Statistisk sentralbyrå


2   Innbetalt og fordelt skatt, januar-desember. 1998-1999. Millioner kroner.
Fylke Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til samme periode året før
1998 1999 1998/1999 1998 1999 1998/1999 1998 1999 1998/1999
I alt 287 866 296 490 3,0 60 573 58 272 -3,8 24 803 28 623 15,4
                   
01 Østfold 12 711 13 155 3,5 2 716 2 801 3,1 1 464 1 488 1,6
02 Akershus 33 176 35 375 6,6 6 889 7 130 3,5 3 767 3 801 0,9
03 Oslo 1 52 700 57 309 8,7 14 282 10 060 -29,6 - 3 217 -
04 Hedmark 8 323 8 709 4,6 1 866 1 960 5,0 988 1 031 4,4
05 Oppland 8 297 8 807 6,1 1 897 2 018 6,4 988 1 043 5,6
06 Buskerud 13 635 14 360 5,3 2 976 3 077 3,4 1 574 1 604 1,9
07 Vestfold 11 268 11 967 6,2 2 416 2 513 4,0 1 296 1 339 3,3
08 Telemark 8 488 8 676 2,2 1 900 1 985 4,5 992 1 020 2,8
09 Aust-Agder 5 054 5 374 6,3 1 128 1 185 5,0 593 610 3,0
10 Vest-Agder 8 051 8 477 5,3 1 760 1 813 3,0 917 938 2,2
11 Rogaland 24 641 26 638 8,1 4 810 5 019 4,4 2 595 2 686 3,5
12 Hordaland 25 196 26 543 5,3 5 202 5 413 4,1 2 805 2 856 1,8
14 Sogn og Fjordane 5 252 5 533 5,4 1 288 1 349 4,7 647 664 2,6
15 Møre og Romsdal 12 614 13 190 4,6 2 737 2 796 2,1 1 460 1 462 0,1
16 Sør-Trøndelag 13 696 14 312 4,5 2 879 2 987 3,7 1 563 1 589 1,7
17 Nord-Trøndelag 5 283 5 801 9,8 1 198 1 269 5,9 638 677 6,1
18 Nordland 9 602 10 078 5,0 2 407 2 534 5,3 1 280 1 321 3,2
19 Troms 6 224 6 571 5,6 1 525 1 621 6,3 834 873 4,7
20 Finnmark 2 220 2 321 4,6 707 747 5,6 390 406 4,2
23 Kontinentalsokkelen 21 438 13 295 -38,0 -8 -2 -77,5 12 -1 -104,2
                   
  Arbeidsgiveravgift til folketrygden Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Medlemsavgift til folketrygden Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Rest: Oljeskatter, inntektsskatt og formueskatt til staten, fellesskatt til staten, m.v. Prosentvis endring i forhold til samme periode året før
  1998 1999 1998/1999 1998 1999 1998/1999 1998 1999 1998/1999
I alt 57 735 62 880 8,9 44 703 47 369 6,0 100 053 99 347 -0,7
                   
01 Østfold 2 534 2 702 6,6 2 270 2 392 5,4 3 727 3 773 1,2
02 Akershus 6 166 6 763 9,7 5 513 5 912 7,2 10 842 11 769 8,6
03 Oslo 16 199 18 359 13,3 6 161 6 668 8,2 16 058 19 006 18,4
04 Hedmark 1 571 1 664 5,9 1 600 1 684 5,3 2 297 2 370 3,2
05 Oppland 1 565 1 697 8,4 1 600 1 689 5,6 2 248 2 360 5,0
06 Buskerud 2 682 2 885 7,6 2 408 2 530 5,1 3 995 4 264 6,7
07 Vestfold 2 194 2 381 8,5 2 029 2 145 5,7 3 332 3 589 7,7
08 Telemark 1 697 1 627 -4,2 1 520 1 605 5,6 2 378 2 440 2,6
09 Aust-Agder 941 1 031 9,7 895 963 7,5 1 496 1 585 5,9
10 Vest-Agder 1 686 1 819 7,9 1 395 1 467 5,2 2 294 2 441 6,4
11 Rogaland 6 341 6 859 8,2 3 883 4 076 5,0 7 014 7 998 14,0
12 Hordaland 5 443 5 741 5,5 4 335 4 565 5,3 7 412 7 969 7,5
14 Sogn og Fjordane 910 967 6,3 983 1 039 5,7 1 425 1 515 6,3
15 Møre og Romsdal 2 462 2 637 7,1 2 267 2 378 4,9 3 689 3 918 6,2
16 Sør-Trøndelag 2 781 2 992 7,6 2 470 2 593 5,0 4 003 4 152 3,7
17 Nord-Trøndelag 893 962 7,7 1 067 1 134 6,2 1 486 1 759 18,3
18 Nordland 930 980 5,4 2 125 2 218 4,4 2 859 3 024 5,8
19 Troms 539 579 7,4 1 415 1 506 6,4 1 910 1 992 4,3
20 Finnmark 18 21 18,3 689 713 3,4 416 435 4,5
23 Kontinentalsokkelen 184 215 17,3 78 93 18,9 21 172 12 990 -38,6
1  Fra og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller