Statistisk sentralbyrå


2   Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Januar-mai 1999-2000. Millionar kroner
  Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  1999 2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000
I alt 143 667 156 024,3 8,6 29 196 29 106,0 -0,3 13 387 15 269,1 14,1
01 Østfold 6 432 6 707,7 4,3 1 350 1 414,1 4,8 719 747,9 4,1
02 Akershus 17 678 19 064,3 7,8 3 511 3 787,0 7,9 1 881 2 017,8 7,3
03 Oslo1 28 715 31 804,2 10,8 5 749 4 775,4 -16,9 984 2 475,0 151,5
04 Hedmark 4 277 4 352,3 1,8 950 974,4 2,5 499 510,5 2,3
05 Oppland 4 349 4 374,3 0,6 980 1 006,1 2,7 506 516,8 2,2
06 Buskerud 6 997 7 394,6 5,7 1 487 1 567,3 5,4 778 812,6 4,4
07 Vestfold 5 839 6 231,1 6,7 1 225 1 294,7 5,7 652 687,3 5,4
08 Telemark 4 182 4 240,9 1,4 938 966,9 3,1 485 496,0 2,3
09 Aust-Agder 2 604 2 633,8 1,2 572 586,7 2,5 297 301,1 1,5
10 Vest-Agder 4 100 4 280,6 4,4 872 901,0 3,3 454 462,9 2,1
11 Rogaland 13 140 13 585,8 3,4 2 459 2 527,5 2,8 1 316 1 351,5 2,7
12 Hordaland 13 155 13 202,0 0,4 2 637 2 683,7 1,8 1 405 1 416,5 0,8
14 Sogn og Fjordane 2 712 2 766,8 2,0 657 674,4 2,7 325 330,4 1,8
15 Møre og Romsdal 6 528 6 926,4 6,1 1 371 1 429,7 4,3 722 745,3 3,2
16 Sør-Trøndelag 7 058 7 254,5 2,8 1 453 1 502,1 3,4 778 799,7 2,8
17 Nord-Trøndelag 2 792 2 767,8 -0,9 604 597,0 -1,2 322 316,5 -1,8
18 Nordland 4 939 5 022,6 1,7 1 230 1 249,0 1,6 643 651,0 1,3
19 Troms 3 268 3 291,2 0,7 794 806,8 1,6 428 433,3 1,4
20 Finnmark 1 120 1 147,9 2,5 359 368,7 2,8 195 200,4 2,7
23 Kontinentalsokkelen 3 782 8 975,5 137,3 -1 -6,5 1 200,0 0 -3,4 1 033,3
  Arbeidsgjevaravgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Medlemsavgift til folketrygda Prosentvis endring i forhold til same periode året før Rest: Oljeskattar, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten, m.m. Prosentvis endring i forhold til same periode året før
  1999 2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000 1999 2000 1999/2000
I alt 31 373 32 806,4 4,6 23 846 24 488,0 2,7 45 865 54 354,7 18,5
01 Østfold 1 322 1 397,6 5,7 1 192 1 228,6 3,1 1 849 1 919,5 3,8
02 Akershus 3 408 3 671,3 7,7 3 000 3 173,3 5,8 5 879 6 414,9 9,1
03 Oslo 9 278 10 140,8 9,3 3 372 3 654,8 8,4 9 332 10 758,1 15,3
04 Hedmark 819 815,8 -0,4 838 844,3 0,8 1 170 1 207,2 3,2
05 Oppland 833 817,1 -1,9 849 856,0 0,8 1 182 1 178,2 -0,3
06 Buskerud 1 415 1 479,9 4,6 1 270 1 309,9 3,2 2 047 2 224,9 8,7
07 Vestfold 1 160 1 203,8 3,8 1 073 1 097,6 2,3 1 729 1 947,8 12,7
08 Telemark 808 794,6 -1,7 789 795,7 0,8 1 162 1 187,7 2,2
09 Aust-Agder 502 517,1 2,9 488 484,5 -0,7 745 744,4 -0,1
10 Vest-Agder 893 918,0 2,8 732 741,6 1,3 1 149 1 257,1 9,4
11 Rogaland 3 464 3 505,9 1,2 2 080 2 115,9 1,7 3 822 4 085,0 6,9
12 Hordaland 2 868 2 885,6 0,6 2 333 2 320,0 -0,6 3 913 3 896,2 -0,4
14 Sogn og Fjordane 471 458,8 -2,5 521 526,7 1,2 739 776,5 5,1
15 Møre og Romsdal 1 295 1 297,3 0,2 1 208 1 232,1 2,0 1 933 2 222,1 14,9
16 Sør-Trøndelag 1 492 1 514,5 1,5 1 308 1 336,9 2,2 2 028 2 101,4 3,6
17 Nord-Trøndelag 461 469,2 1,8 561 542,7 -3,2 844 842,4 -0,2
18 Nordland 482 502,4 4,3 1 117 1 106,8 -0,9 1 467 1 513,3 3,1
19 Troms 292 295,1 1,1 761 761,5 0,1 994 994,6 0,1
20 Finnmark 10 9,4 -7,8 354 353,1 -0,2 202 216,3 7,1
23 Kontinentalsokkelen 101 112,2 11,5 2 6,0 200,0 3 680 8 867,1 141,0
1  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller