Statistisk sentralbyrå

Sjøulykker

2 Sjøulykker. Personer drept eller skadd, etter geografisk område
Geografisk område 2009
Personer skadd Personer drept
Totalt  279 23
Øst for Lindesnes 14 1
Lindesnes til Bergen 20 3
Fra og med Bergen til Trondheim 39 -
Fra og med Trondheim til Tromsø 40 4
Fra og med Tromsø til Varangerfjorden 24 2
Norsk kontinentalsokkel (inkl. Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya) 16 -
Annet innenriks 19 1
Østersjøen, Skagerak, Kattegat, Øresund 17 7
Nordsjøen med tilliggende kyster av England 17 1
Engelske kanal, Irskesjøen 3 -
Biskaya, vestkyst av Frankrike og Spania 4 -
Middelhavet, Svartehavet, Suezkanalen 7 -
Nord Atlanteren 5 -
Østkysten av Nord Amerika til Panama, Karibiske hav 4 -
Sør Atlanteren 7 -
Vestkysten av Afrika 2 -
Østkysten av Sør Amerika - 1
Vestkysten av Sør Amerika 1 -
Vestkysten av Nord Amerika - 1
Sørlige Stillehav 2 -
Nordlige Stillehav 1 -
Indiske Hav, Rødehavet, Persiske gulf 6 1
Sør Kina havet - -
Farvann og kystfarvann Australia etc 8 -
Østkysten av Asia m.m - -
Annet 23 1

Standardtegn i tabeller