Statistisk sentralbyrå

Sjøulykker

4 Sjøulykker. Forliste og havarerte skip. 2000-2009
  Norskregistrerte skip i alt Norskregistrerete skip under 25 bruttotonn Norskregistrerte skip 25 bruttotonn og over Utenlandskregistrerte skip i norsk farvann1
  Forliste skip Havarerte skip Forliste skip Havarerte skip Forliste Havarerte Forliste Havarerte
  Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje
År                                
2000 18 41 421  157  976 709 6 39 19  347 12 41 382  138  976 362 6 20 1 0
2001 24 4 135  129  502 917 14  160 17  196 10 3 975  112  502 721 2 4 2 4 983
2002 22 56 206  137  982 184 11 74 21  313 11 56 132  116  981 871 5 1 950 5 14 149
2003 15 3 679  126  537 197 8 72 14  111 7 3 607  112  537 086 3 0 3 33 075
2004 18  659  118  336 674 12  102 18  155 6  557  100  336 519 2 17 765 3 13 669
2005 13 18 967  112  634 482 7 34 13 75 6 18 933 99  634 407 1 25 9 25 679
2006 12  389 71  525 545 8 34 9  122 4  355 62  525 423 0 0 12 55 445
2007 14 4 217  100  576 903 10 12 9 44 4 4 205 91  576 859 1 19 864 12 69 601
2008 18 8 881  105  409 072 13 54 10 43 5 8 827 95  409 029 - - 16  111 359
2009 18 3 586  164  692 481 10 97 15 64 8 3 489  129  582 360 - - 20  110 057
1  Omfatter utenlandske skip som kolliderer med norskregistrerte skip utenfor norsk farvann.

Standardtegn i tabeller