Statistisk sentralbyrå


1   Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-november 1997, 1998 og 1999. Millioner kroner
  1997 1998 1999 Endring i prosent
  1997-1998 1998-1999
Fordelte skatter 270 454 282 106 291 909 4 4
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 11 616 12 327 13 772 6 12
Ordinær skatt på oljeutvinning 14 974 8 684 5 293 -42 -39
Særskatt på oljeutvinning 18 612 10 248 5 718 -45 -44
Fellesskatt til staten 52 429 65 456 71 667 25 10
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 22 920 24 245 28 182 6 16
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 56 940 59 178 57 438 4 -3
Medlemsavgift til folketrygden 40 385 43 852 46 763 9 7
Arbeidsgiveravgift 1 52 046 57 494 62 600 11 9
Skatt på utbytte til utlandske aksjonærer 528 619 473 17 -24
           
Forskottsordningen medregnet arbeidsgiveravgift 215 160 236 764 254 921 10 8
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 11 472 12 170 13 484 6 11
Fellesskatt til staten 37 169 46 593 47 260 25 1
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 21 573 22 457 27 971 4 25
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 51 878 53 470 56 306 3 5
Medlemsavgift til folketrygden 40 492 43 959 46 825 9 7
Arbeidsgiveravgift, fellesinnkrevingen 1 52 046 57 494 62 600 11 9
Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer 528 619 473 17 -24
           
Etterskottsordningen 55 706 45 748 37 221 -18 -19
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 167 172 299 3 73
Ordinær skatt på oljeutvinning 14 974 8 684 5 293 -42 -39
Særskatt på oljeutvinning 18 612 10 248 5 718 -45 -44
Fellesskatt til staten 15 355 18 976 24 461 24 29
Fylkesskatt (inkl. Oslo) 2 1 405 1 846 250 31 -86
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 5 190 5 821 1 198 12 -79
           
Etterlignet skatt og skatt av gevinst ved salg av aksjer mv. 0 13 0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 0 9 0 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune 0 4 0 : :
Medlemsavgift til folketrygden - 0 - : :
           
Rente- og innfordringsutgifter mv. -413 -420 -234 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat -23 -24 -11 : :
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune -128 -117 -66 : :
Medlemsavgift, folketrygden -107 -107 -62 : :
Arbeidsgiveravgift,folketrygden1 - - - : :
Fellesskatt til staten -95 -112 -54 : :
Fylkesskatt(inkl. Oslo)2 -58 -57 -38 : :
1  Sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte er ikke tatt med.
2  Fra og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller