Statistisk sentralbyrå


2   Innbetalt og fordelt skatt. Januar-november 1998-1999. Millioner kroner.
Fylke Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til samme periode året før
1998 1999 1998-1999 1998 1999 1998-1999 1998 1999 1998-1999
I alt 282 107    291 910 3,5 59 179    57 439 -2,9 24 246    28 183 16,2
                   
01 Østfold 12 512 13 013 4,0 2 655,2 2 766,5 4,2 1 432,3 1 470,0 2,6
02 Akershus 32 558 34 969 7,4 6 687,5 7 042,7 5,3 3 657,4 3 752,5 2,6
03 Oslo 51 719 56 381 9,0 13 947,7 9 922,8 -28,9 - 3 144,6 -
04 Hedmark 8 190 8 628 5,4 1 826,3 1 940,9 6,3 968,1 1 020,2 5,4
05 Oppland 8 151 8 659 6,2 1 850,7 1 977,1 6,8 966,0 1 021,4 5,7
06 Buskerud 13 335 14 144 6,1 2 889,4 3 027,1 4,8 1 528,7 1 577,6 3,2
07 Vestfold 11 064 11 793 6,6 2 360,1 2 474,9 4,9 1 266,1 1 318,6 4,1
08 Telemark 8 386 8 540 1,8 1 860,7 1 949,1 4,8 971,4 1 001,7 3,1
09 Aust-Agder 4 981 5 303 6,5 1 109,1 1 161,5 4,7 581,3 600,2 3,3
10 Vest-Agder 7 956 8 343 4,9 1 722,7 1 782,3 3,5 897,3 920,8 2,6
11 Rogaland 24 340 26 245 7,8 4 712,3 4 955,5 5,2 2 545,3 2 652,6 4,2
12 Hordaland 24 838 26 268 5,8 5 104,6 5 348,5 4,8 2 749,9 2 818,2 2,5
14 Sogn og Fjordane 5 167 5 454 5,6 1 258,9 1 319,8 4,8 633,6 653,0 3,1
15 Møre og Romsdal 12 385 12 993 4,9 2 672,9 2 749,0 2,8 1 421,0 1 437,9 1,2
16 Sør-Trøndelag 13 497 14 175 5,0 2 815,5 2 954,7 4,9 1 536,1 1 571,2 2,3
17 Nord-Trøndelag 5 215 5 690 9,1 1 176,4 1 238,5 5,3 626,3 660,5 5,5
18 Nordland 9 436 9 960 5,6 2 354,0 2 502,7 6,3 1 252,5 1 305,2 4,2
19 Troms 6 128 6 450 5,3 1 495,2 1 593,2 6,6 818,0 857,7 4,9
20 Finnmark 2 165 2 276 5,1 686,5 733,6 6,9 381,9 399,4 4,6
23 Kontinentalsokkelen 20 087 12 627 -37,1 -7,0 -1,9 -72,9 12,4 -0,5 -104,0
  Arbeidsgiveravgift til folketrygden Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Medlemsavgift til folketrygden Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Rest: Oljeskatter, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten mv. Prosentvis endring i forhold til samme periode året før
  1998 1999 1998-1999 1998 1999 1998-1999 1998 1999 1998-1999
I alt 57 494 62 600 8,9 43 852 46 764 6,6 97 336 96 925 -0,4
                   
01 Østfold 2 520,3 2 690,5 6,8 2 228,8 2 360,9 5,9 3 675,0 3 725,2 1,4
02 Akershus 6 134,1 6 743,5 9,9 5 393,7 5 843,9 8,3 10 685,3 11 586,8 8,4
03 Oslo 16 130,9 18 218,3 12,9 6 010,9 6 559,3 9,1 15 629,2 18 535,6 18,6
04 Hedmark 1 563,8 1 659,1 6,1 1 569,6 1 666,0 6,1 2 261,8 2 342,1 3,6
05 Oppland 1 559,9 1 692,0 8,5 1 565,3 1 656,8 5,8 2 209,0 2 311,2 4,6
06 Buskerud 2 669,8 2 874,6 7,7 2 341,0 2 492,2 6,5 3 906,5 4 171,9 6,8
07 Vestfold 2 183,6 2 371,8 8,6 1 988,8 2 114,7 6,3 3 265,3 3 512,7 7,6
08 Telemark 1 690,5 1 622,3 - 1 512,3 1 576,4 4,2 2 350,9 2 390,4 1,7
09 Aust-Agder 934,9 1 028,6 10,0 878,6 960,1 9,3 1 477,3 1 552,5 5,1
10 Vest-Agder 1 686,3 1 814,6 7,6 1 363,3 1 442,9 5,8 2 285,9 2 382,1 4,2
11 Rogaland 6 329,2 6 843,3 8,1 3 825,3 4 034,5 5,5 6 927,4 7 759,2 12,0
12 Hordaland 5 412,1 5 718,9 5,7 4 268,9 4 532,9 6,2 7 302,3 7 849,2 7,5
14 Sogn og Fjordane 907,1 964,8 6,4 965,1 1 025,6 6,3 1 402,0 1 490,8 6,3
15 Møre og Romsdal 2 448,1 2 627,9 7,3 2 226,4 2 331,3 4,7 3 616,6 3 846,5 6,4
16 Sør-Trøndelag 2 772,3 2 979,9 7,5 2 427,3 2 571,4 5,9 3 945,8 4 097,4 3,8
17 Nord-Trøndelag 888,9 959,0 7,9 1 050,8 1 111,3 5,8 1 472,4 1 721,1 16,9
18 Nordland 925,3 977,8 5,7 2 088,4 2 197,0 5,2 2 815,6 2 977,4 5,7
19 Troms 537,4 577,3 7,4 1 391,4 1 478,6 6,3 1 885,6 1 943,6 3,1
20 Finnmark 18,0 21,1 17,2 678,1 703,1 3,7 400,7 418,8 4,5
23 Kontinentalsokkelen 181,8 214,8 18,2 78,2 104,7 33,9 19 821,1 12 310,1 -37,9

Standardtegn i tabeller