Statistisk sentralbyrå

Sjøulykker

5 Sjøulykker. Forliste og havarerte skip, etter geografisk område
$Geografisk område 2009
Forliste skip Havarerte skip
Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje
Totalt 18 3 586  164  692 481
Øst for Lindesnes - - 12 28 555
Lindesnes til Bergen 2 40 19 29 397
Fra og med Bergen til Trondheim 3 1 155 52  136 049
Fra og med Trondheim til Tromsø 8  649 39 43 769
Fra og med Tromsø til Varangerfjorden 2 26 12 11 293
Norsk kontinentalsokkel (inkl. Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya) - - 5 8 935
Annet innenriks 2  125 4 3 125
Østersjøen, Skagerak, Kattegat, Øresund 1 1 591 2 4 883
Nordsjøen med tilliggende kyster av England - - 7 86 447
Engelske kanal, Irskesjøen - - 1 5 385
Biskaya, vestkyst av Frankrike og Spania - - 1 9 956
Middelhavet, Svartehavet, Suezkanalen - - 1 68 871
Nord Atlanteren - - 1 9 956
Østkysten av Nord Amerika til Panama, Karibiske hav - - 2 90 258
Vestkysten av Afrika - - - -
Østkysten av Sør Amerika - - - -
Indiske Hav, Rødehavet, Persiske gulf - - 1 36 559
Sør Kina havet - - 2 54 125
Østkysten av Asia m.m - - 2 64 503
Antarktis - - - -
Annet - - 1  415

Standardtegn i tabeller