 19,5 15,0 8,6 9,5 18,2 2,5 8,0 6,7
0545 Vang 35,4 11,6 6,9 3,7 4,9 8,4 -1,2 9,0 5,8
                   
06 Buskerud 7 394,6 1 567,3 1 309,9 1 479,9 812,6 2 224,9 5,7 5,4 4,4
0602 Drammen 1 948,3 363,7 310,7 507,6 194,8 571,4 3,4 4,3 3,9
0604 Kongsberg 852,9 163,9 136,6 221,2 86,9 244,2 7,8 4,8 3,8
0605 Ringerike 827,5 174,2 144,9 190,5 91,1 226,7 5,7 4,0 3,1
0612 Hole 176,7 41,4 30,3 19,4 18,4 67,2 9,2 11,4 5,0
0615 Flå 22,8 6,4 4,7 2,7 3,2 5,7 5,4 5,1 6,0
0616 Nes 147,0 22,6 17,1 11,9 11,0 84,3 84,3 17,8 12,9
0617 Gol 117,2 30,7 21,9 18,7 14,5 31,4 0,9 1,6 0,4
0618 Hemsedal 58,3 15,9 10,6 9,8 7,4 14,6 16,4 23,8 16,8
0619 Ål 119,7 32,2 21,6 17,8 14,6 33,5 6,1 5,3 4,2
0620 Hol 139,1 41,6 24,3 22,1 17,4 33,6 5,8 10,2 7,2
0621 Sigdal 79,4 23,2 16,5 8,8 10,5 20,5 1,1 4,1 6,2
0622 Krødsherad 54,0 12,6 10,1 9,7 6,2 15,3 -7,8 -3,7 -4,1
0623 Modum 306,1 71,7 60,1 54,4 36,4 83,3 1,0 2,4 2,5
0624 Øvre Eiker 411,1 87,6 76,2 63,0 46,1 138,2 3,5 3,6 3,0
0625 Nedre Eiker 515,8 114,8 109,3 74,6 63,0 154,0 5,9 5,6 5,9
0626 Lier 757,8 152,5 136,2 143,0 81,8 244,3 6,1 7,9 7,1
0627 Røyken 475,5 109,8 99,5 52,2 59,6 154,3 1,4 2,1 1,5
0628 Hurum 228,4 52,4 48,1 33,5 28,2 66,1 9,4 9,8 9,2
0631 Flesberg 58,6 15,9 12,5 7,6 7,8 14,9 4,7 4,8 4,8
0632 Rollag 33,3 10,0 7,1 3,5 4,6 8,1 5,6 5,5 5,3
0633 Nore og Uvdal 65,2 24,0 11,4 7,9 8,9 13,0 7,1 15,8 6,8
                   
07 Vestfold 6 231,1 1 294,7 1 097,6 1 203,8 687,3 1 947,8 6,7 5,7 5,4
0701 Borre 696,8 143,6 126,9 136,5 77,4 212,4 8,6 5,1 5,1
0702 Holmestrand 258,8 53,7 47,4 49,2 29,1 79,4 8,4 5,2 5,7
0704 Tønsberg 1 242,2 222,8 185,8 363,4 118,5 351,8 4,2 4,1 3,8
0706 Sandefjord 1 345,7 269,1 209,6 257,3 143,4 466,4 20,9 17,0 17,1
0709 Larvik 1 046,5 223,4 191,0 183,7 117,4 331,0 - 0,7 -
0711 Svelvik 153,6 36,4 31,7 19,9 19,6 45,9 0,7 3,9 3,9
0713 Sande 184,1 43,5 39,8 22,8 23,1 54,9 4,6 5,1 5,0
0714 Hof 64,9 15,1 13,6 9,2 8,0 18,9 5,5 5,1 5,4
0716 Våle 106,2 24,2 21,0 17,5 12,8 30,6 -0,3 2,1 2,8
0718 Ramnes 79,9 20,4 18,0 7,0 10,7 23,8 2,3 4,4 3,9
0719 Andebu 104,8 24,5 22,5 13,0 13,0 31,8 4,9 6,0 5,8
0720 Stokke 238,6 53,2 48,0 41,6 28,0 67,8 2,2 3,0 2,5
0722 Nøtterøy 546,0 123,9 107,5 63,5 65,2 186,1 1,3 0,7 -0,4
0723 Tjøme 110,1 28,8 23,9 11,0 14,6 31,8 4,5 3,9 3,1
0728 Lardal 52,8 12,3 10,9 8,0 6,4 15,2 -3,0 1,6 1,7
                   
08 Telemark 4 240,9 966,9 795,7 794,6 496,0 1 187,7 1,4 3,1 2,3
0805 Porsgrunn 933,5 196,1 169,7 180,4 106,4 280,8 0,3 2,8 3,0
0806 Skien 1 343,0 278,4 245,6 295,8 150,0 373,3 3,4 4,5 3,8
0807 Notodden 310,7 71,5 57,0 59,0 36,4 86,8 -0,9 -1,8 -1,2
0811 Siljan 48,8 12,0 10,9 4,8 6,3 14,7 1,7 1,6 1,3
0814 Bamble 378,0 79,5 73,5 67,4 43,5 114,0 -1,5 0,2 -
0815 Kragerø 234,5 53,0 47,3 39,9 28,1 66,3 1,2 1,5 1,7
0817 Drangedal 71,8 17,9 16,4 8,5 9,3 19,7 3,0 2,8 2,9
0819 Nome 152,0 37,7 31,0 22,0 19,1 42,2 3,2 7,0 3,9
0821 Bø 115,9 27,7 23,0 19,2 14,3 31,7 1,1 3,6 2,8
0822 Sauherad 91,7 21,1 19,2 13,9 11,2 26,3 2,7 3,8 3,8
0826 Tinn 185,3 55,6 32,0 27,8 23,1 46,8 1,6 4,5 1,2
0827 Hjartdal 35,8 10,9 6,8 4,8 4,6 8,8 -0,9 -5,5 -2,5
0828 Seljord 69,5 16,9 13,2 12,6 8,2 18,6 -1,4 1,5 -1,0
0829 Kviteseid 52,6 13,4 11,1 8,2 6,7 13,2 -0,6 -0,4 0,4
0830 Nissedal 29,3 9,0 5,9 3,9 3,8 6,6 1,8 1,9 -0,2
0831 Fyresdal 27,0 8,2 5,3 4,4 3,5 5,5 -3,2 4,2 -0,2
0833 Tokke 64,3 22,2 10,8 9,9 8,3 13,1 2,1 8,6 1,0
0834 Vinje 97,2 35,6 17,1 12,0 13,1 19,4 4,7 9,6 3,8
                   
09 Aust-Agder 2 633,8 586,7 484,5 517,1 301,1 744,4 1,2 2,5 1,5
0901 Risør 163,1 37,7 32,6 27,6 20,2 45,1 -3,1 -0,2 0,1
0904 Grimstad 465,0 100,1 81,9 98,6 51,4 132,9 -1,2 - -2,3
0906 Arendal 1 150,9 227,9 200,9 262,2 123,1 336,8 1,8 2,4 2,1
0911 Gjerstad 45,8 10,6 9,9 8,0 5,6 11,8 -4,0 -6,0 -6,0
0912 Vegårshei 33,8 8,3 7,6 4,5 4,4 9,1 2,1 4,1 4,3
0914 Tvedestrand 132,6 32,1 26,6 19,6 16,8 37,5 3,2 4,6 4,0
0919 Froland 92,7 24,4 20,7 10,6 12,1 24,9 5,0 9,2 6,5
0926 Lillesand 221,8 49,7 43,0 38,0 26,1 65,0 - 3,3 2,8
0928 Birkenes 93,1 20,3 18,1 17,9 10,7 26,2 5,4 4,0 4,1
0929 Åmli 39,9 10,6 8,2 4,3 5,0 11,8 16,2 11,0 12,5
0935 Iveland 18,0 5,8 3,7 2,0 2,4 4,0 -11,7 -2,8 -8,6
0937 Evje og Hornnes 67,5 17,2 14,8 7,6 8,9 19,1 5,1 3,3 3,0
0938 Bygland 26,8 7,0 5,1 5,7 3,3 5,7 -2,6 -4,8 -6,9
0940 Valle 40,5 14,7 6,4 5,4 5,3 8,7 3,7 15,5 7,7
0941 Bykle 42,3 20,5 5,1 5,1 5,8 5,8 3,8 3,0 1,5
                   
10 Vest-Agder 4 280,6 901,0 741,6 918,0 462,9 1 257,1 4,4 3,3 2,1
1001 Kristiansand 2 256,6 427,3 362,6 579,4 226,4 660,9 2,9 2,5 1,0
1002 Mandal 314,4 72,5 61,3 52,2 38,5 90,0 4,4 6,0 5,5
1003 Farsund 315,6 57,6 48,2 51,7 30,0 128,1 25,1 3,6 4,1
1004 Flekkefjord 224,1 50,6 41,8 41,0 26,2 64,4 3,5 2,9 2,7
1014 Vennesla 267,2 61,0 54,6 49,7 31,9 70,1 4,2 6,4 4,4
1017 Songdalen 119,6 26,8 25,1 18,6 14,4 34,7 2,8 4,4 4,3
1018 Søgne 210,8 48,8 44,3 27,1 26,2 64,4 4,8 5,4 5,2
1021 Marnardal 41,9 10,9 8,1 7,2 5,1 10,7 -5,9 -7,2 -9,2
1026 Åseral 22,5 10,0 3,1 3,4 3,1 3,0 -3,9 1,0 -6,4
1027 Audnedal 29,2 6,8 5,7 5,9 3,4 7,4 -2,8 -8,2 -8,4
1029 Lindesnes 80,4 19,6 17,0 11,7 10,2 21,9 -2,7 -4,5 -4,3
1032 Lyngdal 153,6 35,1 30,2 31,6 18,4 38,4 1,9 2,2 2,3
1034 Hægebostad 31,1 8,0 6,5 4,6 4,0 8,0 2,1 2,2 3,7
1037 Kvinesdal 149,3 38,7 25,0 23,9 16,8 44,9 7,4 9,2 4,6
1046 Sirdal 64,2 27,4 8,1 10,1 8,4 10,2 2,9 6,3 0,3
                   
11 Rogaland 13 585,8 2 527,5 2 115,9 3 505,9 1 351,5 4 085,0 3,4 2,8 2,7
1101 Eigersund 359,7 79,9 69,2 61,8 42,6 106,1 -3,2 1,8 1,9
1102 Sandnes 1 898,0 377,3 329,8 381,2 205,0 604,7 9,5 12,4 12,2
1103 Stavanger 5 125,7 834,3 683,1 1 697,4 456,7 1 454,2 0,7 1,2 0,7
1106 Haugesund 1 007,5 198,5 167,7 236,9 106,5 297,8 1,9 4,3 4,2
1111 Sokndal 85,8 19,1 15,8 12,7 9,9 28,3 10,1 5,2 4,0
1112 Lund 76,9 16,2 13,9 19,1 8,2 19,4 -0,7 0,8 0,3
1114 Bjerkreim 58,7 14,1 11,8 8,5 7,3 17,0 2,6 2,1 2,4
1119 Hå 358,5 81,1 69,8 61,2 43,4 103,0 1,9 1,3 0,7
1120 Klepp 419,9 86,9 75,7 74,2 46,4 136,7 3,9 3,4 3,0
1121 Time 373,0 81,1 70,1 59,5 43,4 118,9 -1,6 -0,4 -0,9
1122 Gjesdal 209,1 48,6 45,7 28,2 26,0 60,6 2,4 5,1 4,3
1124 Sola 1 286,6 143,2 118,1 523,9 78,0 423,4 17,2 2,7 1,8
1127 Randaberg 324,9 60,8 51,8 57,1 33,2 122,0 10,7 1,6 0,7
1129 Forsand 36,6 13,8 4,8 6,2 4,4 7,3 11,1 7,5 2,5
1130 Strand 240,5 54,8 50,0 32,9 29,7 73,1 3,1 3,7 3,6
1133 Hjelmeland 78,2 24,8 12,8 9,8 10,0 20,8 -3,4 -14,7 -7,9
1134 Suldal 120,8 43,3 17,9 15,3 15,1 29,3 -2,7 -8,8 -7,4
1135 Sauda 131,2 32,2 23,0 18,9 15,3 41,8 -8,3 -17,0 -9,8
1141 Finnøy 63,0 15,6 12,4 8,9 8,1 17,9 6,1 4,2 4,6
1142 Rennesøy 76,7 19,2 16,6 8,3 10,2 22,4 6,2 6,0 6,3
1144 Kvitsøy 11,5 2,8 2,4 1,3 1,5 3,6 4,0 0,9 1,6
1145 Bokn 18,6 5,3 3,7 2,0 2,8 4,8 -36,4 -29,9 -28,5
1146 Tysvær 199,9 46,7 42,9 26,0 25,2 59,0 8,2 8,3 9,0
1149 Karmøy 888,6 195,6 180,9 137,0 106,2 269,0 -3,1 0,7 0,1
1151 Utsira 6,4 1,6 1,2 1,0 0,8 1,8 13,5 15,2 14,5
1154 Vindafjord 129,6 30,8 24,8 16,6 15,6 41,9 10,5 10,5 10,0
                   
12 Hordaland 13 202,0 2 683,7 2 320,0 2 885,6 1 416,5 3 896,2 0,4 1,8 0,8
1201 Bergen 8 023,1 1 499,9 1 308,8 2 024,8 805,9 2 383,7 0,2 2,1 1,1
1211 Etne 84,5 22,3 17,2 10,0 11,1 23,9 -0,8 -2,5 -4,5
1214 Ølen 84,7 18,4 15,5 18,8 9,7 22,4 -6,7 -1,2 -1,2
1216 Sveio 93,0 22,6 21,5 9,5 12,1 27,2 1,4 1,1 1,5
1219 Bømlo 264,4 56,9 52,0 45,8 30,3 79,5 5,2 3,7 3,3
1221 Stord 493,4 96,4 85,3 135,4 53,2 123,2 -7,6 -6,9 -7,0
1222 Fitjar 72,4 15,6 13,9 12,8 8,4 21,7 -6,0 -8,4 -8,5
1223 Tysnes 59,1 13,9 11,8 9,1 7,3 17,0 4,4 2,8 3,0
1224 Kvinnherad 352,2 77,6 63,0 55,4 38,8 117,5 1,7 -1,0 -0,8
1227 Jondal 27,0 7,3 5,0 4,1 3,3 7,3 -0,9 0,5 -1,8
1228 Odda 243,8 61,1 38,0 41,2 26,5 77,0 2,7 10,8 4,7
1231 Ullensvang 82,2 20,8 16,9 10,3 10,3 23,9 1,5 2,2 3,4
1232 Eidfjord 34,2 16,6 4,4 3,6 4,8 4,8 6,2 22,9 12,4
1233 Ulvik 28,7 10,1 5,0 3,8 3,8 6,0 5,9 8,3 6,0
1234 Granvin 20,6 5,2 4,6 3,0 2,7 5,2 3,3 2,8 2,9
1235 Voss 327,5 77,0 61,3 62,4 38,5 88,4 2,8 2,0 2,0
1238 Kvam 201,7 47,8 39,0 33,1 24,2 57,5 -1,9 2,8 1,6
1241 Fusa 121,8 21,0 17,9 21,3 10,9 50,7 -17,1 -4,9 -4,6
1242 Samnanger 51,8 14,1 11,1 5,6 6,8 14,3 1,6 1,4 0,4
1243 Os 347,0 78,0 73,1 50,1 42,3 103,6 2,0 1,8 1,3
1244 Austevoll 155,1 31,4 25,5 32,8 16,5 48,9 -0,8 3,1 1,2
1245 Sund 121,1 27,4 26,1 17,5 14,9 35,2 3,4 3,6 3,0
1246 Fjell 471,6 99,1 96,2 71,5 54,7 150,1 4,2 1,3 1,1
1247 Askøy 440,4 104,3 102,0 49,4 57,3 127,5 3,5 3,5 3,0
1251 Vaksdal 101,8 26,4 18,2 22,3 11,8 23,1 -1,1 -0,4 -1,4
1252 Modalen 14,0 6,8 1,5 1,8 1,8 2,0 -6,5 -11,2 -12,7
1253 Osterøy 149,1 33,7 31,0 22,4 17,8 44,2 4,7 2,7 1,2
1256 Meland 121,8 25,8 25,3 20,4 14,0 36,3 -0,7 3,3 2,6
1259 Øygarden 73,8 17,4 16,1 10,9 9,4 20,0 -4,6 -7,2 -7,2
1260 Radøy 96,1 22,6 21,1 14,0 12,0 26,4 7,1 4,3 4,3
1263 Lindås 311,3 71,4 66,3 45,1 38,8 89,7 3,2 1,3 1,5
1264 Austrheim 77,4 17,6 14,6 11,9 9,1 24,3 5,9 6,0 2,2
1265 Fedje 14,9 3,6 3,1 1,9 1,9 4,4 1,6 1,3 1,0
1266 Masfjorden 40,2 13,8 7,8 3,8 5,5 9,3 5,3 5,9 4,4
                   
14 Sogn og Fjordane 2 766,8 674,4 526,7 458,8 330,4 776,5 2,0 2,7 1,8
1401 Flora 335,7 72,7 65,7 64,6 39,1 93,5 10,3 12,5 11,8
1411 Gulen 55,3 12,7 10,6 8,9 6,5 16,7 -1,2 -2,3 -3,0
1412 Solund 20,3 5,3 4,4 2,5 2,7 5,4 -6,8 0,6 -0,2
1413 Hyllestad 34,6 7,9 6,9 7,0 4,1 8,8 -6,4 -5,8 -3,8
1416 Høyanger 125,8 35,2 25,0 17,7 16,7 31,2 -12,1 -20,7 -12,0
1417 Vik 70,5 20,5 12,1 11,2 8,8 17,9 2,3 7,1 2,7
1418 Balestrand 33,0 8,4 6,5 5,9 4,0 8,1 -15,7 -8,0 -14,1
1419 Leikanger 74,7 13,0 11,5 27,8 7,0 15,4 -0,3 -1,2 -1,3
1420 Sogndal 155,6 38,1 32,6 24,5 19,7 40,8 3,4 5,5 4,9
1421 Aurland 57,5 24,2 8,3 6,8 7,6 10,5 10,2 16,0 7,8
1422 Lærdal 58,4 18,3 10,3 9,3 7,4 13,0 5,3 6,9 4,2
1424 Årdal 178,5 49,0 34,5 22,9 23,1 48,9 -7,0 5,2 1,6
1426 Luster 121,0 41,2 20,8 16,1 15,7 27,2 3,8 5,2 2,1
1428 Askvoll 64,2 16,3 14,0 8,0 8,4 17,5 -1,3 0,8 0,2
1429 Fjaler 59,8 14,2 12,3 8,9 7,4 16,9 7,1 2,9 3,1
1430 Gaular 63,1 14,9 13,0 10,2 7,7 17,2 7,1 3,7 3,9
1431 Jølster 59,3 16,2 13,0 6,1 8,1 15,8 3,8 3,7 3,6
1432 Førde 319,4 60,6 54,7 69,5 32,1 102,4 5,4 2,2 0,8
1433 Naustdal 52,8 13,7 12,6 5,1 7,2 14,2 4,1 5,7 5,7
1438 Bremanger 104,7 31,0 19,8 15,5 13,5 24,9 -1,8 3,8 -2,3
1439 Vågsøy 214,3 43,2 35,3 31,8 22,6 81,4 8,3 4,1 3,5
1441 Selje 66,1 15,8 14,4 7,5 8,3 20,1 -1,1 -1,2 -1,9
1443 Eid 127,6 28,6 26,0 21,7 15,1 36,2 -1,8 -1,1 -1,2
1444 Hornindal 20,7 6,1 5,0 1,1 3,0 5,6 -8,6 2,6 1,0
1445 Gloppen 129,5 31,1 25,9 18,4 16,0 38,1 0,7 2,0 1,8
1449 Stryn 164,4 35,9 31,4 29,8 18,5 48,8 5,1 3,2 3,1
                   
15 Møre og Romsdal 6 926,4 1 429,7 1 232,1 1 297,3 745,3 2 222,1 6,1 4,3 3,2
1502 Molde 792,4 143,6 127,8 234,6 76,3 210,1 1,3 3,7 2,5
1503 Kristiansund 464,7 96,0 85,7 98,8 52,3 131,8 4,2 4,8 4,5
1504 Ålesund 1 331,4 256,4 221,3 292,3 135,4 426,1 3,5 4,6 3,3
1511 Vanylven 87,7 18,6 15,5 12,6 9,6 31,5 0,6 0,9 0,7
1514 Sande 67,4 16,2 14,3 10,2 8,5 18,2 -1,1 -1,9 -2,6
1515 Herøy 245,9 49,6 39,8 43,6 26,1 86,9 -2,3 -10,1 -11,7
1516 Ulstein 438,4 76,7 61,2 53,3 38,5 208,7 97,9 74,9 70,6
1517 Hareid 124,4 25,8 24,5 23,5 13,9 36,7 6,4 3,0 2,1
1519 Volda 193,7 42,8 38,1 36,6 22,4 53,7 4,7 1,5 1,5
1520 Ørsta 241,7 54,0 48,0 42,4 28,1 69,1 4,1 2,2 1,9
1523 Ørskog 49,4 11,2 9,8 7,5 5,8 15,0 1,1 0,7 0,2
1524 Norddal 44,2 14,7 8,0 6,3 5,9 9,3 0,2 1,7 -1,2
1525 Stranda 115,1 27,2 22,9 18,9 14,2 31,9 -3,0 0,6 -0,5
1526 Stordal 30,1 6,2 5,2 7,4 3,1 8,2 -0,2 1,1 -0,1
1528 Sykkylven 227,6 41,2 36,1 50,1 21,5 78,7 0,8 -0,2 -1,0
1529 Skodje 80,7 17,4 16,9 15,5 9,4 21,6 -4,3 -2,3 -2,1
1531 Sula 192,2 38,9 35,8 34,9 20,7 61,9 5,8 4,5 3,1
1532 Giske 162,8 36,0 33,3 20,8 19,5 53,3 3,8 -0,6 -0,4
1534 Haram 247,5 50,1 44,4 42,2 26,4 84,2 4,3 -3,5 -3,9
1535 Vestnes 182,8 33,0 30,3 32,1 17,5 69,9 10,0 3,3 3,2
1539 Rauma 247,6 46,0 33,6 28,8 21,3 117,9 34,0 16,1 5,0
1543 Nesset 68,3 19,6 13,1 9,4 8,5 17,7 -2,4 -5,1 -5,8
1545 Midsund 41,3 9,3 8,3 6,0 4,9 12,8 -13,4 -13,0 -13,5
1546 Sandøy 47,3 8,8 7,3 5,6 4,6 21,0 2,1 4,0 3,3
1547 Aukra 66,6 15,5 14,4 9,8 8,4 18,5 -0,9 4,2 4,6
1548 Fræna 217,0 45,9 43,1 35,7 24,6 67,6 2,1 -3,2 -3,6
1551 Eide 70,5 15,9 14,6 9,9 8,5 21,6 3,1 5,3 5,1
1554 Averøy 127,3 27,7 26,0 21,2 14,8 37,6 4,0 4,0 3,8
1556 Frei 105,8 24,7 25,2 11,0 13,5 31,5 3,4 3,9 3,5
1557 Gjemnes 50,6 13,0 12,0 5,5 6,8 13,2 -0,8 -0,7 -0,6
1560 Tingvoll 56,7 14,0 12,7 7,2 7,4 15,4 2,5 3,4 3,1
1563 Sunndal 181,2 47,7 36,6 23,7 23,4 49,9 -10,2 -0,5 -0,3
1566 Surnadal 133,2 34,6 24,3 19,5 17,2 37,4 0,5 7,6 9,6
1567 Rindal 44,0 12,5 8,5 5,6 5,7 11,6 -2,9 0,2 -0,9
1569 Aure 53,1 14,4 11,7 6,0 7,6 13,4 -0,4 -5,5 -6,3
1571 Halsa 34,7 8,5 7,1 4,2 4,3 10,6 -1,0 -1,3 -2,2
1572 Tustna 16,8 4,4 4,0 1,7 2,3 4,4 -2,5 -0,9 -0,3
1573 Smøla 44,5 11,5 10,8 3,0 6,2 13,0 1,5 1,8 1,8
                   
16 Sør-Trøndelag 7 254,5 1 502,1 1 336,9 1 514,5 799,7 2 101,4 2,8 3,4 2,8
1601 Trondheim 4 898,2 932,3 832,1 1 180,0 504,1 1 449,6 4,0 4,4 3,6
1612 Hemne 88,3 21,5 18,6 11,3 11,1 25,9 -3,0 -2,0 -2,0
1613 Snillfjord 19,4 5,4 4,4 2,2 2,7 4,7 -0,6 1,1 1,8
1617 Hitra 78,1 19,7 18,0 8,2 10,4 22,0 6,4 17,3 15,7
1620 Frøya 82,0 18,7 16,6 15,2 10,1 21,4 -17,0 -10,8 -10,7
1621 Ørland 111,6 25,8 23,0 14,3 13,9 34,6 1,9 -0,3 -0,1
1622 Agdenes 32,9 7,9 6,9 5,5 4,1 8,5 -2,5 -2,1 -1,6
1624 Rissa 125,7 28,9 25,8 20,4 15,0 35,5 -2,0 -4,5 -4,3
1627 Bjugn 85,3 19,8 19,1 11,5 10,6 24,3 -1,5 -1,4 -1,4
1630 Åfjord 60,8 15,3 14,2 5,9 8,0 17,4 3,0 4,2 4,3
1632 Roan 18,4 4,9 4,3 1,6 2,6 5,0 -4,1 -5,1 -4,6
1633 Osen 20,5 5,3 4,8 1,6 2,8 6,0 0,5 3,4 3,4
1634 Oppdal 128,3 32,7 27,2 16,3 16,6 35,5 0,3 3,3 3,2
1635 Rennebu 49,5 14,8 9,9 6,6 6,6 11,6 -2,9 -6,8 -5,6
1636 Meldal 72,8 18,0 15,0 10,6 9,2 20,1 -1,9 -0,6 -1,0
1638 Orkdal 251,1 52,1 46,4 59,1 27,9 65,6 -0,8 0,4 0,4
1640 Røros 124,1 30,1 25,6 18,0 15,4 35,0 -0,8 5,1 4,4
1644 Holtålen 38,4 9,8 9,0 4,1 5,1 10,4 -6,7 -2,0 -1,6
1648 Midtre Gauldal 105,8 25,8 22,8 17,5 13,3 26,4 3,3 3,1 2,8
1653 Melhus 283,2 66,1 63,5 39,2 35,4 78,9 4,2 4,1 3,8
1657 Skaun 109,5 26,8 26,7 11,5 14,6 29,8 2,5 3,9 4,1
1662 Klæbu 110,9 27,6 25,4 12,6 14,3 31,0 2,6 5,0 3,8
1663 Malvik 254,2 60,2 57,9 27,0 32,1 77,0 4,7 5,9 2,9
1664 Selbu 80,4 20,7 16,3 11,9 10,0 21,4 3,0 4,0 3,3
1665 Tydal 25,3 11,8 3,7 2,4 3,7 3,8 -1,7 4,4 -1,1
                   
17 Nord-Trøndelag 2 767,8 597,0 542,7 469,2 316,5 842,4 -0,9 -1,2 -1,8
1702 Steinkjer 493,2 98,8 91,6 111,9 53,2 137,6 2,3 2,6 2,0
1703 Namsos 258,3 60,5 57,9 29,9 33,0 77,1 0,4 0,3 -
1711 Meråker 49,8 12,3 9,3 10,2 5,8 12,2 -1,3 6,6 -0,9
1714 Stjørdal 410,3 93,0 88,1 66,0 50,3 112,9 2,5 3,2 2,8
1717 Frosta 42,8 10,7 9,6 6,0 5,6 10,9 5,4 5,8 6,2
1718 Leksvik 77,7 15,1 14,0 14,1 8,0 26,5 -4,9 -4,5 -5,2
1719 Levanger 514,0 80,0 74,7 94,0 43,5 221,8 -2,7 -8,4 -8,1
1721 Verdal 286,5 59,0 55,5 68,5 31,9 71,7 -9,7 -10,8 -10,7
1723 Mosvik 16,7 4,3 3,6 2,9 2,1 3,9 1,5 2,6 2,1
1724 Verran 49,2 12,5 9,7 8,7 6,2 12,1 -0,7 12,2 3,8
1725 Namdalseid 27,8 7,2 6,7 2,7 3,9 7,4 -2,9 -2,6 -1,7
1729 Inderøy 107,1 25,1 23,8 16,9 13,5 27,8 0,1 -0,9 -0,7
1736 Snåsa 40,6 11,1 9,2 4,7 5,6 10,1 -0,6 6,9 4,4
1738 Lierne 27,2 8,2 6,2 2,0 3,9 6,9 4,3 3,9 4,0
1739 Røyrvik 10,2 3,5 2,3 1,1 1,5 1,7 -21,8 -20,2 -20,2
1740 Namsskogan 22,8 9,3 4,0 1,7 3,2 4,7 5,7 6,8 3,1
1742 Grong 51,3 15,0 10,8 4,2 6,9 14,4 4,2 3,7 3,0
1743 Høylandet 24,8 6,5 5,9 2,2 3,4 6,8 7,3 8,6 9,1
1744 Overhalla 66,4 17,2 16,1 4,6 9,3 19,2 3,8 4,2 4,1
1748 Fosnes 11,5 3,1 2,8 0,9 1,7 3,0 2,5 3,9 4,3
1749 Flatanger 19,0 4,9 4,4 1,8 2,6 5,2 -6,4 -8,6 -8,4
1750 Vikna 64,4 15,4 15,4 5,7 8,3 19,6 0,7 -1,1 -2,0
1751 Nærøy 85,1 21,5 18,8 7,7 11,4 25,8 -1,6 -6,9 -7,9
1755 Leka 11,1 3,1 2,4 0,8 1,7 3,1 -7,3 -9,9 -12,4
                   
18 Nordland 5 022,6 1 249,0 1 106,8 502,4 651,0 1 513,3 1,7 1,6 1,3
1804 Bodø 1 102,3 248,4 236,5 146,5 136,2 334,7 2,1 2,9 2,5
1805 Narvik 419,9 105,7 90,1 46,4 54,7 123,0 -1,7 -0,5 -0,7
1811 Bindal 32,2 10,3 6,7 2,5 4,4 8,2 0,5 -2,7 -1,4
1812 Sømna 32,8 8,5 8,2 2,4 4,6 9,1 3,8 4,6 5,2
1813 Brønnøy 134,4 33,3 32,1 10,9 17,8 40,2 0,6 2,5 2,3
1815 Vega 21,4 5,8 5,5 1,5 3,1 5,6 1,0 1,3 1,3
1816 Vevelstad 9,6 2,5 2,4 0,9 1,3 2,5 -2,0 1,8 1,8
1818 Herøy 36,8 9,0 7,7 4,5 4,8 10,8 -2,5 -6,3 -6,3
1820 Alstahaug 149,2 36,3 34,8 15,3 20,0 42,8 -5,2 -2,7 -2,5
1822 Leirfjord 31,7 8,4 7,3 2,5 4,9 8,7 -5,3 -2,6 5,3
1824 Vefsn 336,5 72,5 65,4 31,6 38,5 128,4 8,4 5,0 2,5
1825 Grane 27,4 8,1 6,4 2,0 3,9 7,0 4,5 3,6 4,5
1826 Hattfjelldal 26,0 7,7 6,1 2,2 3,7 6,4 5,0 7,4 6,1
1827 Dønna 25,0 6,5 6,0 2,0 3,4 7,1 3,9 3,1 3,0
1828 Nesna 34,0 8,6 8,2 2,9 4,6 9,7 5,1 4,1 4,2
1832 Hemnes 95,5 35,7 19,0 5,4 13,6 21,8 0,4 -0,6 -1,7
1833 Rana 560,8 141,3 119,6 60,2 71,9 167,8 2,3 0,6 -
1834 Lurøy 35,7 9,1 8,3 3,2 4,8 10,1 11,2 17,9 17,8
1835 Træna 8,2 2,0 1,8 0,9 1,1 2,3 -12,3 -12,5 -10,6
1836 Rødøy 22,8 6,0 5,5 2,2 3,1 6,1 4,7 2,1 3,4
1837 Meløy 143,6 40,7 31,6 9,4 19,7 42,2 -0,2 1,3 -
1838 Gildeskål 39,9 11,2 8,9 3,3 5,4 11,2 5,0 -1,1 2,4
1839 Beiarn 20,1 7,1 4,3 1,5 2,9 4,3 2,8 9,0 4,5
1840 Saltdal 90,5 23,7 21,7 7,9 12,5 24,7 2,2 4,4 2,9
1841 Fauske 190,1 50,7 42,8 13,5 25,5 57,6 -0,1 -3,3 -0,2
1842 Skjerstad 16,3 4,5 4,0 1,2 2,3 4,3 11,3 13,1 13,7
1845 Sørfold 53,7 18,2 10,3 5,3 7,1 12,8 5,8 16,7 5,6
1848 Steigen 45,7 11,9 10,9 3,6 6,3 13,0 0,6 -0,2 -0,1
1849 Hamarøy 34,6 10,4 7,4 2,8 4,7 9,3 -2,4 -6,7 -6,1
1850 Tysfjord 39,3 11,2 9,2 3,0 5,5 10,4 -6,2 1,5 -2,3
1851 Lødingen 54,0 14,1 13,0 3,2 7,6 16,0 0,8 2,7 2,5
1852 Tjeldsund 26,6 7,0 6,7 1,3 3,8 7,7 2,7 4,0 4,1
1853 Evenes 26,4 7,0 6,1 1,9 3,7 7,6 0,4 1,7 2,0
1854 Ballangen 43,8 11,2 10,6 3,6 6,0 12,4 2,7 1,3 2,4
1856 Røst 16,4 3,1 2,9 1,3 1,7 7,4 13,7 -6,3 -6,3
1857 Værøy 13,1 3,2 2,9 1,2 1,7 4,1 -2,5 -5,1 -5,1
1859 Flakstad 32,0 6,9 5,8 1,8 3,6 13,9 17,9 0,2 -0,4
1860 Vestvågøy 189,7 46,7 43,6 15,8 25,3 58,4 4,5 3,8 3,9
1865 Vågan 186,4 45,1 43,4 16,4 24,4 57,0 7,6 8,1 8,1
1866 Hadsel 159,3 37,2 37,4 17,0 20,2 47,4 2,3 0,6 1,7
1867 Bø 47,7 12,4 11,8 3,9 6,7 12,8 -5,8 -4,9 -4,4
1868 Øksnes 96,6 22,6 22,0 9,7 12,2 30,0 0,5 -0,9 -1,2
1870 Sortland 178,0 41,9 40,9 17,8 22,5 55,1 0,5 1,3 0,9
1871 Andøy 113,6 28,9 26,5 8,3 15,8 34,1 -7,0 -6,3 -6,9
1874 Moskenes 22,9 6,3 4,3 1,6 3,5 7,3 2,6 5,0 11,0
                   
19 Troms 3 291,2 806,8 761,5 295,1 433,3 994,6 0,7 1,6 1,3
1901 Harstad 524,1 127,3 119,2 49,0 69,4 159,3 1,9 2,4 2,0
1902 Tromsø 1 597,2 356,6 341,7 176,2 194,4 528,2 0,7 2,7 2,2
1911 Kvæfjord 56,7 14,3 14,0 5,4 7,7 15,3 -0,7 0,4 0,1
1913 Skånland 52,8 13,6 13,3 3,6 7,4 15,0 3,0 2,1 2,1
1915 Bjarkøy 9,2 2,5 2,2 0,7 1,3 2,4 -1,9 -3,1 -3,0
1917 Ibestad 29,5 7,6 6,7 2,2 4,0 9,1 -5,3 -3,8 -3,6
1919 Gratangen 17,9 4,6 4,2 1,8 2,5 4,8 3,0 4,4 7,1
1920 Lavangen 15,8 4,1 3,9 1,2 2,2 4,3 1,6 2,9 2,8
1922 Bardu 86,5 26,3 19,9 4,6 12,4 23,3 -2,1 -0,9 -3,2
1923 Salangen 48,0 12,6 12,4 3,1 6,8 13,1 18,8 23,5 22,9
1924 Målselv 153,4 40,5 36,6 8,6 21,5 46,3 -0,7 -2,7 -0,9
1925 Sørreisa 57,4 14,6 14,5 3,4 7,9 17,1 -0,7 -0,4 -0,9
1926 Dyrøy 20,1 5,2 5,1 1,4 2,8 5,5 0,8 1,4 1,7
1927 Tranøy 28,2 7,2 7,2 2,4 3,9 7,5 1,9 3,8 3,8
1928 Torsken 20,1 5,0 5,1 1,9 2,8 5,3 3,9 8,2 8,2
1929 Berg 25,0 5,8 5,4 2,4 3,1 8,2 10,5 3,8 1,5
1931 Lenvik 204,5 48,7 46,8 19,9 26,2 62,9 -7,8 -8,9 -9,3
1933 Balsfjord 92,1 24,5 23,4 5,5 13,0 25,7 3,2 3,5 3,0
1936 Karlsøy 38,1 12,7 12,2 0,6 6,7 5,9 0,8 2,5 2,7
1938 Lyngen 43,3 14,0 13,5 0,3 7,4 8,1 5,1 2,3 3,2
1939 Storfjord 25,0 9,7 7,5 0,3 4,4 3,1 5,9 5,1 5,8
1940 Kåfjord 26,1 9,8 8,5 - 4,7 3,1 -2,3 -0,7 -0,9
1941 Skjervøy 41,3 12,8 13,2 0,4 7,0 7,9 4,9 2,6 3,4
1942 Nordreisa 61,6 19,9 19,7 0,2 10,5 11,3 5,2 2,0 4,2
1943 Kvænangen 17,4 6,9 5,3 - 3,1 2,0 -0,2 2,7 3,1
                   
20 Finnmark 1 147,9 368,7 353,1 9,4 200,4 216,3 2,5 2,8 2,6
2002 Vardø 45,3 15,3 12,4 0,2 8,4 9,0 -3,4 1,7 1,2
2003 Vadsø 109,8 33,5 32,3 1,1 18,4 24,4 3,1 1,7 1,5
2004 Hammerfest 158,3 48,8 48,7 1,8 27,0 32,0 1,6 1,8 0,9
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 33,1 11,0 11,8 0,2 5,8 4,3 5,3 3,5 6,8
2012 Alta 255,7 80,6 77,7 1,7 43,1 52,6 4,1 3,6 3,3
2014 Loppa 18,7 6,3 6,1 0,2 3,4 2,8 4,0 4,1 4,3
2015 Hasvik 16,6 5,5 5,5 0,2 3,1 2,4 1,8 2,0 2,1
2017 Kvalsund 13,7 4,7 4,4 0,1 2,5 2,0 1,3 6,2 3,5
2018 Måsøy 23,0 8,2 5,9 0,1 4,4 4,4 -0,4 8,9 8,8
2019 Nordkapp 58,0 18,4 17,4 0,3 10,0 11,8 -2,5 -0,7 -2,5
2020 Porsanger 67,2 21,5 21,5 0,4 11,8 11,9 -0,5 1,0 1,0
2021 Kárájohka - Karasjok 36,4 12,0 11,9 0,1 6,6 5,8 2,5 1,2 1,1
2022 Lebesby 23,1 8,4 6,9 0,2 4,1 3,6 7,0 7,0 4,9
2023 Gamvik 18,5 6,2 6,1 0,2 3,4 2,7 10,6 10,8 11,3
2024 Berlevåg 17,0 5,7 5,4 0,1 3,1 2,8 12,1 10,4 10,7
2025 Deatnu - Tana 43,7 13,7 13,7 0,3 7,4 8,6 6,6 3,4 3,7
2027 Unjárga - Nesseby 11,8 3,9 3,8 - 2,1 1,9 5,9 2,7 4,3
2028 Båtsfjord 48,1 14,9 14,7 0,3 8,3 9,9 6,4 5,0 4,4
2030 Sør-Varanger 150,0 50,2 46,7 2,1 27,6 23,5 0,3 1,4 2,7
                   
23 Kontinentalsokkelen 8 975,5 -6,5 6,0 112,2 -3,4 8 867,1 137,3 1 171,6 1 152,4
2311 Nordsjøen 8 035,1 - - - - 8 035,1 163,6 . .
2312 Stavanger 940,4 -6,5 6,0 112,2 -3,4 832,1 28,1 : :
1  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller