Statistisk sentralbyrå

Sjøulykker

3 Dødsulykker i norsk farvann i forbindelse med fritidsbåter. 2000-2009
  I alt Menn Kvinner Barn 0-16år
År        
2000 36 35 1 -
2001 20 20 - -
2002 31 30 1 -
2003 29 25 3 1
2004 51 47 1 3
2005 34 32 2 -
2006 34 30 4 -
2007 24 21 2 1
2008 30 30 - -
2009 31 28 1 2

Standardtegn i tabeller